Year 2019, Volume , Issue , Pages 10 - 18 2019-12-31

Ege Üniversitesi Hastanesi merkezi sinir sistemi tümörlerinin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri
Epidemiological and overall survival characteristics of central nervous system tumors in Ege University Hospital

Erkin ÖZGİRAY [1] , K. Emre ÇALIŞKAN [2] , M. Sedat ÇAĞLI [3] , Taşkın YURTSEVEN [4] , Yeşim ERTAN [5] , Tamer AKALIN [6] , Ali Ulus ŞANLI [7] , Serra KAMER [8] , Yavuz ANACAK [9] , Ayfer HAYDAROĞLU [10]


Amaç: Bu çalışmanın amacı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi veri tabanında bulunan, merkezi sinir sistemi (MSS) tümörü tanısı ile tedavi edilen 5877 adet olgunun epidemiyolojik ve genel sağ kalım özelliklerini istatistiksel açıdan değerlendirmek ve literatür ile karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: 1992 ile 2017 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tanı alan 5877 adet MSS kanseri olgusu, Ege Üniversitesi Kanserle Savaş, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (EÜKAM) özel eğitimli ve sertifikalı kanser kayıt elemanları tarafından kayıt altına alınan veriler, Ki-kare testi ve doğrusal modelleme yöntemi kullanılarak analiz edilmiş, p<0,05 değeri anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: EÜKAM verilerine göre 1992 ile 2017 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tanı olan toplam kanser olgu sayısı 117139 olarak bulunmuş olup MSS tümörleri, 5877 adet olgu ile tüm kanser olgularının %5’ini oluşturmuştur. %66,7 oranında en sık beyin tümörleri izlenmiştir. MSS tümörleri en sık 50-59 yaş aralığında izlenmiştir. Beyin tümörlerinin en sık frontal lob lokalizasyonunda yerleştiği görülmüştür. Beyin tümörleri arasında diffüz astrositik ve oligodendroglial tümörler (%63) en sık izlenen grup olmuştur. Beyin tümörlerinin toplam sayısında da tüm MSS tümörleriyle benzer şekilde, 1992-2017 yılları arasında doğrusal bir artış izlenmiştir. Beş yıllık sağ kalım oranı, %86,3 oranı ile meninks tümörlerinde en fazla olduğu bulunmuştur. Sağ kalım oranlarının, 70 yaş ve üzeri grupta en düşük oranda olduğu, glioblastomların, erkeklerde (%60,4) daha sık görüldüğü izlenmiştir. Glioblastomlarda ortalama sağ kalım süresi, erkeklerde 11,6 ay, kadınlarda ise 13,3 ay olduğu bulunmuştur. Sonuç: Genel olarak EÜKAM verileri ve literatür bilgileri örtüşmektedir ve MSS tümörlerinin insidansında artış olduğu; CBTRUS, GLOBOCAN ve Türkiye Kanser İstatistiği verilerinde de izlenmektedir
Aim: The aim of this study was to evaluate the epidemiological and overall survival characteristics of 5877 patients diagnosed with Central Nervous System tumors in the database of Ege University Faculty of Medicine and compare them with the literature. Materials and Methods: 5877 cases of CNS cancer diagnosed at Ege University Hospital between 1992 and 2017 were recorded by specially trained and certified cancer registry staff of Ege University Cancer Control, Application and Research Center(EUCRC) analyzed using linear modeling method and Chi-Square test and p <0.05 was considered statistically significant. Results: According to EUCRC data, the total number of cancer cases diagnosed at Ege University Hospital between 1992 and 2017 was 117139 and CNS tumors accounted for 5% of all cancer cases with 5877 cases. 