Year 2019, Volume , Issue , Pages 58 - 67 2019-12-31

Ege Üniversitesi Hastanesinde gastrointestinal sistem kanserlerinin epidemiyolojik ve sağ kalım özellikleri
Epidemiological and survival characteristics of gastrointestinal cancers in Ege University Hospital database

Ayfer HAYDAROĞLU [1] , Deniz YALMAN [2] , Sinan ERSİN [3] , Başak DOĞANAVŞARGİL YAKUT [4] , Bülent KARABULUT [5] , Nalan ÜNAL [6] , Ömer ÖZÜTEMİZ [7]


Amaç: Ege Üniversitesi Hastanesi (EÜH)’nde 1992-2017 arası gastrointestinal sistem (GİS) kanseri tanısı ve tedavileri yapılan olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım (GSK) özelliklerinin değerlendirilmesidir. Gereç Yöntem: EÜKAM tarafından 1992-2017 yılları arasında 19.542 GIS kanser kaydı yapılmıştır. Sınıflandırmalarda ve sağ kalım analizlerinde SEER verileri göz önüne alınmıştır. CANREG 4 programı ile kaydedilen veriler SPSS programına aktarılmış, istatistik analizde Ki-kare yöntemi ve doğrusal modellemeler yapılmış, p<0,05 değeri anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: GİS kanserleri, tüm olgularda ilk sırada (%16,7) yer almaktadır (p<0,0001), erkeklerde ikinci, kadınlarda üçüncü sıradadır. GİS kanserleri içinde en sık kolorektal kanserler (KRK) (%37), mide (%22) ve pankreas (%13) kanseri izlenmektedir. KRK kadınlarda (%38,6), mide kanserleri ise erkeklerde (%22,6) daha sıktır (p<0,0001). Yerleşimler, cinsiyet ve yaş grupları dikkate alındığında, GİS kanserleri erkeklerde 60-69 yaş grubunda (%31), kadınlarda >70 yaş grubunda (%28,6) anlamlı yüksektir (ki-kare: 85,297; p<0,0001). Yirmi yaş ve üzeri erişkin ve çocukluk dönemi kanser yerleşimleri karşılaştırıldığında, çocuklarda karaciğer ve intrahepatik safra yolları (%60,9), erişkinde KRK ilk sıradadır (%37,4) (p<0,00019). Histopatolojik olarak en sık adenokanserler (%70) görülmektedir (p<0,0001). GİS kanserlerinde yıllara göre doğrusal bir artış saptanmıştır (p<0,0001). Sonuç: EÜH Kanser Kayıt sisteminde GİS kanserleri tüm sistemler arasında birinci sıradadır. GİS kanserleri içinde en sık KRK görülmekte, bunu mide kanserleri izlemektedir. KRK kadınlarda, mide kanseri erkeklerde daha sıktır. GİS kanserleri hastanemizde cinsiyete ve yıllara göre doğrusal bir artış göstermektedir. GİS kanserlerimizde ortalama sağ kalım 25 ay, beş ve 10 yıllık GSK oranları %33,6 ve %25,2’dir.
Aim: The aim of the study was to evaluate the epidemiological and overall survival (OS) characteristics of patients with gastrointestinal system (GIS) cancer in Ege University database. Materials and Methods:19.542 GIS cancers were registered by EUKAM between 1992-2017 years. SEER data were taken into account for classifications and analyzes. Data recorded by CANREG 4 program were transferred to SPSS program, the chi-square test and linear modeling were used for statistical analysis, p <0.05 value was considered significant. Results: GIS cancers are the most common cancers (16.7%), 2. in men and 3. in women in all cases (p <0.0001). Colorectal (CRC) (37%), gastric (22%) pancreatic (13%) cancers are the most common types of GIS cancers respectively. CRC was more common in women (38.6%), gastric cancers were more common in men (22.6%) (p <0.0001). GIS cancers were significantly higher in the 60-69 age group (31.0%) for males and over 70 years (28.6%) for women (chi-square: 85.297; p<0.0001). Liver and intrahepatic bile ducts (60.9%) were the most common localization in children (20.9%) and CRC (37.4%) in adults (p <0.00019). Adenocarcinoma was the most common histopathological type (70%). There was a linear increase in GIS cancers over the years (p <0.0001). Conclusion: In the EUKAM database, GIS cancers are the most common cancers. CRC is the most common type among GIS cancers followed by gastric cancers. CRC is more common in women; gastric cancer is more common in men. There is a linear increase in GIS cancers over the years. Median survival is 25 months, 5- and 10-years OS rates are 33.6% and 25.2%.
  • Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I and et al: Global Cancer Statistics 2018: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. Cancer J Clin. 2018; 68: 394-424.
  • Gültekı̇n M, Boztaş G; Türkı̇ye Kanser İstatı̇stı̇klerı̇. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kanser Savaş Daire Başkanlığı, 2016.
  • Ferlay J, Steliarova-Foucher E, etal: Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. 2013 Apr; 49(6):1374-403.
  • Siegel RL, Miller KD, Jemal A.CA. Cancer Statistics, 2018. CA CANCER J CLIN 2018; 68: 7–30.
  • American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2019. Atlanta, Ga: American Cancer Society; 2019.
  • De Angelis R, Sant M, Coleman MP, et al. Cancer survival in Europe 1999–2007 by country and age: results of EUROCARE-5 – a population-based study. Lancet Oncol 2014; 15: 23–34.
  • Yeole BB, Sunny L, Swaminathan R, Sankaranarayanan R, Parkin DM. Population-based survival from colorectal cancer in Mumbai, (Bombay) India. Eur J Cancer. 2001Jul; 37 (11): 1402-8.
  • Park YJ, Park KJ, Park JG, Lee KU, Choe KJ, Kim JP. Prognostic factors in 2230 Korean colorectal cancer patients: analysis of consecutively operated cases. World J Surg. 1999 Jul; 23 (7): 721-6
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Supplement
Authors

