[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]

Yayın Kurulu

Editör
Ufuk ÇAĞIRICI - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Yayın Kurulu
Ayşegül AKGÜN - Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Gül AKTAN - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Okan BİLGE - Anatomi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Raika DURUSOY - Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Oğuz GÖZEN - Fziyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Semra KARAMAN - Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Gülgün KAVUKÇU - Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Altuğ YAVAŞOĞLU - Histoloji ve Embryoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Biyoistatistik Uzmanları
Timur KÖSE - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bioistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Mehmet N. ORMAN - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bioistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Uluslararası Editör ve Danışma Kurulu
Ayşe Nur OKTAY ALFATLI - Ege University Faculty of Medicine, Dept. of Radiodiagnostics, Izmir, Turkey
Juzar ALI - LSU Health Care Network Clinics & Interim LSU Hospital Clinics, Chief Medical Officer, New Orleans, United States
J Patrick BARBET - University of Paris Descartes AP, Dept. of Anatomy, Histology and Embryology, Paris, France
Ali BAŞÇI - Ege University Faculty of Medicine, Dept. of Internal Medicine, Izmir, Turkey
Mustafa ÇIKIRIKÇIOĞLU - University Hospitals of Geneva, Division of Cardiovascular Surgery, Geneva, Switzerland
Stephen KANTROW - Louisiana State University School of Medicine, Associate Professor of Medicine, New Orleans, Louisiana, United States
Jose A. KARAM - MD Anderson Cancer Center, Dept. of Urology, Texas, United States
Eduardo Weruaga PRIETO   Universidad de Salamanca, Instituto de Neurociencias de Castilla y León, Lab. Plasticidad Neuronal y Neurorreparación Dpto. Biología Celular y Patología, Salamanca, Spain
Metin ÖZDEMİRLİ - Medstar Georgetown University Hospital, Dept. of Pathology, Washington D.C., United States
Hasan TEKGÜL - Ege University Faculty of Medicine, Dept. of Pediatrics, Izmir, Turkey
Tarık TIHAN - University of California San Francisco, Dept. of Pathology, California, United States
Utku YAVUZ - Bernstein Center for Computational Neuroscience, Dept. of Orthobionic / Dept. of Neurorehabilitation Engineering, Göttingen, Germany

Yazışma Adresi                              : Hülya SEZGİN,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Bürosu, Bornova 35100, İzmir, Türkiye

Telefon                                         : +90 232 390 31 03

Faks                                             : +90 232 342 21 42

E-posta                                         : editor@egetipdergisi.com.tr

Web adresi                                   : www.egetipdergisi.com.tr / www.dergipark.gov.tr/etd

 

Ege Tıp Dergisi, yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanır.

TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Index Copernicus ve Türkiye Atıf Dizini tarafından taranmaktadır.