[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2019, Cilt 58, Sayı 1
Araştırma
Management of acute limb compartment syndrome: A survey of clinical practice among orthopedics and traumatology surgeons in Turkey
Onur Başcı, Ahmet Emrah Acan, Mehmet Erduran,
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Comparison of the results of ultrasonography-guided percutaneous liver mass biopsy performed with 18 and 20 gauge needles
Cenk Eraslan, Ömer Faruk Kutsi Köseoğlu, Nezih Meydan, Nil Çulhacı, Aylin Oral
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İnferior vena kava kollapsibilite indeksi (İVCCİ), pasif bacak kaldırma testi (PBKT), santral venöz basınç (CVP), laktat ve veno-arterial karbondioksit farkının (ΔpCO2) kritik yoğun bakım hastalarında korelasyonunun araştırılması
Murat Arslan, Bedih Balkan, Abdulkadir Yektaş, Süleyman Sabaz, Kübra Yıldırım, Gülsüm Oya Hergünsel
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Changes in ghrelin, leptin and insulin levels after laparoscopic sleeve gastrectomy
Varlık Erol, Cengiz Aydın Levent Uğurlu Emre Turgut, Hülya Yalçın, Fatma Demet İnce
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

FDG PET/BT görüntülemede tiroid bezinde rastlantısal saptanan fokal artmış FDG tutulumunun klinik önemi
Sevil Tatlıdil, Ayşegül Akgün
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Zoledronik asit uygulamasının meme kanseri hücre hattı (MCF 7) kanser kök hücrelerinin üzerine otofaji gen seviyesindeki etkilerinin araştırılması
Fatih Oltulu, Ayşegül Uysal, Hadi Rouhrazi, Kubilay Doğan Kılıç, Duygu Çalık Kocatürk, Gülperi Öktem
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kemik-patellar tendon-kemik otogrefti veya dörtlü semitendinöz otogreft kullanılarak artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulanan olguların uzun dönem klinik ve radyolojik sonuçları ile donör saha morbiditilerinin karşılaştırılması
Anıl Murat Öztürk, Emin Taşkıran
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Clinical and demographic characteristics of patients with lower limb amputation
Meryem Doğan Aslan, Canan Çulha, İnci Yanıkoğlu, Fevziye Ünsal Malas, Şenay Güntepe, Neşe Özgirgin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Continuous flow ventricular assist device implantation in pediatrics: Single center experience
Pelin Öztürk, Osman Nuri Tuncer
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik tip a aort diseksiyonunun cerrahi tedavisinde erken dönem sonuçlar
Serkan Ertugay, Anıl Apaydın, Bora Baysal
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Overin Brenner tümörü: Tek merkez deneyimi
Nuri Yıldırım, Gürdeniz Serin, Çağdaş Şahin, Duygu Güzel, Ayşegül Dikmen, Levent Akman, Necmettin Özdemir, Osman Zekioğlu, Mustafa Coşan Terek, Ahmet Aydın Özsaran
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Adrenokortikal karsinom: Tek merkez deneyimi
Burcu Çakar, Pınar Gürsoy
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Distal pediküllü sural fleplerde venöz dolaşım modifikasyonları
Aydın Turan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gonadotropin ile oluşturulan kontrollü ovaryan stimulasyon-intrauterin inseminasyon sikluslarında kullanılan progesteron formunun ve tedavi etkinliğinin karşılaştırılması
Meryem Kuru Pekcan, Gülnur Özakşit
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Example of an infectious complication in injection drug users: Psoas abscess
Meltem Songür Kodik, Murat Ersel
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akraba dışı allojenik kök hücre nakli ile başarıyla tedavi edilen primer ileal miyeloid sarkom
Püsem Patır, Gülsüm Akgün Çağlıyan, Nur Soyer, Nazan Özsan, Filiz Vural
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akut infantil hemorajik ödemli bir olgu
Samet Benli, Mehmet Tekin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Spinal myoclonus following spinal anesthesia in a cystoscopy case
Tuba Kuvvet Yoldaş, Mehmet Yoldaş, Dilber İşler
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ultrasound-guided removal of cut intravenous cannula
Mihriban Yalçın, Eda Gödekmerdan Katırcıoğlu, Yavuz Kutlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İzole hiperbilirubinemi ile başvuran akut apandisit olgusu
Hasan Sultanoğlu, Ayça Özel, Seda Özkan, Tuba Erdem Sultanoğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Metalik implantlar alerji yapar mı?
Fatma Düşünür Günsen, Aytül Zerrin Sin, Semih Aydoğdu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]