[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2017, Cilt 56, Sayı 4
Araştırma
Different types of trochlear apparatus calcification: Evaluation with multidetector computed tomography (MDCT)
Erdoğan Bülbül, Alper Yazıcı, Bahar Yanık, Gülen Demirpolat
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Larinks ve akciğer maligniteli olgularda akciğer rezeksiyonu
Tevfik İlker Akçam, Önder Kavurmacı, Ali Özdil, Ayşe Gül Ergönül, Kutsal Turhan, Alpaslan Çakan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Osteopontin levels do not increase in gestational diabetes mellitus
Ali Saklamaz, Muhittin Akyıldız, Esin Kasap, Hakan Cengiz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Candida türlerinde biyofilm oluşumunun modifiye mikroplak ve modifiye XTT redüksiyon yöntemleri ile saptanması
Uğur Tüzüner, Ramazan İnci
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Meme kanseri kök hücrelerinde elajik asit ile indüklenmiş miRNA’ların ifadesi ve elajik asidin apoptoz üzerine etkisi
Hasan Onur Çağlar, Sunde Yılmaz Süslüer, Şebnem Kavaklı, Cumhur Gündüz, Biray Ertürk, Ferda Özkınay, Ayfer Haydaroğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Erektil disfonksiyonlu diabetes mellitus olgularında penil Doppler ultrasonografi bulguları
Namık Kemal Altınbaş, Nurullah Hamidi, Cemil Yağcı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Son ütücü olarak çalışan bir olguda spinal aksesuar sinir hasarına bağlı kanat skapula
Azize Serçe, Özgür Zeliha Karaahmet, Eda Gürçay, Ece Ünlü, Aytül Çakcı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Primary hyperoxaluria
Elçin Aydın, Tülay Öztürk Atasoy, Mehmet Argın
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yüksek sosyoekonomik düzeyli aile bebeklerinde amebiasis: İki olgu
Aslı Aslan, Zafer Kurugöl, Güldane Koturoğlu, Şule Gökçe
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Rotator manşet rüptürünün nadir bir nedeni: Subakromial osteokondrom
Mesut Tahta, Eyüp Çağatay Zengin, Tuğrul Bulut, Cihan Aslan, Muhittin Şener
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Asemptomatik mediastinal dev kavernöz hemanjiom
Yeliz Erol, Tarık Yağcı, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Teikoplaninin indüklediği nöbet
Bayram Yeşil, Mustafa Kaplan, Orhan Coşkun, Volkan Gökbulut, Ferhat Bacaksız, Erkin Öztaş, Ertuğrul Kayaçetin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]