Year 2019, Volume , Issue , Pages 105 - 113 2019-12-31

Epidemiology and survival of childhood cancers in Ege University Hospital
Ege Üniversitesi Hastanesi çocukluk çağı tümörlerinde epidemiyoloji ve sağ kalım özellikleri

Eda ATASEVEN [1] , Mehmet KANTAR [2] , Yavuz ANACAK [3] , Serra KAMER [4] , Yeşim ERTAN [5] , Ayşe CANER [6] , Ahmet ÇELİK [7] , Tuncer TURHAN [8] , Elif BOLAT [9] , Hüdaver ALPER [10] , Ömer KİTİŞ⁷ [11] , Dündar SABAH [12] , Deniz KARAPINAR [13] , Serap AKSOYLAR [14] , Nazan ÇETİNGÜL [15]


Aim: Approximately 300.000 children between the ages of 0-19 diagnosed with cancer every year in the world. The distribution and survival rates of childhood cancers are significantly different in developed and developing countries. The aim of this study to evaluate the epidemiological characteristics and survival rates of childhood cancer cases registered in our center. Materials and Methods: Recordings of 4602 patients diagnosed with cancer between 0-19 years of age at our center between 1992 and 2017 were evaluated retrospectively using the registry of Ege University Cancer Control and Research Center. Distribution of cancer groups and overall survival rates were evaluated according to age, sex and years. Results: Median age was 5.6 years. 55,3% of the cases were male, 44,7% were female and the male/female ratio was 1.23/1. Leukemias (25.6%), central nervous system tumors (23.4%), and lymphomas (14.2%) were the most common tumors in our center. The median follow-up period was 41.4 months (0-316 months). The 5-year overall survival rate for all patients was 74%. Conclusion: The distribution of cancer types and overall survival rates in our center are similar with those reported in the literature. Compared with the cancer registry of our country, our overall survival rates were found to be better. These results suggest that survival rates vary from region to region, and the importance of awareness of the patient and his/ her relatives, access to the treatment and the presence of multidisciplinary centers.
Amaç: Her yıl Dünyada 0-19 yaş arası yaklaşık 300.000 olgu kanser tanısı almaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çocukluk çağı kanserlerinin dağılımı ve sağ kalım hızlarında belirgin farklılık bildirilmektedir. Bu çalışmada amacımız merkezimizde kayıtlı olan çocukluk çağı kanser olgularının epidemiyolojik özelliklerini ve sağ kalım hızlarını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Merkezimizde 1992-2017 tarihleri arasında 0-19 yaş arasında kanser tanısı alan 4602 hastanın verileri Ege Üniversitesi Kanserle Savaş ve Araştırma Merkezi kayıtları kullanılarak geriye dönük olarak değerlendirildi. Yaşa, cinsiyete, yıllara göre tümör dağılımları ve genel sağ kalım hızları değerlendirildi. Bulgular: Olguların %55,3’ü erkek, %44,7’si kız ve erkek/kız oranı 1,23/1 idi. Olguların ortalama tanı yaşı 5,6 yıl idi. Merkezimizde en sık lösemi (%25,6), ikinci sıklıkta santral sinir sistemi tümörleri (%23,4), üçüncü sıklıkta ise lenfomalar (%14,2) görülmekteydi. Olguların ortalama izlem süresi 41,4 ay (0-316 ay) idi. Tüm olgular için beş yıllık genel sağ kalım hızı %74 saptandı. Sonuç: Merkezimizdeki kanser tiplerinin dağılımı ve genel sağ kalım hızları literatür ile benzerdir. Ülkemiz verileri ile karşılaştırıldığında genel sağ kalım hızlarımızın daha iyi olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar sağ kalım hızlarının bölgeden bölgeye değiştiğini, bu değişimde hasta ve hasta yakınının farkındalık düzeyinin, gerekli tedaviye ulaşabilme imkanının ve multidisipliner merkezlerin varlığının önemini düşündürmektedir.
 • https://www.who.int/cancer/childhood-cancer/en/
 • Gatta G, Botta L, Rossi S, et al. Childhood cancer survival in Europe 1999-2007: results of EUROCARE-5–a population-based study. Lancet Oncol 2014; 15:35–47.
 • https://seer.cancer.gov/archive/csr/1975_2015/browse_csr.php?sectionSEL=28&pageSEL=sect_28_table.02
 • https://curesearch.org/5-Year-Survival-Rate
 • https://www.acco.org/global-childhood-cancer-statistics/
 • E.Steliarova-Foucher, C.Stiller, B. Lacour, P. Kaatsch. International classification of childhood cancer, third edition. Cancer 103 (7) (2005) 1457-67.
 • Çetingül N, Öztop S, Nişli G, et al. Childhood tumors series of the Ege University Hospital between 1979-1988. Turk J Cancer 1990:20: 100-8.
 • Kutluk T, Yeşilipek A. Pediatric Cancer Registry in Turkey 2009-2018 (TPOG & TPHD). Journal of Clinical Oncology 37, no. 15_suppl. DOI:
 • 10.1200/JCO.2019.37.15_suppl.e21510
 • Kutluk T, Yeşilipek A. Turkish National Pediatric Cancer Registry 2002-2008 (Turkish Pediatric Oncology Group and Turkish Pediatric Hematology Society). Journal of Clinical Oncology 31, no. 15_suppl (May 20 2013) 10067.
 • Düzovalı O, Ortaç R, Karaca İ,et al. Childhood cancer survival 1990-1997: Dr. Behçet Uz Childrens hospital registry. Turk J Cancer 2000:30: 68-74.
 • Kaatsch P, Spix C. German Childhood Cancer Registry- Report 2012 (1980-2012). Institute of Medical Biostatistics, Epidemiology and Informatics (IMBEI) at the University Medical Center of the Johannes Gutenberg University Mainz, 2013: 117.
 • Schindler M, Belle FN, Grotzer MA, von der Weid NX, Kuehni CE; Swiss Paediatric Oncology Group (SPOG). Childhood cancer survival in Switzerland (1976-2013): Time-trends and predictors. Int J Cancer. 2017 Jan 1;140(1):62-74.
 • Karim-Kos HE, Hackl M, Mann G, Urban C, Woehrer A, Slavc I, Ladenstein R. Trends in incidence, survival and mortality of childhood and adolescent cancer in Austria, 1994-2011. Cancer Epidemiol. 2016 Jun;42:72-81.
 • Trama A, Botta L, Foschi R, Ferrari A, Stiller C, Desandes E, Maule MM, Merletti F, Gatta G; EUROCARE-5 Working Group. Survival of European adolescents and young adults diagnosed with cancer in 2000-07: population-based data from EUROCARE-5. Lancet Oncol. 2016 Jul;17(7):896-906.
 • Williams LA, Spector LG. Survival Differences Between Males and Females Diagnosed With Childhood Cancer. JNCI Cancer Spectr. 2019 Jun;3(2):pkz032.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Supplement
Authors

