Year 2015, Volume 54 , Issue 3, Pages 107 - 110 2015-09-01

Akut lenfoblastik lösemi hastalarında t(4;11) MLL/AF4 translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi
A five-year retrospective evaluation of t(4;11) MLL/AF4 translocation results with real time RT-PCR in acute lymphoblastic leukemia patients

Sunde YILMAZ SÜSLÜER [1] , Burçin TEZCANLI KAYMAZ [2] , Vildan BOZOK ÇETİNTAŞ [3] , Aslı TETİK VARDARLI [4] , Duygu AYGÜNEŞ [5] , Ayşegül DALMIZRAK [6] , Çağdaş AKTAN [7] , Ali Şahin KÜÇÜKASLAN [8] , Tuğçe BALCI [9] , Çağla KAYABAŞI [10] , Besra ÖZMEN YELKEN [11] , Nur SELVİ GÜNEL [12] , Çığır BİRAY AVCI [13] , Buket KOSOVA [14] , Zuhal EROĞLU [15] , Serap AKSOYLAR [16] , Nazan ÇETİNGÜL [17] , Can BALKAN [18] , Deniz YILMAZ [19] , Yeşim AYDINOK [20] , Kaan KAVAKLI [21] , Mahmut TÖBÜ [22] , Murat TOMBULOĞLU [23] , Filiz BÜYÜKKEÇECİ [24] , Fahri ŞAHİN [25] , Güray SAYDAM [26] , Cumhur GÜNDÜZ [27]


Amaç: t(4;11), MLL-AF4 translokasyonu sonucu oluşan, 4q21 kromozomal bandına yerleşim gösteren AF4 geninin 11q23 kromozomal bandına yerleşim gösteren MLL genine füzyonu sonucu gelişen kromozomal bir anomalidir. Bu çalışmada, retrospektif olarak 2009-2013 yılları arasındaki akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastalarındaki t(4;11) MLL-AF4 translokasyonunun analiz sonuçlarının incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı'na 2009-2013 yılları arasında akut lösemi ön tanısıyla 176 çocuk (70 kız, 106 erkek) ve 144 yetişkin (60 kadın, 84 erkek) olgunun kan veya kemik iliği örnekleri incelendi. Bu olgulara ait 71 kan ve 473 kemik iliği örneğinin t(4;11) translokasyon RNA sonuçları, gerçek zamanlı RT-PCR yöntemi ile kantitatif olarak değerlendirildi. İlk aşamada, kan ve kemik iliği örneklerinden izole edilen total RNA veya mRNA'dan konvansiyonel bir PCR cihazı ile komplementer DNA sentezlendi. İkinci aşamada, gerçek zamanlı PCR cihazı ile t(4;11) kantitasyonu gerçekleştirildi. Olguların kantitatif olarak değerlendirilmesi, pozitif kontrol ve negatif kontrolün karşılaştırılması ile örneklerin negatif yada pozitif (pozitif olgu kopya sayısının referans kopya sayısına oranı) olması şeklinde yapıldı. Bulgular: Çalışmamızda 98'i takip hastası olmak üzere toplam 320 hasta t(4;11) MLL-AF4 translokasyonu için değerlendirildi. Çalışmaların sonucunda toplam 34 olgu (24 çocuk, 10 yetişkin) pozitif ve diğer örnekler negatif olarak bulundu. Sonuç: Bu değerlendirmenin sonuçları, RT-PCR yöntemi ile ALL hastalarında yeni tanı döneminde ve tedavi sürecinde t(4;11) MLL-AF4 translokasyonunun kantitatif tayini, hem tanının kesinleştirilmesinde hem de moleküler remisyon sağlanmasına yönelik tedaviyi yönlendirmesinde değerli bir yöntem olduğunu desteklemektedir.
Aim: t(4,11) is a chromosomal abnormality formed by the translocation MLL-AF4, which is the result of the fusion of the AF4 gene, localized on 4q21 chromosomal band, to the MLL gene, localized on 11q23 chromosomal band. The aim of this study is to examine the results of the analysis of t (4;11) MLL-AF4 translocation in acute lymphoblastic leukemia (ALL) patients retrospectively. Materials and Methods: Peripheral blood or bone marrow samples of 176 children (70 girls, 106 boys) and 144 adults (60 women, 84 men) with a preliminary diagnosis of acute leukemia between 2009-2013 were analyzed in the Medical Biology Department of Ege University Faculty of Medicine. The translocation RNA results of 71 peripheral blood and 473 bone marrow samples of these patients were evaluated quantitatively for t(4;11) with real-time RT-PCR. t(4;11) quantitation was performed by real-time qRT-PCR instrument after the synthesis of complementary DNA with conventional PCR from total RNA or mRNA isolated from blood and bone marrow. Quantitative analysis of the patients was performed by comparing positive and negative controls and samples classified as positive or negative (the ratio of the number of positive copies to the number of reference copies). Results: A total of 320 patients, with 98 having also follow-ups, were evaluated for t(4;11) translocation. Totally 34 patients (24 children and 10 adults) were found positive and the other samples were negative. Conclusion: The assessment of these results supports that, quantitative determination of t(4;11) with RT-PCR method among newly diagnosed ALL patients and ALL patients undergoing treatment, is a valuable method for both confirming the diagnosis and guiding the treatment intended to achieve molecular remission.
Other ID JA66CB26DA
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Sunde YILMAZ SÜSLÜER