66.7% of the most common brain tumors were observed. CNS tumors were most frequently observed in the 50-59 age range. Brain tumors were most commonly located in the frontal lobe. Diffuse astrocytic and oligodendroglial tumors (63%) were the most common group among brain tumors. Similar to all CNS tumors, a linear increase was observed in the total number of brain tumors between 1992 and 2017. The 5-year survival rate was found to be the highest in meningeal tumors with a rate of 86.3%. It was observed that survival rates were the lowest in the 70-year-old group and Glioblastomas were more common in males (60.4%). The mean survival time in glioblastomas was 11.6 months for males and 13.3 months for females. Conclusion: In general, EUCRC data and literature data is overlapping and increase in the incidence of CNS tumors is also seen in the data of CBTRUS, GLOBOCAN and Turkey Cancer Statistics.
 • Louis D. N., Ohgaki H., Wiestler O. D., et al. "The 2007 WHO classification of tumours of the central nervous system." Acta neuropathologica 2007;114.2.: 97-109.
 • Percy C., Holten V. V., Muir C. S., et al. "International classification of diseases for oncology." 1990.
 • Ostrom Q. T., Gittleman H., Farah P., et al. "CBTRUS statistical report: Primary brain and central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2006-2010." Neuro-oncology 15.suppl_2. 2013: ii1-ii56. Lee C. H., Jung K. W., Yoo H., et al. "Epidemiology of primary brain and central nervous system tumors in Korea." Journal of Korean Neurosurgical Society 2010;48. 2: 145.
 • Polednak A P. "Interpretation of secular increases in incidence rates for primary brain cancer in Connecticut adults, 1965–1988." Neuroepidemiology 1996;15.1: 51-6.
 • Ostrom Q. T., Gittleman H., Truitt G., et al. "CBTRUS statistical report: primary brain and other central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2011–2015." Neuro-oncology 20.suppl. 2018;4: iv1-iv86.
 • Ferlay J., Ervik M., Lam F., et al. ‘’Global cancer observatory: Cancer today.’’ Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2018.
 • Bray F., Ferlay J, Soerjomataram I, et al. ‘’Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries.’’ CA Cancer J Clin 68: 394-324, 2018
 • Custer B., Longstreth W. T., Phillip, L. E., et al. "Hormonal exposures and the risk of intracranial meningioma in women: a population-based case-control study." BMC cancer 6.1 (2006): 152.
 • Miranda-Filho A., Piñeros M., Soerjomataram I., et al. ‘’Cancers of the brain and CNS: Global patterns and trends in incidence.’’ Neuro-oncology 19(2):270-280, 2016
 • llemani C., Matsuda T., Di Carlo V., et al. ‘’CONCORD Working Group: Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): Analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries.’’ Lancet 391 (10125): 1023-1075, 2018
 • Lin D. D., Lin J. L., Deng X. Y., et al. "Trends in intracranial meningioma incidence in the United States, 2004‐ 2015." Cancer medicine 8.14 (2019): 6458-67.Brodbelt A. R., Barclay M. E., Greenberg D., et al. "The outcome of patients with surgically treated meningioma in England: 1999–2013. A cancer registry data analysis." British journal of neurosurgery (2019): 1-7.
 • Wrensch M., Minn Y., Chew T., et al. ‘’Epidemiology of primary brain tumors: Current concepts and review of the literature.’’ Neuro-oncology 4 (4): 278-99.
 • Sencan İ., Keskinkilic B. ‘’Türkiye kanser istatistikleri’’ Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2017.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Supplement
Authors

