Year 2019, Volume , Issue , Pages 1 - 9 2019-12-31

Epidemiological and overall survival characteristics of cancer patients in Ege University Hospital database
Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanındaki kanser olgularının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikler

Ayfer HAYDAROĞLU [1] , Fatma SERT [2] , Ayşe CANER [3]


Aim: To evaluate the epidemiological and overall survival (OS) characteristics of the patients from Ege University Hospital (EUH) cancer database. Materials and Methods: The active cancer registry was launched in Ege University Cancer Research Center (EUCRC) as a first center in 1992. The data recorded in CANREG, which is special computer program, were grouped on the basis of WHO and SEER systems and analyzes were performed. In statistical analysis, chi-square, General Linear Model (GLM), and Kaplan-Meier survival curves were used. Log-Rank (Mantel-Cox), Breslow (Generalized Wilcoxon), and Tarone-Ware statistics were applied for survival analysis. p<0.05 was accepted statistically significant. Results: Between 1992 and 2017, 117259 cancer patients were registered by EUCRC within these 25 years. After excluding skin cancers, the data of 107238 remained cancer patients were included in this study. Male and women rates were 52.8% and 47.8%, respectively. The mean age of the patients was 54.87±0.62 and it was seen most frequently in the 60-69 age group in males and in the 50-59 age group in females (p<0.001). The three most common tumors according to organ involvement are lung, breast and thyroid cancer. The most common cancer sites are breast, thyroid and corpus uteri cancers for women and lung, prostate and hematological cancers are for men. The linear increase in cancer incidence rates by years and organs is remarkable (p<0.001). Most of the female patients (41.8%) were diagnosed at the local stage and the males were diagnosed at the metastatic period (38.7%). Women were diagnosed at a significantly earlier stage (p<0.001). 10-year OS rates were 36.6% for males and 60.5% for females. It was seen that female patients had statistically significant longer survival than male patients (p<0.001). when we compared the 10-year OS rates according to primary organ, 10-year OS rates was found to be better in thyroid and breast cancers (92.4% and 73.3%), and the worst was in lung cancers (9.4%). Conclusion: In our study, it was shown that male cancer patients were more than females, and older than females. Additionally, female patients were diagnosed at earlier stages than males. Better OS rates were seen in thyroid and breast cancers, and the worst OS rate was in lung cancers.
Amaç: Ege Üniversitesi Hastanesi (EÜH) veri tabanındaki kanser olgularının epidemiyolojik ve genel sağ kalım (GSK) özelliklerini istatistiksel açıdan değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Türkiye’de ilk kez aktif kanser kayıtçılığı EÜ Kanser Araştırma Merkezi (EÜKAM) tarafından 1992’de başlatılmıştır. CANREG özel bilgisayar programına kaydedilen veriler DSÖ ve SEER sistemleri temelinde gruplanarak analizler yapılmıştır. İstatistik analizlerde Ki-kare, General Linear Model (GLM), Kaplan Meier sağ kalım analizleri uygulanmıştır. Kaplan Meier sağ kalım analizinde Log Rank (Mantel-Cox), Breslow (Generalized Wilcoxon) ve Tarone-Ware istatistikleri kullanılmıştır. İstatistik analizlerde p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: EÜKAM tarafından 1992-2017 arasında, 25 yılda 117139 kanser kaydı yapılmış olup bu çalışma içine cilt kanserleri hariç 107238 kanser verisi esas alınmıştır. Olguların %52,8’i erkek, %47,8’i kadındır. Olguların yaş ortalaması 54,87±0,62 olup erkeklerde 60-69 yaş grubunda, kadınlarda ise 50- 59 yaş grubunda en sık görülmektedir (p<0,0001). Organ tutulumuna göre en sık görülen ilk üç tümör akciğer, meme ve tiroit kanseridir. Kadınlarda sırasıyla en sık meme, tiroit ve korpus uteri, erkeklerde ise akciğer, prostat ve hematolojik kanserlerdir. Yıllara ve organlara göre kanser görülme oranlarındaki doğrusal artış dikkat çekicidir (p<0,0001). Kadın olgular en fazla (%41,8) lokal evrede, erkekler ise metastatik dönemde (%38,7) tanı almışlardır. Kadınlar anlamlı olarak daha erken evrede tanı almaktadır (p<0,001). Cinsiyetlere göre 10 yıllık GSK erkeklerde %36,6, kadınlarda ise %60,5 olup kadın olgularımız daha uzun sağ kalıma sahiptir (p=0,0001). Organlara göre 10 yıllık GSK tiroit ve meme kanserlerinde (%92,4 ve %73,3) daha iyi, akciğer kanserlerinde ise en kötü (%9,4) olduğu görülmüştür (p=0,0001). Sonuç: Çalışmamızda erkeklerin kadınlara göre sayıca daha fazla ve daha ileri yaşlarda olduğu, kadınların ise erkeklere göre daha erken evrede tanı aldığı belirlenmiştir. Sağ kalımın tiroit ve meme kanserinde daha iyi, akciğer kanserlerinde ise en kötü olduğu görülmüştür. Olguların cinsiyetlerine göre GSK’leri incelendiğinde kadınların daha uzun sağ kalıma sahip olmaları dikkat çekicidir.
  • Fitzmaurice C, Allen C, Barber RM et al: Global, Regional, and National Cancer Incidence, Mortality, Years of Life Lost, Years Lived With Disability, and Disability-Adjusted Life-years for 32 Cancer Groups, 1990 to 2015: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study. JAMA Oncol. 2017 Apr 1; 3 (4): 524-48.
  • Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I and et al: Global Cancer Statistics 2018: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries . Cancer J Clin. 2018; 68: 394-424.
  • Jemal A, Vineis P, Bray F, Torre L, Forman D (Editörler). Kanser Atlası. İkinci Baskı. Atlanta, GA: Amerikan Kanser Derneği; 2014. www.cancer.org/canceratlas.
  • Siegel RL, Miller KD, Jemal A.CA. Cancer Statistics, 2018. CA CANCER J CLIN 2018; 68: 7–30.
  • Gültekı̇n M, Boztaş G; Türkı̇ye Kanser İstatı̇stı̇klerı̇. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kanser Savaş Daire Başkanlığı. 2016.
  • Torre LA, Bray F, et al: Global cancer statistics, 2012. CA Cancer J Clin. 2015 Mar; 65 (2): 87-108.
  • Ferlay J, Steliarova-Foucher E, etal: Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. 2013 Apr; 49 (6): 1374-403. Epub 2013 Feb 26.
  • Ferlay J, Soerjomataram I, et al; Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. J Cancer. 2015 Mar 1; 136 (5): E359-86.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Supplement
Authors

