Year 2019, Volume , Issue , Pages 68 - 77 2019-12-31

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi veri tabanındaki kolorektal kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri
Epidemiologic and survival characteristics of patients with colorectal cancer in Ege University medical faculty database

Nalan Gülşen ÜNAL [1] , Gizem COŞGUN [2] , Mustafa KORKUT [3] , Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ [4] , Başak DOĞANAVŞARGİL [5] , Burcu ÇAKAR [6] , Serdar ÖZKÖK [7] , Deniz YALMAN [8] , Fatma SERT [9] , Murat SEZAK [10] , Tayfun YOLDAŞ [11] , Cemil ÇALIŞKAN [12] , Zekeriya Erhan AKGÜN [13] , Halit OSMANOĞLU [14] , Ayfer HAYDAROĞLU [15]


Amaç: Kolorektal kanser (KRK) epidemiyolojisi ve genel sağ kalım (GSK) özelliklerinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezine (EÜKAM) 1992-2017 yıllarında kayıtlı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kanser verileri retrospektif olarak taranmıştır. CANREG özel bilgisayar programına kayıtlı veriler, WHO ve SEER sistemlerinde gruplanarak analizler yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde Ki-kare, General Linear Model (GLM), Kaplan-Meier sağ kalım analizleri kullanılmıştır. Yerel etik kurul onayı alınmıştır. Bulgular: Toplam 117.139 kanser olgusunun 7.285’i (%6,2) KRK’dir. KRK sıklığı, tüm olgular içinde yedinci sırada saptanmıştır. Olguların 4.330’u (%59) erkektir. Rektum yerleşimi, %38,4 olguda saptanmış olup, en sık lokalizasyondur. KRK yaşla artmaktadır; 60 yaş ve üzerinde her iki cinsiyette de anlamlı artış saptanmıştır (p=0,022); cinsiyetler arası fark anlamlı değildir (p=0,299). KRK’de yıllara göre doğrusal artış toplamda anlamlıdır (GLM: F=12,349; p<0,0001). Olguların %86’sı adenokarsinomdur, %54,2’si lokal ileri evrede tanı almıştır. Lokal ileri evrede beş yıllık GSK %66,4 iken, uzak metastaz varlığında %15,8’e düşmektedir (p<0,0001). Medyan sağ kalım 69 ay, beş ve 10 yıllık GSK oranları sırasıyla %53 ve %40’tır. On yıllık GSK oranı kadınlarda istatistiksel olarak anlamlı yüksektir. Yetmiş yaş ve üstü, beş ve 10 yıllık GSK oranları istatistiksel olarak anlamlı düşüktür, 20-29 yaş olgularda GSK, 70 yaş ve üstü dikkate alınmazsa anlamlı düşük bulunmuştur (p<0,0001). Sonuç: Hastanemizde yıllara göre KRK’de artış vardır, tanı genellikle lokal ileri evrede konulmuştur. En sık görülme yaşı olan 60-69 yaş grubunda beş yıllık GSK %54,5’dir. On yıllık GSK kadınlarda %43,3 olup erkeklerden daha yüksektir. Prognozda histoloji ve evre en belirleyici parametrelerdir.
Aim: The aim of this study was to determine epidemiological and overall survival (OS) characteristics of colorectal cancer (CRC) patients. Materials and Methods: Data of Ege University Cancer Control and Research Center between 1992- 2017 were screened retrospectively. Data recorded in CANREG program were grouped and analyzed in WHO and SEER systems. Chi-square test, General Linear Model (GLM) and Kaplan-Meier survival analysis were used for statistical analysis. Results: Number of CRC cases were 7285 (6.2%) among 117139 cancer cases. CRC ranked 7th among all the cancer types. Of the CRC patients, 4330 (59%) were male. The most common localization was rectum (38.4%). CRC increases with age. A significant increase was found at the age of 60 years and older (p=0.022) among both genders, but the difference between genders was not significant (p=0.299). Linear increase over the years was significant in total (GLM: F=12,349; p<0.0001). Adenocarcinoma (86%) was the most common histologic type, 54.2% of patients were diagnosed at locally advanced stage. The 5-year