Year 2019, Volume , Issue , Pages 114 - 119 2019-12-31

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi veri tabanında kayıtlı baş-boyun kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri
Epidemiological and overall survival characteristics of head and neck cancer patients recorded in the database of Ege University Faculty of Medicine

Özlem ÖZKAYA AKAGÜNDÜZ [1] , Gizem COSGUN [2] , Mustafa ESASSOLAK [3] , Ali VERAL [4] , Ayşe CANER [5] , Serdar AKYILDIZ [6] , Ulus Ali ŞANLI [7] , Ümit ULUÖZ [8] , Kerem ÖZTÜRK [9]


Amaç: Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (EÜKAM) kayıtlı olan, baş-boyun bölgesi yerleşimli tümör tanısı alan hastaların, genel demografik özellikleri, tümör yerleşim sıklığı, kanser yerleşimlerine göre genel sağ kalımları araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: EÜKAM’nin kanser kayıt elemanları tarafından kaydedilen 1992-2016 yılları arasında, Ege Üniversitesinde kayıtlı 6951 Baş-Boyun kanserli hasta topografi koduna göre; tanı yaşı, tümör yerleşimi, histopatolojileri, cinsiyetleri, uygulanan tedavi yöntemleri, son durumları, takip süreleri değerlendirilmiştir. Bulgular: Olgularımızın 6549’u (%94,2) karsinom, larinks %45,3 oranıyla en sık yerleşim yeridir. Olguların %80’i erkektir. Cinsiyetlere göre tümör yerleşim yeri, erkeklerde sıklıkla larinkse (%57,3), kadınlarda oral kavite bölgesine (%40,6) olmuştur. Olguların çoğunlukla lokal sınırlı evrede tanı almışlardır (%47,9). Tüm olgularda beş ve 10 yıllık genel sağ kalım sırasıyla %56, %48’dir. Larinks ve nazofarinks yerleşiminde beş yıllık sağ kalım sırasıyla %61 ve %57 bulunmuştur. Sonuç: Larinks kanseri en sık görülen tümör olup ve beş yıllık genel sağ kalım %61’dir. Yıllar içinde baş-boyun tümörlü olgu sayısında artış devam etmiştir.
Aim: General demographic characteristics, tumor localization frequency and overall survival according to cancer locations of the patients diagnosed with head and neck tumor located in EU Cancer Control Application and Research Center (EUKAM) were investigated. Methods: According to the topography code of 6951 head and neck cancer patients registered at Ege University between 1992-2016; diagnosis age, tumor location, histopathology, sex, treatment modalities, latest status, follow-up period were evaluated. Results: 6549 (94.2%) of our cases were diagnosed as carcinoma, the larynx is the most common site with a rate of 45.3%. Male are 80% of the cases. According to genders, tumor location was mostly in the larynx (57.3%) in males and in the oral cavity (40.6%) in females. Most of the cases were diagnosed in locally limited stage (47.9%). Overall survival at 5 and 10 years was 56% and 48%, respectively. The 5-year survival rate in the larynx and nasopharynx was 61% and 57%, respectively. Conclusion: Laryngeal cancer is the most common tumor and 5-year overall survival is 61%. Over the years, the number of cases with head and neck tumors continued to increase.
 • Torre LA, Bray F, Siegel RL, ve ark. Global cancer statistics, 2012. CA Cancer J Clin. 2015;65(2):87-108.
 • Ajayi OF, Adeyemo WL, Ladeinde AL, ve ark. Primary malignant neoplasms of orofacial origin: a retrospective review of 256 cases in a Nigerian tertiary hospital. Int J Oral Maxillofac Surg. 2007;36(5):403-8.
 • Effiom OA, Adeyemo WL, Omitola OG, ve ark. Oral squamous cell carcinoma: a clinicopathologic review of 233 cases in Lagos, Nigeria. J Oral Maxillofac Surg. 2008;66(8):1595-9.
 • Franceschi S, Bidoli E, Herrero R, Muñoz N. Comparison of cancers of the oral cavity and pharynx worldwide: etiological clues. Oral Oncol. 2000;36(1):106-15.
 • Boring CC, Squires TS, Tong T, Montgomery S. Cancer statistics, 1994. CA Cancer J Clin. 1994;44(1):7-26.
 • Larizadeh M H, Damghani M A, M. Epidemiological Characteristics of Head and Neck Cancers in Southeast of Iran. Iran J CancerPrev. 2014;7(2):80–6.
 • Alvarenga L M, Ruiz M T, Pavarino-Bertelli E C. Epidemiologic evaluation of head and neck patients in a university hospital of Northwestern. SãoPauloStateRev. Bras. Otorrinolaringol. 2008;74(1):68-73.
 • Rebecca L. Siegel MPH Kimberly D. Miller MPH Cancer statistics, 2019 CA Cancer J Clin 2019;69:7-34.
 • Kara F, İlter H, Keskinkılıç B ve ark. Türkiye Kanser İstatistikleri 2015. Halk Sağlığı Genel Müd. Sağlık Bakanlığı 2018.
 • Carvalho AL, Singh B, Spiro RH. Cancer of the oral cavity: a comparison between institutions in a developing and a developed nation. HeadNeck. 2004;26(1):31-8. 2019;Cilt / Volume: 58 (Ek Sayı / Supplement) 119
 • Mourad M, Jetmore T, Jategaonkar AA. Epidemiological Trends of Head and Neck Cancer in the United States: A SEER PopulationStudy.J Oral Maxillofac Surg. 2017;75(12):2562-72.
 • Gattaa G, Bottaa L, Sánchez M J ve ark. Prognoses and improvement for head and neck cancers diagnosed in Europe in early 2000s: The EUROCARE-5 population-based study. Eur J Cancer. 2015;51(15):2130-43.
 • Rettig EM, D'Souza G. Epidemiology of head and neck cancer. Surg Oncol Clin N Am. 2015 Jul;24(3):379-96.
 • Lambert R, Sauvaget C, de Camargo Cancela M, Sankaranarayanan R. Epidemiology of cancer from the oral cavity and oropharynx. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2011;23(8):633-41.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Supplement
Authors