Orcid: 0000-0001-5709-0981
Author: Ayfer HAYDAROĞLU (Primary Author)
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6052-8614
Author: Fatma SERT
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Ayşe CANER
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

Bibtex @other { etd668072, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {1 - 9}, doi = {10.19161/etd.668072}, title = {Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanındaki kanser olgularının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikler}, key = {cite}, author = {HAYDAROĞLU, Ayfer and SERT, Fatma and CANER, Ayşe} }
APA HAYDAROĞLU, A , SERT, F , CANER, A . (2019). Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanındaki kanser olgularının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikler. Ege Tıp Dergisi , () , 1-9 . DOI: 10.19161/etd.668072
MLA HAYDAROĞLU, A , SERT, F , CANER, A . "Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanındaki kanser olgularının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikler". Ege Tıp Dergisi (2019 ): 1-9 <http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/51417/668072>
Chicago HAYDAROĞLU, A , SERT, F , CANER, A . "Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanındaki kanser olgularının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikler". Ege Tıp Dergisi (2019 ): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanındaki kanser olgularının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikler AU - Ayfer HAYDAROĞLU , Fatma SERT , Ayşe CANER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19161/etd.668072 DO - 10.19161/etd.668072 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - IS - SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.668072 UR - https://doi.org/10.19161/etd.668072 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanındaki kanser olgularının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikler %A Ayfer HAYDAROĞLU , Fatma SERT , Ayşe CANER %T Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanındaki kanser olgularının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikler %D 2019 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V %N %R doi: 10.19161/etd.668072 %U 10.19161/etd.668072
ISNAD HAYDAROĞLU, Ayfer , SERT, Fatma , CANER, Ayşe . "Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanındaki kanser olgularının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikler". Ege Tıp Dergisi / (December 2020): 1-9 . https://doi.org/10.19161/etd.668072
AMA HAYDAROĞLU A , SERT F , CANER A . Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanındaki kanser olgularının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikler. ETD. 2019; 1-9.
Vancouver HAYDAROĞLU A , SERT F , CANER A . Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanındaki kanser olgularının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikler. Ege Tıp Dergisi. 2019; 9-1.