[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2002, Cilt 41, Sayı 2
Araştırma
YETİŞKİN TÜRK ERKEK VE KADINLARINDA OS PARIETALE'NİN KALINLIK HARİTASI MORFOMETRİK BİR ÇALIŞMA
Hulki BAŞALOĞLU, Mehmet TURGUT, H. Kübra BAŞALOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

LUMBAL CANALİS VERTEBRALIS'İN SAGİTTAL VE TRANSVERS ÇAPLARININ İNCELENMESİ MORFOMETRİK VE RADYOLOJİK BİR ÇALIŞMA
Hulki BAŞALOĞLU, Mehmet TURGUT, H. KÜBRA BAŞALOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OSTEOSARKOMDA MDR/P-gp FENOTİPİNİN DİFERANSİYASYON İLE İLİŞKİSİ
Gülçin BAŞDEMİR, Özden ÖZ ERSOY, Fikri ÖZTOP
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

DENEYSEL KARACİĞER İSKEMİ-REPERFÜZYON OLUŞTURULAN SIÇANLARDA E VİTAMİNİ VE KAFEİK ASİT FENETİL ESTER'İN (CAPE) METABOLİK ENZİMLERE ETKİLERİ
Efkan UZ, H. Ramazan YILMAZ, Mustafa IRAZ, Ersin FADILLIOĞLU, Hüseyin ÖZYURT, Sadık SÖĞÜT, Ömer AKYOL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

INVESTIGATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE TEACHİNG COURSE GIVEN TO MIDWIVESNURSES ABOUT NEWBORNS' APGAR SCORE
Birsen KARACA SAYDAM, Ahsen ŞİRİN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MİDE ADENOKARSİNOMLARININ LOKALİZASYONUNDA BİR DEĞİŞİKLİK VAR MI?
Rukiye VARDAR, Serhat BOR, Fulya GÜNŞAR, Murat Bülent ALKANAT, Ömer ÖZÜTEMIZ, Ahmet AYDIN MügeTUNÇYÜREK, Ahmet MUSOĞLU, Tankut İLTER, Hanifi ÇAVUŞOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SAĞLIĞI GELİŞTİRİCİ DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA ÇOK BOYUTLU SAĞLIK ANKETİ (ÇSA)'nin BAUSEL ÖLÇEĞİ İLE BİRLİKTE UYGULANMASI
Özlen TURGUL, Fethi DOĞAN, Aliye MANDIRACIOĞLU, Emel LÜLECİ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HEMODİYALİZE GİREN HASTALARIN YAŞAM KALİTESİ VE ÖZBAKIM GÜCÜ İLE BUNLAR ÜZERİNE ETKİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ
Asiye DURMAZ AKYOL, Ayfer KARADAKOVAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PELVİK OPERASYONLARDA MESANE VE ÜRETER YARALANMALARI
Hüseyin YILMAZ, Servet HACIVELİOĞLU, Ömer DİNÇER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
PRENATAL DIAGNOSIS OF TRISOMI 13: A CASE REPORT
Rafael LEVI, Şaban ADAKAN, Mustafa Coşan TEREK, Murat ULUKUŞ, Mustafa ULUKUŞ, ErolTAVMERGEN1,2
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OVERİN PRİMER RABDOMYOSARKOMU: OLGU SUNUMU
Sevil SAYHAN, Osman ZEKİOĞLU, Yıldız ERHAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

RENAL MALİGN FİBRÖZ HİSTİOSİTOM : OLGU SUNUMU
Güliz ÖZKÖK, Sedat ÇİÇEK, Hakan POSTACI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

FETAL SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA IN ONE OF THE TWIN : A CASE REPORT
Ertürk LEVENT, A.Ruhi ÖZYÜREK, Hasan GÜVEN, Aytül PARLAR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ASEMPTOMATİK NEONATAL KOLELİTİYAZİS: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Nurşen BELET, Ümit BELET, Ayhan GAZİ KALAYCI, Şükrü KÜÇÜKÖDÜK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]