Year 2010, Volume 49 , Issue 2, Pages 87 - 94 2010-06-01

Gebelerde uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyi
Sleep quality and fatigue in pregnant women

Çoban A [1] , YanıkkeremU E [2]


Amaç: Bu çalışmanın amacı, gebe kadınların uyku kalitesi ve yorgunluk düzeylerini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 198 gebe kadın üzerinde yürütülen kesitsel ve tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışmanın verileri Manisa merkezinde iki hastaneden, Ekim 2007- Temmuz 2008 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin toplanmasında kullanılan soru formu üç bölümden oluşmuştur. Ilk bölüm sosyo-demografik özellikler ile obstetrik özelliklerden oluşmaktadır. Ikinci bölümde Anderson Kanser Merkezi tarafından geliştirilen Kısa Yorgunluk Envanteri kullanılmıştır. Üçüncü bölümde ise Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PSQI) kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında kurumlardan gerekli izinler alınmış ve yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılara çalışma ile ilgili bilgi verilmiş ve sözlü onamları alınmıştır. Bulgular: Gebe kadınların yaş ortalaması 26.5±4.7 yıl ve yarısının ilkokul mezunu olduğu bulunmuştur. Gebe kadınların PSQI puan ortalaması 6.38±3.46 olarak belirlenmiştir. Toplam PSQI puanları 0-21 arasında değişmektedir. Araştırmaya katılan gebelerin %54'ünün uyku kalitesinin kötü olduğu (>5) saptanmıştır. Genel olarak uykusunu yeterli bulan ve gün içerisinde uzanarak dinlenen gebelerin uyku kalitelerinin daha iyi olduğu saptanmıştır. Gebe kadınların yaş grupları ve eğitim seviyeleri ile uyku kalitesi düzeyleri arasında fark bulunmamıştır. Gebe kadınların yorgunluk puan ortalamaları 5.58±1.97 olarak belirlenmiştir. Gün boyunca oturularak geçen süre ile genel yorgunluk düzeyleri arasında pozitif ilişki belirlenmiştir. Sonuç: Gebelerin genel uyku bozukluğu arttıkça yorgunluk düzeyleri de artmaktadır.
Aim: The purpose of the study was to determine the sleep quality and fatigue in pregnant women. Material and Methods: This descriptive and cross-sectional study involved 198 pregnant women. Data were collected from October 2007 to July 2008 in two hospitals in the city of Manisa. The questionnaire had three parts. The first covered socio-demographic characteristics and the woman's background reproductive health. The second part consisted of The Brief Fatigue Inventory which was developed by the Anderson Cancer Center. The third part consisted of the Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI. The data were collected using face-to-face interviews and Manisa Health Directorate gave permission for the study. The participants were informed about the study and their verbal permission to participate was obtained. Results: The mean age of the women was 26.5 (standard deviation [SD]=4.7) years and half of women had elementary education. The median point of the PSQI was found to be 6.38±3.46. The total point of the PSQI is 0-21. In this study, 54% of pregnant women stated that their sleep quality was poor (>5). Sleep quality was found to be good in pregnant women who stated that they slept enough and rested during the day. There was not found to be any relationship between the age groups of pregnant women,their educational level to sleep quality scores. The mean point of fatigue was found to be 5.58±1.97. A positive relationship between the general level of fatigue and the length of time to the woman sat down all day was found. Conclusion: When sleep disorder scores in pregnant women increase, fatigue scores also increase.
Other ID JA66YF98RN
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Çoban A

Author: YanıkkeremU E

Dates

Publication Date : June 1, 2010

Bibtex @ { etd343832, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2010}, volume = {49}, pages = {87 - 94}, doi = {}, title = {Gebelerde uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyi}, key = {cite}, author = {A, Çoban and E, YanıkkeremU} }
APA A, Ç , E, Y . (2010). Gebelerde uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyi. Ege Tıp Dergisi , 49 (2) , 87-94 . Retrieved from http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/31424/343832
MLA A, Ç , E, Y . "Gebelerde uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyi". Ege Tıp Dergisi 49 (2010 ): 87-94 <http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/31424/343832>
Chicago A, Ç , E, Y . "Gebelerde uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyi". Ege Tıp Dergisi 49 (2010 ): 87-94
RIS TY - JOUR T1 - Gebelerde uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyi AU - Çoban A , YanıkkeremU E Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 94 VL - 49 IS - 2 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Gebelerde uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyi %A Çoban A , YanıkkeremU E %T Gebelerde uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyi %D 2010 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 49 %N 2 %R %U
ISNAD A, Çoban , E, YanıkkeremU . "Gebelerde uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyi". Ege Tıp Dergisi 49 / 2 (June 2010): 87-94 .
AMA A Ç , E Y . Gebelerde uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyi. Ege Tıp Dergisi. 2010; 49(2): 87-94.
Vancouver A Ç , E Y . Gebelerde uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyi. Ege Tıp Dergisi. 2010; 49(2): 94-87.