Year 2010, Volume 49 , Issue 2, Pages 139 - 144 2010-06-01

İdiyopatik granülomatöz mastit: medikal tedavi gören beş olgu
Idiopathic granulomatous mastitis: five different cases were treated medically

Coşkun G [1] , Sarsılmaz A [2] , Varer M [3] , Apaydın M [4] , Yar O [5] , Oygen A [6]


İdiopatik granülomatöz mastitli beş olguda, tüm hastalara mamografik, sonografik değerlendirme ve ince iğne aspirasyon biyopsisi uygulandı. Sonuçlar retropektif olarak değerlendirildi. Üç olguda mamografi normalken, birinde asimetrik dansite artışı, diğerinde bilateral iyi sınırlı, düzgün konturlu kitleler izlenmekteydi . Ultrasonografide, lobüle konturlu, heterojen hipoekoik malignite şüphesi içeren solid lezyonların yanı sıra hipoekoik tübüler yapılar ve komplike kistik lezyonlar saptandı. Bir olguya, analjezik-antiinflamatuvar, diğerine sefalosporin verildi. Takip aşamasında, spontan regresyon ve drenaj tariflendi. Diğer üç olguya antibiotik tedavisine anlamlı yanıt vermemelerinin ardından, otoimmun hastalık araştırması yapıldıktan sonra steroid tedavisi uygulandı. Şikayet ve bulguların tümünde gerileme saptandı. 6-24 aylık bir süreçte rekürrens izlenmedi.
We aimed to discuss the clinical and radiological features and treatment approaches in five patients diagnosed with idiopathic granulomatous mastitis .The patients were evaluated with mammography, ultrasonography and fine needle aspiration biopsy. The mammographies of the three patients were evaluated as normal, one of them had asymetrical density increase, the other had bilateral well- circumscibed, smootly contoured masses. Ultrasonographic images showed masses with lobulated contour which were heterogeneous hypoechoic in texture and had suspicion of malignancy as well as tubular hypoechoic structures and complex cystic lesions. Two case received analgesic - antiinflammatory and antibiotheraphy treatment. Spontaneus regression was in 3-6 month control. The other three cases who were treated with antibiotheraphy did not show meaningful regression, or after they were evaluated for autoimmune disease, they were given steroid theraphy. After the steroid theraphy the clinical and radiological findings regressed. No evidence of recurrence was seen in the following 6-24 months.
Other ID JA28GD34CJ
Journal Section Case Reports
Authors

Author: Coşkun G

Author: Sarsılmaz A

Author: Varer M

Author: Apaydın M

Author: Yar O

Author: Oygen A

Dates

Publication Date : June 1, 2010

Bibtex @ { etd343841, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2010}, volume = {49}, pages = {139 - 144}, doi = {}, title = {İdiyopatik granülomatöz mastit: medikal tedavi gören beş olgu}, key = {cite}, author = {G, Coşkun and A, Sarsılmaz and M, Varer and M, Apaydın and O, Yar and A, Oygen} }
APA G, C , A, S , M, V , M, A , O, Y , A, O . (2010). İdiyopatik granülomatöz mastit: medikal tedavi gören beş olgu. Ege Tıp Dergisi , 49 (2) , 139-144 . Retrieved from http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/31424/343841
MLA G, C , A, S , M, V , M, A , O, Y , A, O . "İdiyopatik granülomatöz mastit: medikal tedavi gören beş olgu". Ege Tıp Dergisi 49 (2010 ): 139-144 <http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/31424/343841>
Chicago G, C , A, S , M, V , M, A , O, Y , A, O . "İdiyopatik granülomatöz mastit: medikal tedavi gören beş olgu". Ege Tıp Dergisi 49 (2010 ): 139-144
RIS TY - JOUR T1 - İdiyopatik granülomatöz mastit: medikal tedavi gören beş olgu AU - Coşkun G , Sarsılmaz A , Varer M , Apaydın M , Yar O , Oygen A Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 144 VL - 49 IS - 2 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi İdiyopatik granülomatöz mastit: medikal tedavi gören beş olgu %A Coşkun G , Sarsılmaz A , Varer M , Apaydın M , Yar O , Oygen A %T İdiyopatik granülomatöz mastit: medikal tedavi gören beş olgu %D 2010 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 49 %N 2 %R %U
ISNAD G, Coşkun , A, Sarsılmaz , M, Varer , M, Apaydın , O, Yar , A, Oygen . "İdiyopatik granülomatöz mastit: medikal tedavi gören beş olgu". Ege Tıp Dergisi 49 / 2 (June 2010): 139-144 .
AMA G C , A S , M V , M A , O Y , A O . İdiyopatik granülomatöz mastit: medikal tedavi gören beş olgu. Ege Tıp Dergisi. 2010; 49(2): 139-144.
Vancouver G C , A S , M V , M A , O Y , A O . İdiyopatik granülomatöz mastit: medikal tedavi gören beş olgu. Ege Tıp Dergisi. 2010; 49(2): 144-139.