OS rate was 66.4% in locally advanced cancer and 15.8% in case of distant metastasis (p<0.0001). Median survival was 69 months, 5 and 10-year OS rates were 53% and 40% respectively. Ten-year OS was significantly higher in women. Five and 10- year OS rates were significantly lower in ≥70-year-old age group, and subsequently in the 20-29 years age group if ≥70-year-old age group was not taken into account (p<0.0001). Conclusion: There is an increase in CRC over the years, and generally the patients were diagnosed in locally advanced stages. The 5-year OS rate was 54.5% in the 60-69 age group which accounts for the most common age group, Ten-year OS rate was 43.3% in women which was higher than in men. Histology and stage were the most important prognostic parameters in prognosis.
 • Bray, F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL., Torre LA and Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 2018;68:394-424.
 • Magalhaes B, Peleteiro B, Lunet N. Dietary patterns and colorectal cancer: systematic review and meta‐ analysis. Eur J Cancer Prev. 2012;21:15‐23.
 • Bates B, Cox L, Nicholson S, et al. National Diet and Nutrition Survey: Results from Years 5 and 6 (combined) of the Rolling Programme (2012/2013–2013/2014) London: Public Health England; 2016.
 • Bosman, F.T. WHO Classification of Tumours of the Digestive System. World Health Organization Classification of Tumours, 4th Edition, International Agency for Research on Cancer, Lyon.
 • Sağlık Bakanlığı, Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, Türkiye 2010 Kanser İstatistikleri, www.kanser.gov.tr.
 • Farinetti A, Zurlo V, Manenti A, Coppi F, Mattioli AV. Mediterranean diet and colorectal cancer: A systematic review. Nutrition. 2017 Nov - Dec;43-44:83-8.
 • Jones P, Cade JE, Evans CEL, Hancock N, Greenwood DC. The Mediterranean diet and risk of colorectal cancer in the UK Women's Cohort Study. Int J Epidemiol. 2017 Dec 1;46(6):1786-96.
 • Murphy G, Devesa SS, Cross AJ, Inskip PD, McGlynn KA, Cook MB. Sex disparities in colorectal cancer incidence by anatomic subsite, race and age. Int J Cancer. 2011;128(7): 1668-75.
 • White A, Ironmonger L, Steele RJC, Ormiston-Smith N, Crawford C, Seims A. A review of sex-related differences in colorectal cancer incidence, screening uptake, routes to diagnosis, cancer stage and survival in the UK. BMC Cancer. 2018;18(1):906.
 • EC. The State of Men’s Health in Europe Report (Extended report) Luxembourg: European Commission; 2011.
 • Wolf AM, Fontham ET, Church TR, et al. Colorectal cancer screening for average‐risk adults: 2018 guideline update from the American Cancer Society. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 2018;68:250-81.
 • American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2019. Atlanta, Ga: American Cancer Society; 2019.
 • De Angelis R, Sant M, Coleman MP, et al. Cancer survival in Europe 1999–2007 by country and age: results of EUROCARE-5 – a population-based study. LancetOncol 2014;15:23–34.
 • Yeole BB, Sunny L, Swaminathan R, Sankaranarayanan R, Parkin DM. Population-based survival from colorectal cancer in Mumbai, (Bombay) India. Eur J Cancer. 2001Jul; 37(11):1402-8.
 • Park YJ, Park KJ, Park JG, Lee KU, Choe KJ, Kim JP. Prognostic factors in 2230 Korean colorectal cancer patients: analysis of consecutively operated cases. World J Surg. 1999 Jul; 23(7):721-6.
 • Arnold M, Sierra MS, Laversanne M, et al. Global patterns and trends in colorectal cancer incidence and mortality Gut 2017;66:683-91.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Supplement
Authors

