[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 3
Araştırma
Reproductive outcomes after hysteroscopic septoplasty and comparison of different surgical techniques: A retrospective cohort study
Deniz Şimşek, Çağrı Güven, Çağdaş Şahin, Ali Akdemir, Ahmet Mete Ergenoğlu, Ahmet Özgür Yeniel, Fatih Şendağ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Bel ağrılı hastalarda ağrı, kinezyofobi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki
Sevtap Günay Uçurum, Aybuke Cansu Kalkan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Erken tip ilaç reaksiyonlarında beş yıllık Çukurova Üniversitesi Çocuk Alerji Kliniği deneyimi
Aylin Kont Özhan, Dilek Doğruel, Derya Ufuk Altıntaş, Mustafa Yılmaz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Endoplazmik retikulum-aracılı protein yıkım yolağında görev yapan p97/VCP ve Ufd1-Npl4 adlı proteinlerin NF-κB yolağına etkisinin prostat kanser hücre hattında incelenmesi
Petek Ballar Kırmızıbayrak, Burcu Erbaykent Tepedelen
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Splenik arter psödoanevrizmasında acil endovasküler tedavi
Elçin Aydın, Mustafa Gök, Halil Bozkaya, Celal Çınar, Mustafa Parıldar
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kan transfüzyonu uygulamalarındaki farkındalıklarımız
İlkben Günüşen, Özlem Yakut Özdemir, Eda Tok
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ZNF304 gen ifadesinde artış ve CXCR4’de azalma ile prostat kanserinde anoikis değişebilir
Şule Ayla, Gülperi Öktem, Cüneyd Parlayan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Diz osteoartritli hastalarda ortalama trombosit hacminin hastalık parametreleri ile ilişkisi
Neslihan Gökçen, İlke Coşkun Benlidayı, Sibel Başaran
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

The assessment of anterior segment parameters using the Sirius topography in adults with anisohypermetropic amblyopia
Sevil Karaman Erdur, Funda Dikkaya, Göktuğ Demirci, Mustafa Özsütçü, Rukiye Aydın, Mustafa Eliaçık, Mehmet Selim Kocabora
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
İnkarsere insizyonel herni kesesi içerisinde perfore apandisit
Mehmet Üstün, Halit Batuhan Demir, Bengi Balcı Çetindağ, Levent Uğurlu, Tayfun Kaya, Cengiz Aydın
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Granülomatöz polianjiit; hastalık aktivasyonu mu, enfeksiyon mu?
Mete Kara, Özün Bayındır, Figen Yargucu Zihni, Gonca Karabulut, Selen Bayraktaroğlu, Hayriye Koçanaoğulları, Neşe Çelebisoy, Fahrettin Öksel
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Primary carcinoid tumor of the testis: A rare case
Gülruh Büberal, Banu Sarsik, Adnan Şimşir, Sadık Tamsel, Sait Şen
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Üçüncü trimesterda nadir görülen iniensefali olgusu: Literatür ve yönetim
Sabahattin Anıl Arı, Fırat Ökmen, İsmet Hortu, Ali Akdemir, Ahmet Mete Ergenoğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]