[ Ana Sayfa | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim ]
Ege Journal of Medicine

Yayın Kurulu

Ege Tıp Dergisi

Editör
Ufuk ÇAĞIRICI

Editör Yardımcıları
Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU
Okan BİLGE
Raika DURUSOY
Oğuz GÖZEN

Yayın Kurulu
Ayşegül AKGÜN
Ayşe Nur OKTAY ALFATLI
Ali BAŞÇI
Semra KARAMAN
Hasan TEKGÜL
Altuğ YAVAŞOĞLU

Biyoistatistik Uzmanları
Timur KÖSE
Mehmet N. ORMAN

Uluslararası Editör ve Danışma Kurulu


Juzar ALI, Pulmonary Medicine, USA
J Patrick BARBET, Anatomy, Histology and Embryology, FR
Mustafa ÇIKIRIKÇIOĞLU, Cardiovascular Surgery, CH
Pınar COŞKUN, Neuroscience, USA
Volkan COŞKUN, Neuroscience, USA
Stephen KANTROW, Pulmonary Medicine, USA


Jose A. KARAM, Urology, USA
Eduardo WERUAGA PRIETO, Neuroscience, ES
Ömer ŞENBAKLAVACI, Thoracic Surgery, UK
Tarik TIHAN, Pathology, US
Radu Ioan TUTUIAN, Internal Medicine, CH
Utku YAVUZ, Biophysics, DE

Yazışma Adresi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yayın Alt Kurulu
Yayın Bürosu
Bornova  35100 – İZMİR

Tel  : (0 232) 390 31 03 - 390 31 86
Fax : (0 232) 342 21 42
e–posta: editor@egetipdergisi.com.tr
web adresi: http://www.egetipdergisi.com.tr

Ege Tıp Dergisi, yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanır.
TÜBİTAK, ULAKBİM (Türk Tıp Dizini), Türkiye Atıf Dizini ve Index Copernicus tarafından taranmaktadır.