[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 2
Araştırma
Çocuklarda ofis kan basıncı parametreleri ile ayaktan kan basıncı monitörizasyonu (AKBM) sonuçlarının karşılaştırılması: Güncellenmiş AKBM raporuna göre olguların değerlendirilmesi
Aslı Çelebi Tayfur, Ece Onat Gökçe, Bahar Büyükkaragöz, Aysun Çaltık Yılmaz, Nilgün Altuntaş, Ayşe Derya Buluş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Fragmente QRS kompleksleri koroner anjiyografi uygulanan stabil koroner arter hastalarında daha yüksek Gensini skorunu öngördürmektedir
Mehmet Eyüboğlu, Bahri Akdeniz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Hemşirelik öğrencileri gözüyle klinik alanda etik sorunlar
Esra Akın Korhan, Burcu Ceylan, Çağatay Üstün, Merve Kırşan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Lokal ileri evre serviks kanserlerinde yoğunluk ayarlı radyoterapi ve volumetrik ayarlı ark tedavinin dozimetrik karşılaştırılması
Berna Nalbant, Fatma Sert, Emin Tavlayan, Nezahat Olacak, Zeynep Özsaran
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Variant anatomy of sciatic nerve and their clinical implications
Z. Aslı Aktan İkiz, Okan Bilge, Hülya Üçerler, Servet Çelik, Erengül Boduç
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Bone mineral density in obese children with prediabetes
Ala Üstyol, Mehmet Emre Atabek
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Cosmetic aspects in minimally ınvasive parathyroidectomy: Is minimally invasive approach superior?
Özer Makay, Varlık Erol, Gökhan İçöz, Şafak Öztürk, Övünç Akdemir, Mahir Akyıldız
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarında tümör ilişkili makrofajların tümör progresyonundaki rolü
Merih Tepeoğlu, F.Zeynep Taştepe, B.Handan Özdemir
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Interventional radiology for hemorrhage due to tuberous sclerosis associated angiolipoma rupture
Fuat Kızılay, Emir Akıncıoğlu, Elmir Aliyev, Adnan Şimşir
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Elektrik çarpması sonucu meydana gelen yaralanmaların adli-tıbbi değerlendirmesi
Faruk Aydın, Mehmet Sunay Yavuz, Ufuk Akın, İlknur Kahraman
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İdiyopatik mediastinal fibrozis
Önder Kavurmacı, Tevfik İlker Akçam, Ayşe Gül Ergönül, Kutsal Turhan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Anterior segment and corneal biomechanics of achondroplasia patients
Melis Palamar, Huseyin Onay, Tahir Atik, Suzan Güven Yilmaz,Ferda Ozkınay
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]