[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2016, Cilt 55, Sayı 2
Araştırma
Klinefelter sendromlu azospermik olgularda testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE) başarısı için prediktif faktörler
Mehmet Zeynel Keskin, Salih Budak, Can Köse, Özge Özer Kaya, Taha Reşid Özdemir, Yusuf Özlem İlbey
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Bir üniversite hastanesinin doğum polikliniğine başvuran gebelerde gestasyonel diabetes mellitus prevalansı
Gülşah Balık, Serap Baydur Şahin, Yeşim Bayoğlu Tekin, Şenol Şentürk, Mehmet Kağıtcı, Figen Kır Şahin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Effect of body temperature on residual neuromuscular blockade of intermediate-acting neuromuscular blocking agents
Sermin Karaarslan, Mustafa Gönüllü, Zeki Tuncel Tekgül, Ergin Alaygut, Yücel Karaman
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Bornova ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri nüfustaki fonksiyonel bağımlılık oranları
Sevnaz Şahin, Hayal Boyacıoğlu, Pınar Tosun Taşar, Elif Kozan, Ozan Fatih Sarıkaya, Fehmi Akçiçek
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Knowledge and attitudes of women about Cesarean section living in Bonab, Iran
Minoo Ranjbar, Azad Rahmani, Mojgan Mirgafourvand, Mahin Yazdani Zonouz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

The prevalence and distribution of congenital heart disease in neonates with Down syndrome in Southeastern Anatolian Region of Turkey
Bedri Aldudak, Muhittin Çelik, Melek Akar, Osman Akdeniz, Sertaç Hanedan Onan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Myastenia gravis tanılı hastada sugammadex kullanımı
Ebru Biricik
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Duodenocolic fistula
Yeliz Çağan Appak, Ömer Yılmaz, Gökhan Pekindil, Semin Ayhan, Erhun Kasırga
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Erişkinde kalın filum terminale nedeniyle gelişen akut gergin omurilik sendromu
Ayçe Atalay, Sıla Ulus, Zeynep Güven
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Komplike Fournier gangreninde multidisipliner yaklaşım
Burhan Mayir, Asım Uslu, Yeliz Akpınar Mayir, Tuğrul Çakır, Arif Aslaner, Uğur Doğan, Umut Rıza Gündüz, Senem Akpınar
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Akut apandisiti taklit eden primer omentum torsiyonu
Sevgi Büyükbeşe Sarsu, Kamil Şahin, Wassim Almahli
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Pseudomonas aeruginosa as a cause of septic arthritis after a sewing needle injury
Yakup Ekinci, Kaan Gürbüz, Alper Çıraklı, Duygu Ekinci, Sevgi Çıraklı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Kanserde yeni bir hedef haline gelen çok yönlü Sox2 geni
İrem Doğan Turaçlı, Abdullah Ekmekçi
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]