[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2017, Cilt 56, Sayı 3
Araştırma
Mukopolisakkaridoz tip IVa’da (Morquio sendromu) spinal tutulum: Tanı ve izlemde MRG’nin önemi
Elçin Aydın, Cenk Eraslan, Ebru Canda, Havva Yazıcı, Sema Kalkan Uçar, Mahmut Çoker, Cem Çallı, Ömer Kitiş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Follicular variant of papillary thyroid carcinoma: Gray-scale and Doppler sonographic features
Tülay Öztürk, Süha Süreyya Özbek, Gülgün Demirpolat Kavukçu, Yeşim Ertan, Müge Tunçyürek, Ali Veral, Deniz Nart, Recep Gökhan İçöz, Mehmet Mahir Akyıldız, Özer Makay
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Siyatik sinir yaralanmalarında etiyolojik faktörler ile elektrofizyolojik bulguların değerlendirilmesi
Pınar Bora Karslı, Özgür Zeliha Karaahmet, Ece Ünlü Eda Gürçay, Fatma Aytül Çakcı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ağrı Devlet Hastanesine başvuran migren hastalarının klinik ve sosyodemografik özellikleri
Tuba Cerrahoğlu Şirin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Meningomyeloselli 50 yenidoğanın prospektif-gözlemsel değerlendirilmesi
Senem Alkan Özdemir, Nail Özdemir, Esra Arun Özer
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Konjenital yüksekte skapula tedavisinde Woodward cerrahisi sonuçları
Hüseyin Günay, Levent Küçük, Burç Özcanyüz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Atrial flutter in an adolescent glue sniffer
Sibel Bozabalı, Zülal Ülger, Ertürk Levent, Arif Ruhi Özyürek
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ameliyat sonrası hastane kökenli yara miyazisi
Ramazan Azar, Talha Sarıgöz, Yusuf Sevim, Ömer Topuz, Tamer Ertan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Enalapril ve essitalopram ile özkıyım girişimi sonrası gelişen rabdomiyoliz
Sinan Oğuz, Nilden Tuygun, Can Demir Karacan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

A case of bilateral Sertoli cell adenoma in androgen insensitivity syndrome
Zeynep Öztürk İnal, Nursadan Gergerlioğlu, İlknur Küçükosmanoğlu, Meryem İlkay Karanis
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Bilateral subakromial bursada pirinç tanesi cisimcikleri
Orhan Akıncı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İshal ile başvuran bir medüller tiroid kanseri olgusu: MEN 2B sendromu
Elvina Almuradova, Ilgın Yıldırım Şimşir, Mehmet Erdoğan, Şevki Çetinkalp, Füsun Saygılı, Ahmet Gökhan Özgen
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
  Yaşam sonu bakımda insan onuru
Esra Akın Korhan, Çağatay Üstün
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]