Year 2019, Volume , Issue , Pages 26 - 32 2019-12-31

Epidemiological and overall survival characteristics of gynecologic cancers in Ege University Hospital database
Ege Ünı̇versı̇tesı̇ Hastanesı̇nde jinekolojik kanserlerin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri

Ayfer HAYDAROĞLU [1] , Zeynep ÖZSARAN [2] , Ulus Ali ŞANLI [3] , Osman ZEKİOĞLU [4] , Nuri YILDIRIM [5] , Levent AKMAN [6] , Coşan TEREK [7] , Aydın ÖZSARAN [8]


Aim: Aim of this study is to evaluate epidemiologic features and survival outcomes of patients treated with the diagnosis of gynecologic cancer (GC) in Ege University Hospital (EUH). Materials and Methods: 8332 GC were recorded in EUH between 1992-2017 by EU Fight Against Cancer Research and Application Center (EUKAM). Data recorded by CANREG-4 program were transferred to SPSS program. For statistical analysis, Chi-square method and linear modeling were performed and p<0.05 was accepted as significant. Results: GC was 7.1% of all cancer records and 15.1% of women cancers in EU. 41.6% of GC was uterine cancer, 31.8% was cervical cancer and 21.3% was ovarian cancer, and 3.7% was vulva-vaginal cancer. Uterine cancer was detected more in elder patients than cervical cancer (p<0.0001). Uterine cancer was mostly seen between 50-59 ages (35.9%), cervical cancer between 40-49 ages (28.1%) and ovarian cancer was seen mostly between 50-59 ages (30.1%). Incidence of uterine cancer increased gradually with increasing age, but cervical cancer incidence decreased by increasing age (p<0.0001). Uterine cancer was detected in early stages according to cervical and ovarian cancer (p<0.0001). Uterine cancer was mostly seen locally (70%), cervical cancer was mostly seen in local advanced stage (47.2%) and ovarian cancer was mostly seen at metastatic stage (63.6%). Discussion: GC was the sixth most common cause of cancer in EUH cancer record system. Uterine cancer is most common GC with the rate of 41.6%. Incidence of uterine cancer increased gradually with increasing age while cervical cancer incidence decreased..
Amaç: Ege Üniversitesi Hastanesinde (EÜH) jinekolojik kanser (JK) tanısı ile tedavileri yapılan olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım (GSK) özelliklerini istatistiksel açıdan değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: EÜ Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi (EÜKAM) tarafından 1992-2017 arası EÜH’de 8332 JK kaydı yapılmıştır. CANREG-4 programı ile kaydedilen veriler SPSS programına aktarılmıştır. İstatistik analizde Ki-kare yöntemi ve doğrusal modellemeler yapılmış ve p <0,05 anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: JK’ler, EÜH Kanser Kayıt Sisteminde tüm olguların %7,1’ini, kadın olguların ise %15,1’ini kapsamaktadır. JK’nin %41,6’sı korpus uteri, %31,8’i serviks uteri, %21,3’ü ise over kanseri, %3,7’si vulva-vajina kanseri olarak saptanmıştır. Korpus uteri kanseri serviks uteri kanserine göre daha ileri yaşlarda görülmektedir (p<0,0001). Korpus uteri kanseri en sık 50-59 yaş grubunda (%35,9), serviks uteri kanseri 40-49 yaşlarda (%28,1), over kanseri ise 50-59 yaşlarda (%30,1) görülmektedir. Korpus uteri kanserinin görülüşünde yıllara göre doğrusal artış, serviks uteri kanserinde ise doğrusal azalma gözlenmektedir (p<0,0001). Korpus uteri kanserleri, serviks uteri ve over kanserlerine göre daha erken evrelerde tanı almaktadır (p<0,0001). Yerleşime göre en sık tanı; korpus uteri kanserinde %70 lokal evrede, serviks uteri kanserinde %47,2 lokal ileri evrede, over kanserinde %63,6 metastatik evrede olmaktadır. Sonuç: EUH Kanser Kayıt Sisteminde JK’ler tüm sistemler arasında altıncı sıradadır. JK’nin içinde korpus uteri kanseri %41,6 ile ilk sırada yer almaktadır. Yıllar içinde görülme sıklığı açısından korpus uteri kanserinde doğrusal artış, serviks uteri kanserinde doğrusal azalma gözlenmektedir.
  • Jemal A, Vineis P, Bray F, Torre L, Forman D (Editörler). Kanser Atlası. İkinci Baskı. Atlanta, GA: Amerikan Kanser Derneği; 2014. www.cancer.org/canceratlas.
  • Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I and et al: Global Cancer Statistics 2018: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. Cancer J Clin. 2018; 68: 394-424.
  • Gültekı̇n M, Boztaş G; Türkı̇ye Kanser İstatı̇stı̇klerı̇. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kanser Savaş Daire Başkanlığı. 2016.
  • Siegel RL, Miller KD, Jemal A.CA. Cancer Statistics, 2018. CA CANCER J CLIN 2018;68:7–30.
  • Bray F, Ferlay J, Laversanne M et al: Cancer Incidence in Five Continents: Inclusion criteria, highlights from Volume X and the global status of cancer registration. Int. J. Cancer: 137, 2060–2071 (2015)
  • Jemal A, Center MM et al: Global Patterns of Cancer Incidence and Mortality Rates and Trends. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev; 19 (8); 1893–907. ©2010 AACR.
  • Gültekin M, Dündar S et al: Survival of gynecological cancers in Turkey: where are we at? J Gynecol Oncol. 2017 Nov; 28 (6): e85.
  • Chen T, Jansen L, Gondos A, Ressing M, Holleczek B, Katalinic A, et al. Survival of endometrial cancer patients in Germany in the early 21st century: a period analysis by age, histology, and stage. BMC Cancer 2012; 12: 128.
  • Sant M, Chirlaque Lopez MD, Agresti R, Sánchez Pérez MJ, Holleczek B, Bielska-Lasota M, et al. Survival of women with cancers of breast and genital organs in Europe 1999–2007: results of the EUROCARE-5 study. Eur J Cancer 2015; 51: 2191-205.
  • American Cancer Society. Cancer facts & figures 2017 [Internet]. Atlanta, GA: American Cancer Society; 2017 [cited 2017 Apr 10]. Available from: https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/ cancer-facts-and-statistics/annual-cancer-facts-and-figures/2017/cancer-facts-and-figures-2017.pdf.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Supplement
Authors