Author: Burçin TEZCANLI KAYMAZ

Author: Vildan BOZOK ÇETİNTAŞ

Author: Aslı TETİK VARDARLI

Author: Duygu AYGÜNEŞ

Author: Ayşegül DALMIZRAK

Author: Çağdaş AKTAN

Author: Ali Şahin KÜÇÜKASLAN

Author: Tuğçe BALCI

Author: Çağla KAYABAŞI

Author: Besra ÖZMEN YELKEN

Author: Nur SELVİ GÜNEL

Author: Çığır BİRAY AVCI

Author: Buket KOSOVA

Author: Zuhal EROĞLU

Author: Serap AKSOYLAR

Author: Nazan ÇETİNGÜL

Author: Can BALKAN

Author: Deniz YILMAZ

Author: Yeşim AYDINOK

Author: Kaan KAVAKLI

Author: Mahmut TÖBÜ

Author: Murat TOMBULOĞLU

Author: Filiz BÜYÜKKEÇECİ

Author: Fahri ŞAHİN

Author: Güray SAYDAM

Author: Cumhur GÜNDÜZ

Dates

Publication Date : September 1, 2015

Bibtex @ { etd344127, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2015}, volume = {54}, pages = {107 - 110}, doi = {10.19161/etd.344127}, title = {Akut lenfoblastik lösemi hastalarında t(4;11) MLL/AF4 translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {SÜSLÜER, Sunde YILMAZ and KAYMAZ, Burçin TEZCANLI and ÇETİNTAŞ, Vildan BOZOK and VARDARLI, Aslı TETİK and AYGÜNEŞ, Duygu and DALMIZRAK, Ayşegül and AKTAN, Çağdaş and KÜÇÜKASLAN, Ali Şahin and BALCI, Tuğçe and KAYABAŞI, Çağla and YELKEN, Besra ÖZMEN and GÜNEL, Nur SELVİ and AVCI, Çığır BİRAY and KOSOVA, Buket and EROĞLU, Zuhal and AKSOYLAR, Serap and ÇETİNGÜL, Nazan and BALKAN, Can and YILMAZ, Deniz and AYDINOK, Yeşim and KAVAKLI, Kaan and TÖBÜ, Mahmut and TOMBULOĞLU, Murat and BÜYÜKKEÇECİ, Filiz and ŞAHİN, Fahri and SAYDAM, Güray and GÜNDÜZ, Cumhur} }
APA SÜSLÜER, S , KAYMAZ, B , ÇETİNTAŞ, V , VARDARLI, A , AYGÜNEŞ, D , DALMIZRAK, A , AKTAN, Ç , KÜÇÜKASLAN, A , BALCI, T , KAYABAŞI, Ç , YELKEN, B , GÜNEL, N , AVCI, Ç , KOSOVA, B , EROĞLU, Z , AKSOYLAR, S , ÇETİNGÜL, N , BALKAN, C , YILMAZ, D , AYDINOK, Y , KAVAKLI, K , TÖBÜ, M , TOMBULOĞLU, M , BÜYÜKKEÇECİ, F , ŞAHİN, F , SAYDAM, G , GÜNDÜZ, C . (2015). Akut lenfoblastik lösemi hastalarında t(4;11) MLL/AF4 translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi , 54 (3) , 107-110 . DOI: 10.19161/etd.344127