Orcid: 0000-0001-8870-2450
Author: Nalan Gülşen ÜNAL (Primary Author)
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5745-0016
Author: Gizem COŞGUN
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8077-0536
Author: Mustafa KORKUT
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6960-4043
Author: Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4738-4350
Author: Başak DOĞANAVŞARGİL
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3790-791X
Author: Burcu ÇAKAR
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6546-5368
Author: Serdar ÖZKÖK
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4010-8353
Author: Deniz YALMAN
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6052-8614
Author: Fatma SERT
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0457-4832
Author: Murat SEZAK
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1796-7854
Author: Tayfun YOLDAŞ
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2652-3390
Author: Cemil ÇALIŞKAN
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0866-9529
Author: Zekeriya Erhan AKGÜN
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8990-541X
Author: Halit OSMANOĞLU
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5709-0981
Author: Ayfer HAYDAROĞLU
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

Bibtex @other { etd668311, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {68 - 77}, doi = {10.19161/etd.668311}, title = {Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi veri tabanındaki kolorektal kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri}, key = {cite}, author = {ÜNAL, Nalan Gülşen and COŞGUN, Gizem and KORKUT, Mustafa and ÖZÜTEMİZ, Ahmet Ömer and DOĞANAVŞARGİL, Başak and ÇAKAR, Burcu and ÖZKÖK, Serdar and YALMAN, Deniz and SERT, Fatma and SEZAK, Murat and YOLDAŞ, Tayfun and ÇALIŞKAN, Cemil and AKGÜN, Zekeriya Erhan and OSMANOĞLU, Halit and HAYDAROĞLU, Ayfer} }
APA ÜNAL, N , COŞGUN, G , KORKUT, M , ÖZÜTEMİZ, A , DOĞANAVŞARGİL, B , ÇAKAR, B , ÖZKÖK, S , YALMAN, D , SERT, F , SEZAK, M , YOLDAŞ, T , ÇALIŞKAN, C , AKGÜN, Z , OSMANOĞLU, H , HAYDAROĞLU, A . (2019). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi veri tabanındaki kolorektal kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri. Ege Tıp Dergisi , () , 68-77 . DOI: 10.19161/etd.668311
MLA ÜNAL, N , COŞGUN, G , KORKUT, M , ÖZÜTEMİZ, A , DOĞANAVŞARGİL, B , ÇAKAR, B , ÖZKÖK, S , YALMAN, D , SERT, F , SEZAK, M , YOLDAŞ, T , ÇALIŞKAN, C , AKGÜN, Z , OSMANOĞLU, H , HAYDAROĞLU, A . "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi veri tabanındaki kolorektal kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi (2019 ): 68-77 <http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/51417/668311>
Chicago ÜNAL, N , COŞGUN, G , KORKUT, M , ÖZÜTEMİZ, A , DOĞANAVŞARGİL, B , ÇAKAR, B , ÖZKÖK, S , YALMAN, D , SERT, F , SEZAK, M , YOLDAŞ, T , ÇALIŞKAN, C , AKGÜN, Z , OSMANOĞLU, H , HAYDAROĞLU, A . "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi veri tabanındaki kolorektal kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi (2019 ): 68-77
RIS TY - JOUR T1 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi veri tabanındaki kolorektal kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri AU - Nalan Gülşen ÜNAL , Gizem COŞGUN , Mustafa KORKUT , Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ , Başak DOĞANAVŞARGİL , Burcu ÇAKAR , Serdar ÖZKÖK , Deniz YALMAN , Fatma SERT , Murat SEZAK , Tayfun YOLDAŞ , Cemil ÇALIŞKAN , Zekeriya Erhan AKGÜN , Halit OSMANOĞLU , Ayfer HAYDAROĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19161/etd.668311 DO - 10.19161/etd.668311 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 68 EP - 77 VL - IS - SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.668311 UR - https://doi.org/10.19161/etd.668311 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi veri tabanındaki kolorektal kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri %A Nalan Gülşen ÜNAL , Gizem COŞGUN , Mustafa KORKUT , Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ , Başak DOĞANAVŞARGİL , Burcu ÇAKAR , Serdar ÖZKÖK , Deniz YALMAN , Fatma SERT , Murat SEZAK , Tayfun YOLDAŞ , Cemil ÇALIŞKAN , Zekeriya Erhan AKGÜN , Halit OSMANOĞLU , Ayfer HAYDAROĞLU %T Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi veri tabanındaki kolorektal kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri %D 2019 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V %N %R doi: 10.19161/etd.668311 %U 10.19161/etd.668311
ISNAD ÜNAL, Nalan Gülşen , COŞGUN, Gizem , KORKUT, Mustafa , ÖZÜTEMİZ, Ahmet Ömer , DOĞANAVŞARGİL, Başak , ÇAKAR, Burcu , ÖZKÖK, Serdar , YALMAN, Deniz , SERT, Fatma , SEZAK, Murat , YOLDAŞ, Tayfun , ÇALIŞKAN, Cemil , AKGÜN, Zekeriya Erhan , OSMANOĞLU, Halit , HAYDAROĞLU, Ayfer . "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi veri tabanındaki kolorektal kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi / (December 2020): 68-77 . https://doi.org/10.19161/etd.668311
AMA ÜNAL N , COŞGUN G , KORKUT M , ÖZÜTEMİZ A , DOĞANAVŞARGİL B , ÇAKAR B , ÖZKÖK S , YALMAN D , SERT F , SEZAK M , YOLDAŞ T , ÇALIŞKAN C , AKGÜN Z , OSMANOĞLU H , HAYDAROĞLU A . Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi veri tabanındaki kolorektal kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri. ETD. 2019; 68-77.
Vancouver ÜNAL N , COŞGUN G , KORKUT M , ÖZÜTEMİZ A , DOĞANAVŞARGİL B , ÇAKAR B , ÖZKÖK S , YALMAN D , SERT F , SEZAK M , YOLDAŞ T , ÇALIŞKAN C , AKGÜN Z , OSMANOĞLU H , HAYDAROĞLU A . Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi veri tabanındaki kolorektal kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri. Ege Tıp Dergisi. 2019; 77-68.

Authors of the Article
Nalan Gülşen ÜNAL [1]
Gizem COŞGUN [2]
Mustafa KORKUT [3]
Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ [4]
Başak DOĞANAVŞARGİL [5]
Burcu ÇAKAR [6]
Serdar ÖZKÖK [7]
Deniz YALMAN [8]
Fatma SERT [9]
Murat SEZAK [10]
Tayfun YOLDAŞ [11]
Cemil ÇALIŞKAN [12]
Zekeriya Erhan AKGÜN [13]
Halit OSMANOĞLU [14]
Ayfer HAYDAROĞLU [15]