[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2016, Cilt 55, Sayı 3
Araştırma
Prostat biyopsisi yapılan hastalardaki histopatolojik bulgular: Tek merkez sonuçları
Hakan Türk, Sıtkı Ün, Mustafa Karabıçak, Batuhan Ergani, Gökhan Koç, Yusuf Özlem İlbey, Ferruh Zorlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Preanestezik değerlendirmede hastaların anestezi uygulamalarına ilişkin bilgi, deneyim ve kaygıları ile ilgili anket çalışması
Tuba Kuvvet Yoldaş, Mehmet Yoldaş, Sinem Karagöz, Aylin Çakır Güven, Yakup Çelik, Mehmet Kızılkaya, Sıtkı Ün, Hilmi Güngör
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Analysis of plate-screw fixation by finite element method in transverse fractures of the tibia diaphysis
Emre Bayramoğlu, Yılmaz Tomak, Alper Çıraklı, Hasan Göçer, Birol Gülman
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi
Zeynep Sedef Varol, Meltem Çiçeklioğlu, Şafak Taner
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Anti-TNF tedavilerin tetiklediği otoimmünite
Songül Çildağ1 Taşkın Şentürk, Berna Gültekin, Gökhan Sargın
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

International contribution of Turkey in pediatric ultrasonography research: A bibliometric analysis in SCI-E
Petek Bayındır Tamay
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Lipedematous scalp with obesity in a child
Emel Ataş Berksoy, Özlem Bağ, Tanju Çelik, Hülya Tosun Yıldırım, Davi Habif, Aysel Öztürk
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Sirolimus salınımlı stent implantasyonundan çok uzun süre sonra gelişen koroner arter anevrizması
Mustafa Serkan Karakaş, Fulya Avcı Demir, Veysel Tosun, Refik Emre Altekin, Cengiz Ermiş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Motor nöropati ile başvuran geç başlangıçlı sistemik lupus eritematozus olgusu
Gökhan Sargın, Taşkın Şentürk, İrfan Yavaşoğlu, Hüseyin Baygın
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Cardiac metastasis of small cell lung cancer diagnosed with PET/CT and echocardiography
Fırat Uygur, Hakan Tanrıverdi, Bülent Altınsoy, Fatma Erboy, Ziyaeddin Aktop, Meltem Tor
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Peutz-Jeghers sendromu
Tuğba Han Yılmaz, Tevfik Avcı, Varlık Erol, Hüseyin Gülay
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Renal transplantasyon sonrası gebelik: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Aysel Bülez, Neriman Soğukpınar, Levent Akman, Mete Ergenoğlu, Özgür Yeniel
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Biyoteknoloji, tıp ve etik
Çağatay Üstün, Nuray Demirci
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]