Orcid: 0000-0003-3419-5814
Author: Eda ATASEVEN (Primary Author)
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1669-4321
Author: Mehmet KANTAR
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2548-1109
Author: Yavuz ANACAK
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi ABD, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8316-9976
Author: Serra KAMER
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi ABD, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4522-0774
Author: Yeşim ERTAN
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji ABD, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3058-9971
Author: Ayşe CANER
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi (EÜKAM), İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9558-1677
Author: Ahmet ÇELİK
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi ABD, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3559-1918
Author: Tuncer TURHAN
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi ABD, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1420-762X
Author: Elif BOLAT
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi ABD, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7096-5292
Author: Hüdaver ALPER
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4201-5449
Author: Ömer KİTİŞ⁷
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3391-2597
Author: Dündar SABAH
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji ABD, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1637-4678
Author: Deniz KARAPINAR
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8446-0834
Author: Serap AKSOYLAR
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1768-028X
Author: Nazan ÇETİNGÜL
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

Bibtex @other { etd669213, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {105 - 113}, doi = {10.19161/etd.669213}, title = {Ege Üniversitesi Hastanesi çocukluk çağı tümörlerinde epidemiyoloji ve sağ kalım özellikleri}, key = {cite}, author = {ATASEVEN, Eda and KANTAR, Mehmet and ANACAK, Yavuz and KAMER, Serra and ERTAN, Yeşim and CANER, Ayşe and ÇELİK, Ahmet and TURHAN, Tuncer and BOLAT, Elif and ALPER, Hüdaver and KİTİŞ⁷, Ömer and SABAH, Dündar and KARAPINAR, Deniz and AKSOYLAR, Serap and ÇETİNGÜL, Nazan} }
APA ATASEVEN, E , KANTAR, M , ANACAK, Y , KAMER, S , ERTAN, Y , CANER, A , ÇELİK, A , TURHAN, T , BOLAT, E , ALPER, H , KİTİŞ⁷, Ö , SABAH, D , KARAPINAR, D , AKSOYLAR, S , ÇETİNGÜL, N . (2019). Ege Üniversitesi Hastanesi çocukluk çağı tümörlerinde epidemiyoloji ve sağ kalım özellikleri. Ege Tıp Dergisi , () , 105-113 . DOI: 10.19161/etd.669213
MLA ATASEVEN, E , KANTAR, M , ANACAK, Y , KAMER, S , ERTAN, Y , CANER, A , ÇELİK, A , TURHAN, T , BOLAT, E , ALPER, H , KİTİŞ⁷, Ö , SABAH, D , KARAPINAR, D , AKSOYLAR, S , ÇETİNGÜL, N . "Ege Üniversitesi Hastanesi çocukluk çağı tümörlerinde epidemiyoloji ve sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi (2019 ): 105-113 <http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/51417/669213>
