[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2002, Cilt 41, Sayı 4
Araştırma
HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE BULAŞAN HASTALIKLARDAN KORUNMA YOLLARI KONUSUNDA EĞİTİMİ
Meral TÜRK, İmre ALTUĞLU, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU, Çağrı BÜKE, Selda ERENSOY, Altınay BİLGİÇ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AMİLOİDOZİS TANISINDA ZORLUKLAR: BÖBREK İĞNE BİOPSİSİNDEN KAÇINILABİLİR Mİ?
Sait ŞEN, Murat Bülent ALKANAT, Taner AKALIN, Nazan ÖZSAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÇOCUK YAŞ GRUBU İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA EGE BÖLGESİ ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Sevgi MİR, Hakan ERDOĞAN, Sanem GÜLER, Gül Nihal ŞENGÜL, Adem KOYU, Şöhret AYDEMİR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

EVALUATION OF COGNITIVE FUNCTIONS OF THE CHILDREN WITH EPILEPSY TREATED WITH CARBAMAZEPINE
Füsun ÇELİKKOL, Semra KURUL, Eray DİRİK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÇOCUKLARDA AMPİYEMİN TORAKOSKOPİK TEDAVİSİ
Coşkun ÖZCAN, Ahmet ÇELİK, Güliz ERGÜN, Orkan ERGÜN, Ata ERDENER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

THE EFFICACY OF MONODOSE VARICELLA VACCINE IN PEDIATRIC CANCER PATIENTS
Suat PAKER, Füsun ATLIHAN, PamirGÜLEZ, Canan VERGİN, Alpay ÖZBEK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İNFERTİL KADINLARDA YALNIZLIK DÜZEYİ VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Oya KAVLAK, Aynur SARUHAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KRANİYOTOMİ OLGULARINDA OİLTİAZEM VE LİDOKAİN'İN EKSTÜBASYONDA HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLERE ETKİSİ
Abdürrahim DERBENT, Kubilay DEMİRAĞ, Taner BALCIOĞLU, Elvin KURDOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ARTROSKOPİK DİZ CERRAHİSİ SONRASINDA İNTRAARTİKÜLER TENOKSİKAM İLE POSTOPERATİF AĞRI KONTROLÜ
Oğuz ERİŞ, Meltem UYAR, İnan AYSEL, Elvin KURDOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
BOY KISALIĞI: OLGU SUNUMU (PROBLEME DAYALI HASTA SUNUMU)
Sevgi MİR, Neşe ÖZKAYIN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

GLUKAGONOMA :OLGU SUNUMU
Pınar ALARSLAN, Ahmet YILDIRIM, Doğan ÖZKAN, Tarık SALMAN, Ahmet AYKAS, Zuhal BAŞKAN, Gülten SOP
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

POEMS SYNDROME IN A-10-YEAR-OLD GİRL: A CASE REPORT
Şeref TARGAN, Emre ÇEÇEN, Füsun ATLIHAN, Ceyhun DİZDARER, Ferah GENEL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MAYER-ROKITANSKY-KUSTER-HAUSER SYNDROME WITH A BORDERLINE OVARIAN SEROUS CYSTADENOMA: A CASE REPORT
Murat ULUKUŞ, Mustafa ULUKUŞ, Ege Nazan TAVMERGEN GÖKER, Mustafa Coşan TEREK, Osman ZEKİOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]