[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2017, Cilt 56, Sayı 1
Araştırma
Kars Devlet Hastanesi’nde laparoskopik üroloji deneyimlerimiz
Cem Başataç, Mehmet Çağatay Çiçek
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

The risk factors for a poor hematopoietic stem cell mobilization in lymphoma patients
Asu Fergün Yılmaz, Murat Tombuloglu, Ayhan Dönmez
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

The role of magnetization transfer MRI in the evaluation of brain and in the diagnosis of brain diseases in pediatrics
Elçin Aydın, Cenk Eraslan, Pelin Yüzbaş, Nuri Şener
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Diş hekimliği öğrencilerinin biyoistatistik dersine yönelik tutumları ve başarı durumlarının incelenmesi
Aslı Suner, Esen Ersoy
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Musculoskeletal disorders, quality of life and depression in healthcare workers
Berat Meryem Alkan, Fatma Fidan, Aliye Tosun, Sevgi Atalay, Sinem Bozkurt, Hatice Aksekili, Gülçin Uğurlu, Özge Ardıçoğlu, Selami Akkuş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Comparison of visual results of RGP contact lenses in keratoconus subgroups: Cone type, cone location, severity of the disease
İhsan Yılmaz, Ferah Özçelik, Gökhan Demir, Gönül Karataş, Başak Saraçoğlu, Muhittin Taşkapılı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Lafora hastalığı
Yusuf Ehi, Hatice Köse Özlece, İnan Gezgin, Yasemen Adalı, Ürfettin Hüseyinoğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

A case of angiomyolipoma associated with severe hypertension
Seçil Conkar, Betül Sözeri, Sevgi Mir
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Charcot-Marie-Tooth disease and bilateral abducens nerve palsy
Ebru Demet Aygıt, Osman Bulut Ocak, Aslı İnal
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Antifosfolipid antikor ilişkili adrenal hemorajiye bağlı gelişen akut adrenal yetmezlik
Banu Şarer Yürekli, Hatice Özışık, Nilüfer Özdemir Kutbay, Gökçen Ünal Kocabaş, Mehmet Erdoğan, Şevki Çetinkalp, Gökhan Özgen, Kenan Aksu, Füsun Saygılı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Unicornuate uterus with non-communicating rudimentary horn mimicking acute abdomen in an adolescent
Özlem Dural, Cenk Yaşa, Funda Güngör Uğurlucan, Ercan Baştu, Samet Topuz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Human papilloma virus (HPV) negatif verrusiform ksantom: Skrotumda nadir görülen benign tümör
Alev Ok Atılgan, Merih Tepeoğlu, Eda Yılmaz Akçay, Hakan Özkardeş, B.Handan Özdemir
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Radyoterapiye bağlı pelvik yetmezlik kırığında tanıdan tedaviye multidisipliner yönetim
Senem Alanyalı, Özge Duran, Mehmet Argın, Funda Çalış Atamaz, Burçin Keçeci
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]