Year 2010, Volume 49 , Issue 2, Pages 83 - 86 2010-06-01

Parotis kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin tanısal değeri
Diagnostic value of fine needle aspiration biopsy in parotid masses

Mahmudova R [1] , Akyıldız S [2] , Midilli R [3] , Uluöz Ü [4] , Yavuzer A [5]


Amaç: Parotis kitlelerinin tanısında ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB)'nin değerini ve doğruluğunu belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem ve Gereç: Ege Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında 2005-2009 yılları arasında, parotiste kitle nedeniyle opere edilen hastalar içinde operasyon öncesi İİAB yapılan 44 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. İİAB biyopsisinin tanısal değeri operasyon sonrası piyesin histopatolojik sonuçları ile karşılaştırılarak incelendi. Bulgular: Hastaların 33'ü erkek (%75), 11'i kadın (%25) olup yaş ortalaması 54 (yaş aralığı: 7-89) idi. İİAB, 44 hastanın 6'sında non-diagnostik olarak bildirildi (%14). Kalan 38 hastanın 28'inde İİAB benign olarak rapor edildi (%74). Bunların 25 tanesi postoperatif histopatolojide benign kitle olarak doğrulandı (%89). İİAB de malign olarak bildirilen 10 olgunun ise postoperatif olarak 8'i doğrulandı (%80). Buna göre malign olguları saptamada İİAB'nin sensitivitesi %73, spesifisitesi %93, pozitif prediktif değeri %80, negatif prediktif değeri %89 ve toplam doğruluk oranı %87 olarak saptandı. İİAB'de 13 olguda spesifik histopatolojik tanı öngörüldü ve bunların 11'i postoperatif doğrulandı. Toplamda İİAB %29 oranında da direkt histopatolojik tanıyı verebilmiştir. Sonuç: İİAB, parotid kitlelerin preoperatif değerlendirilmesinde değerli ve güvenilir bir yardımcı yöntemdir.
Aim: The aim of this study is to determine the value and accuracy of fine needle aspiration biopsy (FNAB) in diagnosis of parotid masses. Material and Methods: Data from patients who were operated on between 2005 and 2009 for parotid masses at Ege University Otolaryngology Department and who underwent (N=44) preoperative FNAB was analyzed retrospectively. The diagnostic value of the FNAB was determined by comparing the results with the postoperative histopathologic reports. Results: Thirty-three of the patients were male (75%) and eleven were female (25%) with a mean age of 54 (range: 7-89). FNAB was non-diagnostic in 6 of the 44 patients (14%). Twenty-eight of the remaining 38 patients were reported as benign (74%). Twenty-five of these (89%) were confirmed by postoperative histopathology. Of the 10 patients who were reported as malignant by FNAB, eight of them were confirmed postoperatively (80%). The sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value and overall accuracy of FNAB in determining malignant disease was calculated as 73%, 93%, 80%, 89% and 87% respectively. The specific histopathologic diagnosis was predicted in 13 patients and 11 of them were confirmed postoperatively. FNAB was able to correctly determine the final histopathologic diagnosis in 29% of the patients. Conclusion: FNAB was found to be a valuable and reliable adjunctive method in preoperative evaluation of parotid masses.
Other ID JA89ZM85HU
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mahmudova R

Author: Akyıldız S

Author: Midilli R

Author: Uluöz Ü

Author: Yavuzer A

Dates

Publication Date : June 1, 2010

Bibtex @ { etd343831, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2010}, volume = {49}, pages = {83 - 86}, doi = {}, title = {Parotis kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin tanısal değeri}, key = {cite}, author = {R, Mahmudova and S, Akyıldız and R, Midilli and Ü, Uluöz and A, Yavuzer} }
APA R, M , S, A , R, M , Ü, U , A, Y . (2010). Parotis kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin tanısal değeri. Ege Tıp Dergisi , 49 (2) , 83-86 . Retrieved from http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/31424/343831
MLA R, M , S, A , R, M , Ü, U , A, Y . "Parotis kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin tanısal değeri". Ege Tıp Dergisi 49 (2010 ): 83-86 <http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/31424/343831>
Chicago R, M , S, A , R, M , Ü, U , A, Y . "Parotis kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin tanısal değeri". Ege Tıp Dergisi 49 (2010 ): 83-86
RIS TY - JOUR T1 - Parotis kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin tanısal değeri AU - Mahmudova R , Akyıldız S , Midilli R , Uluöz Ü , Yavuzer A Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 86 VL - 49 IS - 2 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Parotis kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin tanısal değeri %A Mahmudova R , Akyıldız S , Midilli R , Uluöz Ü , Yavuzer A %T Parotis kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin tanısal değeri %D 2010 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 49 %N 2 %R %U
ISNAD R, Mahmudova , S, Akyıldız , R, Midilli , Ü, Uluöz , A, Yavuzer . "Parotis kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin tanısal değeri". Ege Tıp Dergisi 49 / 2 (June 2010): 83-86 .
AMA R M , S A , R M , Ü U , A Y . Parotis kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin tanısal değeri. Ege Tıp Dergisi. 2010; 49(2): 83-86.
Vancouver R M , S A , R M , Ü U , A Y . Parotis kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin tanısal değeri. Ege Tıp Dergisi. 2010; 49(2): 86-83.