Orcid: 0000-0002-5438-9969
Author: Özlem ÖZKAYA AKAGÜNDÜZ (Primary Author)
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5745-0016
Author: Gizem COSGUN
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9937-9505
Author: Mustafa ESASSOLAK
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0343-9978
Author: Ali VERAL
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3058-9971
Author: Ayşe CANER
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7472-5499
Author: Serdar AKYILDIZ
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0062-6105
Author: Ulus Ali ŞANLI
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7498-5963
Author: Ümit ULUÖZ
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4608-6105
Author: Kerem ÖZTÜRK
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

Bibtex @other { etd668516, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {114 - 119}, doi = {10.19161/etd.668516}, title = {Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi veri tabanında kayıtlı baş-boyun kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri}, key = {cite}, author = {ÖZKAYA AKAGÜNDÜZ, Özlem and COSGUN, Gizem and ESASSOLAK, Mustafa and VERAL, Ali and CANER, Ayşe and AKYILDIZ, Serdar and ŞANLI, Ulus Ali and ULUÖZ, Ümit and ÖZTÜRK, Kerem} }
APA ÖZKAYA AKAGÜNDÜZ, Ö , COSGUN, G , ESASSOLAK, M , VERAL, A , CANER, A , AKYILDIZ, S , ŞANLI, U , ULUÖZ, Ü , ÖZTÜRK, K . (2019). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi veri tabanında kayıtlı baş-boyun kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri. Ege Tıp Dergisi , () , 114-119 . DOI: 10.19161/etd.668516
MLA ÖZKAYA AKAGÜNDÜZ, Ö , COSGUN, G , ESASSOLAK, M , VERAL, A , CANER, A , AKYILDIZ, S , ŞANLI, U , ULUÖZ, Ü , ÖZTÜRK, K . "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi veri tabanında kayıtlı baş-boyun kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi (2019 ): 114-119 <http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/51417/668516>
Chicago ÖZKAYA AKAGÜNDÜZ, Ö , COSGUN, G , ESASSOLAK, M , VERAL, A , CANER, A , AKYILDIZ, S , ŞANLI, U , ULUÖZ, Ü , ÖZTÜRK, K . "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi veri tabanında kayıtlı baş-boyun kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi (2019 ): 114-119
RIS TY - JOUR T1 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi veri tabanında kayıtlı baş-boyun kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri AU - Özlem ÖZKAYA AKAGÜNDÜZ , Gizem COSGUN , Mustafa ESASSOLAK , Ali VERAL , Ayşe CANER , Serdar AKYILDIZ , Ulus Ali ŞANLI , Ümit ULUÖZ , Kerem ÖZTÜRK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19161/etd.668516 DO - 10.19161/etd.668516 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 114 EP - 119 VL - IS - SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.668516 UR - https://doi.org/10.19161/etd.668516 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi veri tabanında kayıtlı baş-boyun kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri %A Özlem ÖZKAYA AKAGÜNDÜZ , Gizem COSGUN , Mustafa ESASSOLAK , Ali VERAL , Ayşe CANER , Serdar AKYILDIZ , Ulus Ali ŞANLI , Ümit ULUÖZ , Kerem ÖZTÜRK %T Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi veri tabanında kayıtlı baş-boyun kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri %D 2019 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V %N %R doi: 10.19161/etd.668516 %U 10.19161/etd.668516
ISNAD ÖZKAYA AKAGÜNDÜZ, Özlem , COSGUN, Gizem , ESASSOLAK, Mustafa , VERAL, Ali , CANER, Ayşe , AKYILDIZ, Serdar , ŞANLI, Ulus Ali , ULUÖZ, Ümit , ÖZTÜRK, Kerem . "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi veri tabanında kayıtlı baş-boyun kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi / (December 2020): 114-119 . https://doi.org/10.19161/etd.668516
AMA ÖZKAYA AKAGÜNDÜZ Ö , COSGUN G , ESASSOLAK M , VERAL A , CANER A , AKYILDIZ S , ŞANLI U , ULUÖZ Ü , ÖZTÜRK K . Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi veri tabanında kayıtlı baş-boyun kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri. ETD. 2019; 114-119.
Vancouver ÖZKAYA AKAGÜNDÜZ Ö , COSGUN G , ESASSOLAK M , VERAL A , CANER A , AKYILDIZ S , ŞANLI U , ULUÖZ Ü , ÖZTÜRK K . Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi veri tabanında kayıtlı baş-boyun kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri. Ege Tıp Dergisi. 2019; 119-114.

Authors of the Article
Özlem ÖZKAYA AKAGÜNDÜZ [1]
Gizem COSGUN [2]
Mustafa ESASSOLAK [3]
Ayşe CANER [5]
Serdar AKYILDIZ [6]
Ulus Ali ŞANLI [7]
Ümit ULUÖZ [8]
Kerem ÖZTÜRK [9]