[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 4
Araştırma
Glukoz metabolizma bozukluklarında subklinik aterosklerozun değerlendirilmesi
Elçin Aydın, Cihan Altın, Sinan Emre, Muhteşem Ağıldere, Mustafa Agah Tekindal
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Impact of contact lens wear on ocular surface and Meibomian glands
Özlem Barut Selver, Melis Palamar, Jale Menteş, Ayşe Yağcı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Comparison of pain score and patient satisfaction between laparoscopic and open abdominal incisional hernia repair
İlker Murat Arer, Murat Kuş, Nezih Akkapulu, Hakan Yabanoğlu, Hüseyin Özgür Aytaç, Nurkan Törer
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Moodle ile internet destekli biyoistatistik dersinin değerlendirilmesi
Aslı Suner
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda kronik böbrek yetmezliğinin risk faktörleri ve endoskopi sonuçlarına etkisinin değerlendirilmesi
Ömer Burcak Binicier, Esma Uğuztemur
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kadınlarda sakral nöromodulasyonun etkinliği ve yaşam kalitesine etkisi
Şenol Tonyalı, Hakan Bahadır Haberal, Cenk Yücel Bilen, Ali Ergen
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olweus öğrenciler için akran zorbalığı anketinin Türkçeye ve Türkiye’ye uyarlanması ve geçerlilik, güvenirlik analizi
Hilal Tıpırdamaz Sipahi, Ali Osman Karababa
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Çölyak hastalığında teşhis süresi
Fatih Karaahmet
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Santral venöz portların çıkarılma nedenleri: Ardışık 154 hastadan edinilen deneyim
Fatih Uzunkaya, Ayşegül İdil Soylu, Ümit Belet, Özlem Terzi, Hüseyin Akan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Serebral venöz tromboza bağlı agrafisiz aleksi
Ceren Çetin Akkoç, Figen Gökçay, Dursun Emre Kumral, Funda Çalış
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Diffüz idiyopatik iskelet hiperostozlu bir hastada minör travma ile gelişen subakut torakal omurilik yaralanması
Şükran Güzel, Ajda Bal, İbrahim Gündoğdu, Deniz Erdoğdu, Aytül Çakcı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Uzun süreli proton pompa inhibitörü kullanımına sekonder gastrik nöroendokrin hiperplazi
Fatma Özge Kayhan Koçak, Sercan Sahutoğlu, Bahattin Gokdemir, Zeliha Fulden Saraç, Sevnaz Şahin, Selahattin Fehmi Akçiçek
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Hashimoto’s encephalopathy: Report of two cases
Zerrin Yıldırım, Muazzez Gökçen Karahan, Yavuz Altunkaynak, Alper Döventaş, Sevim Baybaş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]