Orcid: 0000-0001-5709-0981
Author: Ayfer HAYDAROĞLU (Primary Author)
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4362-3542
Author: Zeynep ÖZSARAN
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0062-6105
Author: Ulus Ali ŞANLI
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9728-4385
Author: Osman ZEKİOĞLU
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0605-4750
Author: Nuri YILDIRIM
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9399-8049
Author: Levent AKMAN
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0294-2857
Author: Coşan TEREK
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4330-0228
Author: Aydın ÖZSARAN
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

Bibtex @other { etd668351, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {26 - 32}, doi = {10.19161/etd.668351}, title = {Ege Ünı̇versı̇tesı̇ Hastanesı̇nde jinekolojik kanserlerin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri}, key = {cite}, author = {HAYDAROĞLU, Ayfer and ÖZSARAN, Zeynep and ŞANLI, Ulus Ali and ZEKİOĞLU, Osman and YILDIRIM, Nuri and AKMAN, Levent and TEREK, Coşan and ÖZSARAN, Aydın} }
APA HAYDAROĞLU, A , ÖZSARAN, Z , ŞANLI, U , ZEKİOĞLU, O , YILDIRIM, N , AKMAN, L , TEREK, C , ÖZSARAN, A . (2019). Ege Ünı̇versı̇tesı̇ Hastanesı̇nde jinekolojik kanserlerin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri. Ege Tıp Dergisi , () , 26-32 . DOI: 10.19161/etd.668351
MLA HAYDAROĞLU, A , ÖZSARAN, Z , ŞANLI, U , ZEKİOĞLU, O , YILDIRIM, N , AKMAN, L , TEREK, C , ÖZSARAN, A . "Ege Ünı̇versı̇tesı̇ Hastanesı̇nde jinekolojik kanserlerin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi (2019 ): 26-32 <http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/51417/668351>
Chicago HAYDAROĞLU, A , ÖZSARAN, Z , ŞANLI, U , ZEKİOĞLU, O , YILDIRIM, N , AKMAN, L , TEREK, C , ÖZSARAN, A . "Ege Ünı̇versı̇tesı̇ Hastanesı̇nde jinekolojik kanserlerin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi (2019 ): 26-32
RIS TY - JOUR T1 - Ege Ünı̇versı̇tesı̇ Hastanesı̇nde jinekolojik kanserlerin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri AU - Ayfer HAYDAROĞLU , Zeynep ÖZSARAN , Ulus Ali ŞANLI , Osman ZEKİOĞLU , Nuri YILDIRIM , Levent AKMAN , Coşan TEREK , Aydın ÖZSARAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19161/etd.668351 DO - 10.19161/etd.668351 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 32 VL - IS - SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.668351 UR - https://doi.org/10.19161/etd.668351 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Ege Ünı̇versı̇tesı̇ Hastanesı̇nde jinekolojik kanserlerin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri %A Ayfer HAYDAROĞLU , Zeynep ÖZSARAN , Ulus Ali ŞANLI , Osman ZEKİOĞLU , Nuri YILDIRIM , Levent AKMAN , Coşan TEREK , Aydın ÖZSARAN %T Ege Ünı̇versı̇tesı̇ Hastanesı̇nde jinekolojik kanserlerin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri %D 2019 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V %N %R doi: 10.19161/etd.668351 %U 10.19161/etd.668351
ISNAD HAYDAROĞLU, Ayfer , ÖZSARAN, Zeynep , ŞANLI, Ulus Ali , ZEKİOĞLU, Osman , YILDIRIM, Nuri , AKMAN, Levent , TEREK, Coşan , ÖZSARAN, Aydın . "Ege Ünı̇versı̇tesı̇ Hastanesı̇nde jinekolojik kanserlerin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi / (December 2020): 26-32 . https://doi.org/10.19161/etd.668351
AMA HAYDAROĞLU A , ÖZSARAN Z , ŞANLI U , ZEKİOĞLU O , YILDIRIM N , AKMAN L , TEREK C , ÖZSARAN A . Ege Ünı̇versı̇tesı̇ Hastanesı̇nde jinekolojik kanserlerin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri. ETD. 2019; 26-32.
Vancouver HAYDAROĞLU A , ÖZSARAN Z , ŞANLI U , ZEKİOĞLU O , YILDIRIM N , AKMAN L , TEREK C , ÖZSARAN A . Ege Ünı̇versı̇tesı̇ Hastanesı̇nde jinekolojik kanserlerin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri. Ege Tıp Dergisi. 2019; 32-26.

Authors of the Article
Ayfer HAYDAROĞLU [1]
Zeynep ÖZSARAN [2]
Ulus Ali ŞANLI [3]
Osman ZEKİOĞLU [4]
Nuri YILDIRIM [5]
Levent AKMAN [6]
Coşan TEREK [7]
Aydın ÖZSARAN [8]