MLA SÜSLÜER, S , KAYMAZ, B , ÇETİNTAŞ, V , VARDARLI, A , AYGÜNEŞ, D , DALMIZRAK, A , AKTAN, Ç , KÜÇÜKASLAN, A , BALCI, T , KAYABAŞI, Ç , YELKEN, B , GÜNEL, N , AVCI, Ç , KOSOVA, B , EROĞLU, Z , AKSOYLAR, S , ÇETİNGÜL, N , BALKAN, C , YILMAZ, D , AYDINOK, Y , KAVAKLI, K , TÖBÜ, M , TOMBULOĞLU, M , BÜYÜKKEÇECİ, F , ŞAHİN, F , SAYDAM, G , GÜNDÜZ, C . "Akut lenfoblastik lösemi hastalarında t(4;11) MLL/AF4 translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 54 (2015 ): 107-110 <http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/31447/344127>
Chicago SÜSLÜER, S , KAYMAZ, B , ÇETİNTAŞ, V , VARDARLI, A , AYGÜNEŞ, D , DALMIZRAK, A , AKTAN, Ç , KÜÇÜKASLAN, A , BALCI, T , KAYABAŞI, Ç , YELKEN, B , GÜNEL, N , AVCI, Ç , KOSOVA, B , EROĞLU, Z , AKSOYLAR, S , ÇETİNGÜL, N , BALKAN, C , YILMAZ, D , AYDINOK, Y , KAVAKLI, K , TÖBÜ, M , TOMBULOĞLU, M , BÜYÜKKEÇECİ, F , ŞAHİN, F , SAYDAM, G , GÜNDÜZ, C . "Akut lenfoblastik lösemi hastalarında t(4;11) MLL/AF4 translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 54 (2015 ): 107-110
RIS TY - JOUR T1 - Akut lenfoblastik lösemi hastalarında t(4;11) MLL/AF4 translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi AU - Sunde YILMAZ SÜSLÜER , Burçin TEZCANLI KAYMAZ , Vildan BOZOK ÇETİNTAŞ , Aslı TETİK VARDARLI , Duygu AYGÜNEŞ , Ayşegül DALMIZRAK , Çağdaş AKTAN , Ali Şahin KÜÇÜKASLAN , Tuğçe BALCI , Çağla KAYABAŞI , Besra ÖZMEN YELKEN , Nur SELVİ GÜNEL , Çığır BİRAY AVCI , Buket KOSOVA , Zuhal EROĞLU , Serap AKSOYLAR , Nazan ÇETİNGÜL , Can BALKAN , Deniz YILMAZ , Yeşim AYDINOK , Kaan KAVAKLI , Mahmut TÖBÜ , Murat TOMBULOĞLU , Filiz BÜYÜKKEÇECİ , Fahri ŞAHİN , Güray SAYDAM , Cumhur GÜNDÜZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.19161/etd.344127 DO - 10.19161/etd.344127 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 110 VL - 54 IS - 3 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.344127 UR - https://doi.org/10.19161/etd.344127 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Akut lenfoblastik lösemi hastalarında t(4;11) MLL/AF4 translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi %A Sunde YILMAZ SÜSLÜER , Burçin TEZCANLI KAYMAZ , Vildan BOZOK ÇETİNTAŞ , Aslı TETİK VARDARLI , Duygu AYGÜNEŞ , Ayşegül DALMIZRAK , Çağdaş AKTAN , Ali Şahin KÜÇÜKASLAN , Tuğçe BALCI , Çağla KAYABAŞI , Besra ÖZMEN YELKEN , Nur SELVİ GÜNEL , Çığır BİRAY AVCI , Buket KOSOVA , Zuhal EROĞLU , Serap AKSOYLAR , Nazan ÇETİNGÜL , Can BALKAN , Deniz YILMAZ , Yeşim AYDINOK , Kaan KAVAKLI , Mahmut TÖBÜ , Murat TOMBULOĞLU , Filiz BÜYÜKKEÇECİ , Fahri ŞAHİN , Güray SAYDAM , Cumhur GÜNDÜZ %T Akut lenfoblastik lösemi hastalarında t(4;11) MLL/AF4 translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi %D 2015 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 54 %N 3 %R doi: 10.19161/etd.344127 %U 10.19161/etd.344127
ISNAD SÜSLÜER, Sunde YILMAZ , KAYMAZ, Burçin TEZCANLI , ÇETİNTAŞ, Vildan BOZOK , VARDARLI, Aslı TETİK , AYGÜNEŞ, Duygu , DALMIZRAK, Ayşegül , AKTAN, Çağdaş , KÜÇÜKASLAN, Ali Şahin , BALCI, Tuğçe , KAYABAŞI, Çağla , YELKEN, Besra ÖZMEN , GÜNEL, Nur SELVİ , AVCI, Çığır BİRAY , KOSOVA, Buket , EROĞLU, Zuhal , AKSOYLAR, Serap , ÇETİNGÜL, Nazan , BALKAN, Can , YILMAZ, Deniz , AYDINOK, Yeşim , KAVAKLI, Kaan , TÖBÜ, Mahmut , TOMBULOĞLU, Murat , BÜYÜKKEÇECİ, Filiz , ŞAHİN, Fahri , SAYDAM, Güray , GÜNDÜZ, Cumhur . "Akut lenfoblastik lösemi hastalarında t(4;11) MLL/AF4 translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 54 / 3 (September 2015): 107-110 . https://doi.org/10.19161/etd.344127
AMA SÜSLÜER S , KAYMAZ B , ÇETİNTAŞ V , VARDARLI A , AYGÜNEŞ D , DALMIZRAK A , AKTAN Ç , KÜÇÜKASLAN A , BALCI T , KAYABAŞI Ç , YELKEN B , GÜNEL N , AVCI Ç , KOSOVA B , EROĞLU Z , AKSOYLAR S , ÇETİNGÜL N , BALKAN C , YILMAZ D , AYDINOK Y , KAVAKLI K , TÖBÜ M , TOMBULOĞLU M , BÜYÜKKEÇECİ F , ŞAHİN F , SAYDAM G , GÜNDÜZ C . Akut lenfoblastik lösemi hastalarında t(4;11) MLL/AF4 translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi. 2015; 54(3): 107-110.
Vancouver SÜSLÜER S , KAYMAZ B , ÇETİNTAŞ V , VARDARLI A , AYGÜNEŞ D , DALMIZRAK A , AKTAN Ç , KÜÇÜKASLAN A , BALCI T , KAYABAŞI Ç , YELKEN B , GÜNEL N , AVCI Ç , KOSOVA B , EROĞLU Z , AKSOYLAR S , ÇETİNGÜL N , BALKAN C , YILMAZ D , AYDINOK Y , KAVAKLI K , TÖBÜ M , TOMBULOĞLU M , BÜYÜKKEÇECİ F , ŞAHİN F , SAYDAM G , GÜNDÜZ C . Akut lenfoblastik lösemi hastalarında t(4;11) MLL/AF4 translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi. 2015; 54(3): 110-107.