Orcid: 0000-0002-1156-9468
Author: Erkin ÖZGİRAY (Primary Author)
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5281-9347
Author: K. Emre ÇALIŞKAN
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6385-8352
Author: M. Sedat ÇAĞLI
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7982-8115
Author: Taşkın YURTSEVEN
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4522-0774
Author: Yeşim ERTAN
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0785-0430
Author: Tamer AKALIN
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0062-6105
Author: Ali Ulus ŞANLI
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8316-9976
Author: Serra KAMER
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2548-1109
Author: Yavuz ANACAK
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5709-0981
Author: Ayfer HAYDAROĞLU
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

Bibtex @other { etd668489, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {10 - 18}, doi = {10.19161/etd.668489}, title = {Ege Üniversitesi Hastanesi merkezi sinir sistemi tümörlerinin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri}, key = {cite}, author = {ÖZGİRAY, Erkin and ÇALIŞKAN, K. Emre and ÇAĞLI, M. Sedat and YURTSEVEN, Taşkın and ERTAN, Yeşim and AKALIN, Tamer and ŞANLI, Ali Ulus and KAMER, Serra and ANACAK, Yavuz and HAYDAROĞLU, Ayfer} }
APA ÖZGİRAY, E , ÇALIŞKAN, K , ÇAĞLI, M , YURTSEVEN, T , ERTAN, Y , AKALIN, T , ŞANLI, A , KAMER, S , ANACAK, Y , HAYDAROĞLU, A . (2019). Ege Üniversitesi Hastanesi merkezi sinir sistemi tümörlerinin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri. Ege Tıp Dergisi , () , 10-18 . DOI: 10.19161/etd.668489
MLA ÖZGİRAY, E , ÇALIŞKAN, K , ÇAĞLI, M , YURTSEVEN, T , ERTAN, Y , AKALIN, T , ŞANLI, A , KAMER, S , ANACAK, Y , HAYDAROĞLU, A . "Ege Üniversitesi Hastanesi merkezi sinir sistemi tümörlerinin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi (2019 ): 10-18 <http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/51417/668489>
Chicago ÖZGİRAY, E , ÇALIŞKAN, K , ÇAĞLI, M , YURTSEVEN, T , ERTAN, Y , AKALIN, T , ŞANLI, A , KAMER, S , ANACAK, Y , HAYDAROĞLU, A . "Ege Üniversitesi Hastanesi merkezi sinir sistemi tümörlerinin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi (2019 ): 10-18
RIS TY - JOUR T1 - Ege Üniversitesi Hastanesi merkezi sinir sistemi tümörlerinin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri AU - Erkin ÖZGİRAY , K. Emre ÇALIŞKAN , M. Sedat ÇAĞLI , Taşkın YURTSEVEN , Yeşim ERTAN , Tamer AKALIN , Ali Ulus ŞANLI , Serra KAMER , Yavuz ANACAK , Ayfer HAYDAROĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19161/etd.668489 DO - 10.19161/etd.668489 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 10 EP - 18 VL - IS - SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.668489 UR - https://doi.org/10.19161/etd.668489 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Ege Üniversitesi Hastanesi merkezi sinir sistemi tümörlerinin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri %A Erkin ÖZGİRAY , K. Emre ÇALIŞKAN , M. Sedat ÇAĞLI , Taşkın YURTSEVEN , Yeşim ERTAN , Tamer AKALIN , Ali Ulus ŞANLI , Serra KAMER , Yavuz ANACAK , Ayfer HAYDAROĞLU %T Ege Üniversitesi Hastanesi merkezi sinir sistemi tümörlerinin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri %D 2019 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V %N %R doi: 10.19161/etd.668489 %U 10.19161/etd.668489
ISNAD ÖZGİRAY, Erkin , ÇALIŞKAN, K. Emre , ÇAĞLI, M. Sedat , YURTSEVEN, Taşkın , ERTAN, Yeşim , AKALIN, Tamer , ŞANLI, Ali Ulus , KAMER, Serra , ANACAK, Yavuz , HAYDAROĞLU, Ayfer . "Ege Üniversitesi Hastanesi merkezi sinir sistemi tümörlerinin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi / (December 2020): 10-18 . https://doi.org/10.19161/etd.668489
AMA ÖZGİRAY E , ÇALIŞKAN K , ÇAĞLI M , YURTSEVEN T , ERTAN Y , AKALIN T , ŞANLI A , KAMER S , ANACAK Y , HAYDAROĞLU A . Ege Üniversitesi Hastanesi merkezi sinir sistemi tümörlerinin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri. ETD. 2019; 10-18.
Vancouver ÖZGİRAY E , ÇALIŞKAN K , ÇAĞLI M , YURTSEVEN T , ERTAN Y , AKALIN T , ŞANLI A , KAMER S , ANACAK Y , HAYDAROĞLU A . Ege Üniversitesi Hastanesi merkezi sinir sistemi tümörlerinin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri. Ege Tıp Dergisi. 2019; 18-10.