[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2002, Cilt 41, Sayı 3
Araştırma
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2001-2002 DERS YILI GENEL CERRAHİ STAJYERLERİNİN YABANCI DİL BİLME DÜZEYİ
Ali MENTEŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TÜRKİYE'DEKİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNDE BAZI TEMEL TIP KAVRAMLARININ ÖĞRENİLMESİ: ÇOK MERKEZLİ, KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
Recep TUNÇ, Erdal KURTOĞLU, Aygül ÇAĞLAYAN, Gürcan KISAKOL, Ahmet KAYA
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNDE HİSTOLOJİK PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE PARSİYEL ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Başak DOĞANAVŞARGİL, Mine HEKİMGİL, Adnan ŞİMŞİR, Çağ ÇAL, Saliha SOYDAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PELVIC RETROPERITONEAL METASTASIS İN A PATIENT WITH SURGICAL STAGE -1 ENDOMETRİAL CARCINOMA
Aydın ÖZSARAN, Mert GÖL, Yılmaz DİKMEN, Zeynep ÖZSARAN, Osman ZEKİOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

VULVA KANSERİ NEDENİYLE RADİKAL VULVEKTOMİ UYGULANAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çetin AYDIN, Mert GÖL, Ali BALOĞLU, Zerrin GEZGİN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

LAMİNEKTOMİ UYGULANAN OLGULARDA PRE-EMPTİF ANALJEZİNİN ETKİSİ
Meltem UYAR, Abdürrahim DERBENT, İlkben GÜNÜŞEN, Meral SAKLIYAN, Elvin KURDOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

LOKAL İLERİ EVRE SERVİKS KANSERİ TANISI İLE RADYOKEMOTERAPİ UYGULANAN OLGULARDA ERKEN SONUÇLAR
Zeynep ÖZSARAN, Deniz YALMAN, Vuslat YÜRÜT, Arif ARAŞ, Aydın ÖZS AR AN, Merih HANHAN, Ayfer HAYDAROĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OROFARİNGİYAL YUTMANIN FİZYOLOJİ VE NÖROLOJİSİ
Cumhur ERTEKİN, İbrahim AYDOĞDU, Yaprak SEÇİL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
ATİPİK LOKALİZASYONLU PERİKARDİAL KİST: OLGU SUNUMU
Işıl BİLGEN, Recep SAVAŞ, Hüdaver ALPER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

EL BİLEĞİ YERLEŞİMLİ REKÜRRENT DEV HÜCRELİ TÜMÖR : OLGU SUNUMU
Erhan COŞKUNOL, Oğuz ÖZDEMİR, Taçkın ÖZALP
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ANTERİOR İNTEROSSÖZ SİNİR SENDROMU :OLGU SUNUMU
Oğuz ÖZDEMİR, Erhan COŞKUNOL, Taçkın ÖZALP
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ASYMPTOMATIC VAGİNAL ADENOSIS IN A NON-DIETHYLSTILBESTROL-EXPOSED 40-YEAR - OLD PATIENT: A CASE REPORT
Murat ULUKUŞ, Nedim KARADADAŞ, Fuat AKERCAN, Mustafa ULUKUŞ, Coşan TEREK, Osman ZEKİOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

A COMMON VARIABLE IMMUNE DEFICIENCY (CVID) CASE WITH CHRONIC DIARRHEA : A CASE REPORT
Mehmet ERDOĞAN, Nihal ERDEM, A. Ömer ÖZÜTEMİZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]