[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2017, Cilt 56, Sayı 2
Araştırma
Ağır aplastik anemili hastalarda allojeneik periferik kök hücre nakli sonuçları: Tek merkez deneyimi
Nur Soyer, Ayşe Uysal, Oruç Murat Tombuloğlu, Filiz Vural
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Diferansiye tiroid kanserlerinde prognostik faktörlerin cinsiyetler arasında karşılaştırmalı olarak retrospektif değerlendirilmesi
Mustafa Demirpençe, Hamiyet Yılmaz, Pelin Tütüncüoğlu, Ahmet Görgel, Mithat Bahçeci
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

The determination of the value of contrast enhancement in carotid artery plaques with multi detector computed tomography
Halil İbrahim Özdemir, Celal Çınar, Halil Bozkaya, Ayşe Güler, İsmail Oran
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuklarda demir eksikliği anemisinin tiroid hormonları üzerine etkisi
Zahide Yalaki1
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel diabet modeli oluşturulan farelerde tirozin kinaz inhibitör uygulanımının testis dokusu üzerine olan etkilerinin pluripotensi kapasitesi ve hücre adezyonu özelinde araştırılması
Kaan Özdedeli, Hüseyin Aktuğ, Fatih Oltulu, Gülperi Öktem, Altuğ Yavaşoğlu, Eda Açıkgöz, Gürkan Yiğittürk, Kenan Demir, Ayşegül Uysal
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Bariatrik cerrahi ile ilgili ilk sonuçlarımız
Turgut Anuk, Neşet Köksal, Fatih Avşar, Tülay Diken Allahverdi, Barlas Sülü, Hülya Çakmur
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Çocukluk çağı miyastenia gravis
İhsan Çakır, Osman Bulut Ocak, Aslı İnal, Ebru Demet Aygıt, Birsen Gökyiğit, Gamze Öztürk Karabulut
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Long term follow-up in a patient with homozygous familial hypercholesterolemia: LDL-apheresis and problems experienced in treatment
Levent Can, Meral Kayıkçıoğlu, Selen Bayraktar, Mahmut Çoker
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Unusual localization of medulloblastoma mimicking as meningioma
Onur Özgüral, Ümit Eroğlu, Burak Bahadır, Aylin Heper Okçu, Hakan Tuna
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Tiroglossal duktus kistinde gelişen papiller tiroid karsinom
Aykut Bozan, Ayşe Polat, Hayrettin Cengiz Alpay, Sercan Göde
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Can a single dose of duloxetine induce hyponatremia in a young male patient?
Tanzer Korkmaz, Funda Karbek Akarca, Selen Çome, Cem Ertan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kraniyal görüntüleme bulguları ile akçaağaç şurubu idrar hastalığı
Yusuf Kale, Ece Karaoğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Hücre içi trafik ve hücre davranış özellikleri
Berrin Özdil, Çevik Gürel, Kubilay Doğan Kılıç, Gökçe Ceren Kuşçu, Yasemin Adalı, Hüseyin Aktuğ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]