[ Ana Sayfa | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim ]
Ege Journal of Medicine

Yayın Kurulu

Ege Tıp Dergisi

Editör
Ufuk ÇAĞIRICI

Yayın Kurulu
Ayşegül AKGÜN
Gül AKTAN
Okan BİLGE
Raika DURUSOY
Oğuz GÖZEN
Semra KARAMAN
Gülgün KAVUKÇU
Altuğ YAVAŞOĞLU

Biyoistatistik Uzmanları
Timur KÖSE
Mehmet N. ORMAN

Uluslararası Editör ve Danışma Kurulu


Ayşe Nur OKTAY ALFATLI, Radiodiagnostics, Turkey
Juzar ALI, Pulmonary Medicine, USA
J Patrick BARBET, Anatomy, Histology and Embryology, France
Ali BAŞÇI, Internal Medicine, Turkey
Mustafa ÇIKIRIKÇIOĞLU, Cardiovascular Surgery, Switzerland
Pınar COŞKUN, Neuroscience, USA
Volkan COŞKUN, Neuroscience, USA
Stephen KANTROW, Pulmonary Medicine, USA


Jose A. KARAM, Urology, USA
Metin ÖZDEMİRLİ, Pathology, USA
Eduardo WERUAGA PRIETO, Neuroscience, Spain
Ömer ŞENBAKLAVACI, Thoracic Surgery, United Kingdom
Hasan TEKGÜL, Pediatrics, TR
Tarık TIHAN, Pathology, US
Radu Ioan TUTUIAN, Internal Medicine, Switzerland
Utku YAVUZ, Biophysics, Germany

Yazışma Adresi
Hülya SEZGİN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yayın Bürosu
Bornova 35100, İzmir, Türkiye

Telefon: +90 232 390 31 03
Faks: +90 232 342 21 42
E-posta: editor@egetipdergisi.com.tr
web adresi: http://www.egetipdergisi.com.tr

Ege Tıp Dergisi, yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanır.

TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini, DergiPark, Index Copernicus ve Türkiye Atıf Dizini tarafından taranmaktadır.