Orcid: 0000-0001-5709-0981
Author: Ayfer HAYDAROĞLU (Primary Author)
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4010-8353
Author: Deniz YALMAN
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4263-1727
Author: Sinan ERSİN
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4738-4350
Author: Başak DOĞANAVŞARGİL YAKUT
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1949-8334
Author: Bülent KARABULUT
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8870-2450
Author: Nalan ÜNAL
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6960-4043
Author: Ömer ÖZÜTEMİZ
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

Bibtex @other { etd668440, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {58 - 67}, doi = {10.19161/etd.668440}, title = {Ege Üniversitesi Hastanesinde gastrointestinal sistem kanserlerinin epidemiyolojik ve sağ kalım özellikleri}, key = {cite}, author = {HAYDAROĞLU, Ayfer and YALMAN, Deniz and ERSİN, Sinan and DOĞANAVŞARGİL YAKUT, Başak and KARABULUT, Bülent and ÜNAL, Nalan and ÖZÜTEMİZ, Ömer} }
APA HAYDAROĞLU, A , YALMAN, D , ERSİN, S , DOĞANAVŞARGİL YAKUT, B , KARABULUT, B , ÜNAL, N , ÖZÜTEMİZ, Ö . (2019). Ege Üniversitesi Hastanesinde gastrointestinal sistem kanserlerinin epidemiyolojik ve sağ kalım özellikleri. Ege Tıp Dergisi , () , 58-67 . DOI: 10.19161/etd.668440
MLA HAYDAROĞLU, A , YALMAN, D , ERSİN, S , DOĞANAVŞARGİL YAKUT, B , KARABULUT, B , ÜNAL, N , ÖZÜTEMİZ, Ö . "Ege Üniversitesi Hastanesinde gastrointestinal sistem kanserlerinin epidemiyolojik ve sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi (2019 ): 58-67 <http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/51417/668440>
Chicago HAYDAROĞLU, A , YALMAN, D , ERSİN, S , DOĞANAVŞARGİL YAKUT, B , KARABULUT, B , ÜNAL, N , ÖZÜTEMİZ, Ö . "Ege Üniversitesi Hastanesinde gastrointestinal sistem kanserlerinin epidemiyolojik ve sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi (2019 ): 58-67
RIS TY - JOUR T1 - Ege Üniversitesi Hastanesinde gastrointestinal sistem kanserlerinin epidemiyolojik ve sağ kalım özellikleri AU - Ayfer HAYDAROĞLU , Deniz YALMAN , Sinan ERSİN , Başak DOĞANAVŞARGİL YAKUT , Bülent KARABULUT , Nalan ÜNAL , Ömer ÖZÜTEMİZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19161/etd.668440 DO - 10.19161/etd.668440 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 67 VL - IS - SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.668440 UR - https://doi.org/10.19161/etd.668440 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Ege Üniversitesi Hastanesinde gastrointestinal sistem kanserlerinin epidemiyolojik ve sağ kalım özellikleri %A Ayfer HAYDAROĞLU , Deniz YALMAN , Sinan ERSİN , Başak DOĞANAVŞARGİL YAKUT , Bülent KARABULUT , Nalan ÜNAL , Ömer ÖZÜTEMİZ %T Ege Üniversitesi Hastanesinde gastrointestinal sistem kanserlerinin epidemiyolojik ve sağ kalım özellikleri %D 2019 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V %N %R doi: 10.19161/etd.668440 %U 10.19161/etd.668440
ISNAD HAYDAROĞLU, Ayfer , YALMAN, Deniz , ERSİN, Sinan , DOĞANAVŞARGİL YAKUT, Başak , KARABULUT, Bülent , ÜNAL, Nalan , ÖZÜTEMİZ, Ömer . "Ege Üniversitesi Hastanesinde gastrointestinal sistem kanserlerinin epidemiyolojik ve sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi / (December 2020): 58-67 . https://doi.org/10.19161/etd.668440
AMA HAYDAROĞLU A , YALMAN D , ERSİN S , DOĞANAVŞARGİL YAKUT B , KARABULUT B , ÜNAL N , ÖZÜTEMİZ Ö . Ege Üniversitesi Hastanesinde gastrointestinal sistem kanserlerinin epidemiyolojik ve sağ kalım özellikleri. ETD. 2019; 58-67.
Vancouver HAYDAROĞLU A , YALMAN D , ERSİN S , DOĞANAVŞARGİL YAKUT B , KARABULUT B , ÜNAL N , ÖZÜTEMİZ Ö . Ege Üniversitesi Hastanesinde gastrointestinal sistem kanserlerinin epidemiyolojik ve sağ kalım özellikleri. Ege Tıp Dergisi. 2019; 67-58.

Authors of the Article
Ayfer HAYDAROĞLU [1]
Deniz YALMAN [2]
Sinan ERSİN [3]
Başak DOĞANAVŞARGİL YAKUT [4]
Bülent KARABULUT [5]
Nalan ÜNAL [6]
Ömer ÖZÜTEMİZ [7]