Chicago ATASEVEN, E , KANTAR, M , ANACAK, Y , KAMER, S , ERTAN, Y , CANER, A , ÇELİK, A , TURHAN, T , BOLAT, E , ALPER, H , KİTİŞ⁷, Ö , SABAH, D , KARAPINAR, D , AKSOYLAR, S , ÇETİNGÜL, N . "Ege Üniversitesi Hastanesi çocukluk çağı tümörlerinde epidemiyoloji ve sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi (2019 ): 105-113
RIS TY - JOUR T1 - Ege Üniversitesi Hastanesi çocukluk çağı tümörlerinde epidemiyoloji ve sağ kalım özellikleri AU - Eda ATASEVEN , Mehmet KANTAR , Yavuz ANACAK , Serra KAMER , Yeşim ERTAN , Ayşe CANER , Ahmet ÇELİK , Tuncer TURHAN , Elif BOLAT , Hüdaver ALPER , Ömer KİTİŞ⁷ , Dündar SABAH , Deniz KARAPINAR , Serap AKSOYLAR , Nazan ÇETİNGÜL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19161/etd.669213 DO - 10.19161/etd.669213 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 113 VL - IS - SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.669213 UR - https://doi.org/10.19161/etd.669213 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Ege Üniversitesi Hastanesi çocukluk çağı tümörlerinde epidemiyoloji ve sağ kalım özellikleri %A Eda ATASEVEN , Mehmet KANTAR , Yavuz ANACAK , Serra KAMER , Yeşim ERTAN , Ayşe CANER , Ahmet ÇELİK , Tuncer TURHAN , Elif BOLAT , Hüdaver ALPER , Ömer KİTİŞ⁷ , Dündar SABAH , Deniz KARAPINAR , Serap AKSOYLAR , Nazan ÇETİNGÜL %T Ege Üniversitesi Hastanesi çocukluk çağı tümörlerinde epidemiyoloji ve sağ kalım özellikleri %D 2019 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V %N %R doi: 10.19161/etd.669213 %U 10.19161/etd.669213
ISNAD ATASEVEN, Eda , KANTAR, Mehmet , ANACAK, Yavuz , KAMER, Serra , ERTAN, Yeşim , CANER, Ayşe , ÇELİK, Ahmet , TURHAN, Tuncer , BOLAT, Elif , ALPER, Hüdaver , KİTİŞ⁷, Ömer , SABAH, Dündar , KARAPINAR, Deniz , AKSOYLAR, Serap , ÇETİNGÜL, Nazan . "Ege Üniversitesi Hastanesi çocukluk çağı tümörlerinde epidemiyoloji ve sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi / (December 2020): 105-113 . https://doi.org/10.19161/etd.669213
AMA ATASEVEN E , KANTAR M , ANACAK Y , KAMER S , ERTAN Y , CANER A , ÇELİK A , TURHAN T , BOLAT E , ALPER H , KİTİŞ⁷ Ö , SABAH D , KARAPINAR D , AKSOYLAR S , ÇETİNGÜL N . Ege Üniversitesi Hastanesi çocukluk çağı tümörlerinde epidemiyoloji ve sağ kalım özellikleri. ETD. 2019; 105-113.
Vancouver ATASEVEN E , KANTAR M , ANACAK Y , KAMER S , ERTAN Y , CANER A , ÇELİK A , TURHAN T , BOLAT E , ALPER H , KİTİŞ⁷ Ö , SABAH D , KARAPINAR D , AKSOYLAR S , ÇETİNGÜL N . Ege Üniversitesi Hastanesi çocukluk çağı tümörlerinde epidemiyoloji ve sağ kalım özellikleri. Ege Tıp Dergisi. 2019; 113-105.

Authors of the Article
Eda ATASEVEN [1]
Mehmet KANTAR [2]
Yavuz ANACAK [3]
Serra KAMER [4]
Yeşim ERTAN [5]
Ayşe CANER [6]
Ahmet ÇELİK [7]
Tuncer TURHAN [8]
Elif BOLAT [9]
Hüdaver ALPER [10]
Ömer KİTİŞ⁷ [11]
Dündar SABAH [12]
Deniz KARAPINAR [13]
Serap AKSOYLAR [14]
Nazan ÇETİNGÜL [15]