[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 1
Araştırma
Investigation of the factors influencing primary hypertension in childhood
İlknur Girişgen, Ferah Sönmez
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

A novel predictor in acute kidney injury: Neutrophil to lymphocyte count
Devrim Bozkurt, Aslı Kılavuz, Mehmet Berktaş, Fehmi Akçiçek
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Hemofagositik lenfohistiyositoz hastalarında kraniyal MRG bulguları
Cenk Eraslan, Elçin Aydın, Eltan Maharramova, Akkız Şahin, Hamiyet Hekimci Özdemir, Deniz Yılmaz Karapınar, Cem Çallı, Ömer Kitiş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Comparison of anterior segment parameters between pediatric and adult keratoconus groups
İbrahim Toprak, Cem Yıldırım, Volkan Yaylalı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Anterior cruciate ligament injuries at the office workers who have irregular sport activity on the artificial surfaced playing areas
Özgür Korkmaz, Melih Malkoç, Serkan Gürcan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Geriatri poliklinik olgularında geriatrik sendromlar: 1048 olgunun analizi
Derya Kaya, Süleyman Emre Koçyiğit, Özge Dokuzlar, Pınar Soysal, Ahmet Turan Işık
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Influence of PD-0332991 treatment on cell cycle regulatory genes in breast cancer stem cells
Hasan Onur Çağlar, Sunde Yılmaz Süslüer, Cumhur Gündüz, Ayfer Haydaroğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Bir mevsimsel influenza epidemisi deneyimi
Bedia Mutay Suntur, Hava Kaya, Ferit Kuşcu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Servikal ektopik timus: Yenidoğanda nadir bir boyun kitlesi
Ülgen Çeltik, Emre Divarcı, Zafer Dökümcü, Sevinç Kalın, Ahmet Çelik
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Deforme biliyer metal stente bağlı gelişen gastrointestinal sistem kanaması
Muhammet Yener Akpınar, Fatih Saygılı, Erkin Öztaş, Orhan Coşkun, Bülent Ödemiş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Herediter multiple ekzostoz
İlknur Aykurt Karlıbel, Asiye Mukaddes Erol, Lale Altan İnceoğlu, Mustafa Özer
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ertapenem tedavisine bağlı gelişen deliryum ve tremor
Hatice Köse, Fatih Temoçin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]