Year 2000, Volume 39 , Issue 3, Pages 203 - 207 2000-09-01

TANISAL BİYOPSİ VE RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNDE BELİRLENEN GLEASON SKORLARININ UYUMU
CORRELATION BETWEEN THE GLEASON' S SCORES OF DİAGNOSTİC BIOPSY AND RADİCAL PROSTATECTOMY SPECİMENS

Gürhan GÜNAYDIN [1] , Çağ ÇAL [2] , Mustafa DELİBAŞ [3] , Derya KESKİN [4] , Mine HEKİMGİL [5] , İbrahim CÜREKLİBATIR [6]


Prostatektomi materyalinin Gleason skoruyla prostat kanserinin lokal invazyonu ve metastatik potansiyeli arasında güçlü bir bağlantı olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı tanısal iğne biyopsisi ve radikal prostatektomi materyallerinde belirlenen Gleason skorlarının uyumunu ve bu uyumun klinik evrelemedeki rolünü belirlemektir. Lokalize prostat kanseri tanısıyla radikal prostatektomi uygulanan 40 olgunun cerrahi spesmen ve iğne biyopsisi materyallerinde saptanan Gleason skorları karşılaştırıldı. Biyopsi ve cerrahi spesmendeki Gleason skorlarının %67.5 aynı olduğu görüldü. Hatalı düşük biyopsi Gleason skoru iyi, orta ve kötü diferansiye tümörlerde sırasıyla %28.57, %9.09 ve %18.18 olarak bulundu. Hatalı yüksek dereceleme iyi ve orta diferansiye tümörlerde sırasıyla %28.57 ve %22.72' dir. Prostatektomi materyalinde, iyi diferansiye tümörlerde %14.28 ve kötü diferansiye tümörlerde %81.81 lokal ileri evre hastalık saptandı. Kötü diferansiye tümörlü 4 olguda pelvik lenf nodu metastazı gösterildi. Düşük biyopsi Gleason skorunun doğruluğu uygulanacak tedavinin kesin olarak belirlenmesini sağlamaktan uzaktır. Yüksek biyopsi Gleason değeri prognozun kötü olabileceğini gösterse de klinik lokalize prostat kanserinde biyopsi Gleason skoru tek başına cerrahi öncesi prognozu, patolojik evreyi ve lenf nodu metastazlarını belirlemede yetersizdir.
İt is known that there is a strong correlation between local invasion and metastatic potential of the prostatic carcinoma, and Gleason's score of the prostatectomy specimen. The aim of this study is to evaluate the correlation between the Gleason's score of diagnostic core needle prostate biopsies and radical prostatectomy specimens, and also to determine its role in clinical staging. The Gleason's scores of core needle biopsies and the surgical specimens of the 40 patients, who underwent radical prostatectomy with diagnosis of localised prostate cancer, were compared. The biopsy and surgical specimen Gleason's scores were same in 67.5% of patients. İt was detected that the underestimated biopsy Gleason's scores in the well, moderate andpoorly differentiated tumors were 28.57%, 9.09% and 18.18% respectively. The overestimated biopsy Gleason's scores in the well and moderate differentiated tumors were 28.57% and 22.72% respectively. Local advanced disease was observed 14.28% of vvell-differentiated and 81.81% of poor differentiated tumor in prostatectomy specimens. Pelvic lymph node involvement was shovvn in 4 patients with poor differentiated tumor. The accuracy of low biopsy Gleason's score is not enough to select the correct treatment modality. Although high biopsy Gleason's scores may indicate poor prognosis, Gleason' s score of the biopsy is not sufficient to determine preoperative prognosis, pathological stage and lymph node metastasis.
Other ID JA59HA85UY
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Gürhan GÜNAYDIN

Author: Çağ ÇAL

Author: Mustafa DELİBAŞ

Author: Derya KESKİN

Author: Mine HEKİMGİL

Author: İbrahim CÜREKLİBATIR

Dates

Publication Date : September 1, 2000

Bibtex @ { etd343369, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2000}, volume = {39}, pages = {203 - 207}, doi = {}, title = {TANISAL BİYOPSİ VE RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNDE BELİRLENEN GLEASON SKORLARININ UYUMU}, key = {cite}, author = {GÜNAYDIN, Gürhan and ÇAL, Çağ and DELİBAŞ, Mustafa and KESKİN, Derya and HEKİMGİL, Mine and CÜREKLİBATIR, İbrahim} }
APA GÜNAYDIN, G , ÇAL, Ç , DELİBAŞ, M , KESKİN, D , HEKİMGİL, M , CÜREKLİBATIR, İ . (2000). TANISAL BİYOPSİ VE RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNDE BELİRLENEN GLEASON SKORLARININ UYUMU. Ege Tıp Dergisi , 39 (3) , 203-207 . Retrieved from http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/31390/343369
MLA GÜNAYDIN, G , ÇAL, Ç , DELİBAŞ, M , KESKİN, D , HEKİMGİL, M , CÜREKLİBATIR, İ . "TANISAL BİYOPSİ VE RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNDE BELİRLENEN GLEASON SKORLARININ UYUMU". Ege Tıp Dergisi 39 (2000 ): 203-207 <http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/31390/343369>
Chicago GÜNAYDIN, G , ÇAL, Ç , DELİBAŞ, M , KESKİN, D , HEKİMGİL, M , CÜREKLİBATIR, İ . "TANISAL BİYOPSİ VE RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNDE BELİRLENEN GLEASON SKORLARININ UYUMU". Ege Tıp Dergisi 39 (2000 ): 203-207
RIS TY - JOUR T1 - TANISAL BİYOPSİ VE RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNDE BELİRLENEN GLEASON SKORLARININ UYUMU AU - Gürhan GÜNAYDIN , Çağ ÇAL , Mustafa DELİBAŞ , Derya KESKİN , Mine HEKİMGİL , İbrahim CÜREKLİBATIR Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 207 VL - 39 IS - 3 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi TANISAL BİYOPSİ VE RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNDE BELİRLENEN GLEASON SKORLARININ UYUMU %A Gürhan GÜNAYDIN , Çağ ÇAL , Mustafa DELİBAŞ , Derya KESKİN , Mine HEKİMGİL , İbrahim CÜREKLİBATIR %T TANISAL BİYOPSİ VE RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNDE BELİRLENEN GLEASON SKORLARININ UYUMU %D 2000 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 39 %N 3 %R %U
ISNAD GÜNAYDIN, Gürhan , ÇAL, Çağ , DELİBAŞ, Mustafa , KESKİN, Derya , HEKİMGİL, Mine , CÜREKLİBATIR, İbrahim . "TANISAL BİYOPSİ VE RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNDE BELİRLENEN GLEASON SKORLARININ UYUMU". Ege Tıp Dergisi 39 / 3 (September 2000): 203-207 .
AMA GÜNAYDIN G , ÇAL Ç , DELİBAŞ M , KESKİN D , HEKİMGİL M , CÜREKLİBATIR İ . TANISAL BİYOPSİ VE RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNDE BELİRLENEN GLEASON SKORLARININ UYUMU. Ege Tıp Dergisi. 2000; 39(3): 203-207.
Vancouver GÜNAYDIN G , ÇAL Ç , DELİBAŞ M , KESKİN D , HEKİMGİL M , CÜREKLİBATIR İ . TANISAL BİYOPSİ VE RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNDE BELİRLENEN GLEASON SKORLARININ UYUMU. Ege Tıp Dergisi. 2000; 39(3): 207-203.