Year 2019, Volume , Issue , Pages 120 - 125 2019-12-31

Ege Üniversitesi Hastanesinde erkek genital sistem kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri
Epidemiological and overall survival characteristics of male genital system cancers in Ege University Hospital database

Ayfer HAYDAROĞLU [1] , Deniz YALMAN [2] , Serdar ÖZKÖK [3] , Erhan GÖKMEN [4] , Sait ŞEN [5] , Banu SARSIK KUMBARACI [6] , Fuat KIZILAY [7] , İbrahim CÜREKLİBATIR [8] , Ayşe CANER [9]


Amaç: Ege Üniversitesi Hastanesi’nde (EÜH) Erkek Genital Sistem Kanseri (EGSK) tanısı ile tedavileri yapılan 5.634 kayıtlı olgunun epidemiyolojik ve genel sağ kalım (GSK) özelliklerini istatistiksel açıdan değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Sınıflandırmalarda ve sağ kalım analizlerinde “Surveillance, Epidemiology, and End Results” (SEER) verileri göz önüne alınmıştır. CANREG-4 programı ile kaydedilen veriler SPSS programına aktarılmıştır. İstatistik analizde Ki-kare yöntemi ve doğrusal modellemeler yapılmış ve p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: EGSK, EÜH kanser olgularının %5,3’ni, erkek kanserlerinin %10,1’ni oluşturmaktadır. EGSK’lerinin %84,7’si prostat, %15,3’ü ise testis yerleşimlidir. EGSK’lerinin yaş gruplarına göre dağılımında prostat kanserleri en sık 60-69 yaş grubunda, testis tümörleri ise 30-39 yaş grubunda yer almaktadır. Evrelendirme yapılabilen prostat kanserleri %60,9 lokalize, %20,2 lokal ileri, %16,8 metastatik dönemde tanı almışlardır. Prostat kanserinde yıllara göre doğrusal bir artış vardır (p<0,0001), testis tümöründe ise artış saptanmamıştır. Prostat kanserlerimizde medyan sağ kalım 120 ay, 5 ve 10 yıllık genel sağ kalım (GSK) oranları %74,2 ve %55,2’dir. Evrelere göre 5 ve 10 yıllık sağ kalım oranları sırasıyla; lokalize evrede %86,3 ve %70, lokal ileri evrede %78,1 ve %62,7, metastatik dönemde %21,7 ve %14’tür. Testis tümörlerinde olguların %45,4’ü seminom, %54,6’sı nonseminomdur. Testis tümörlerinde 5 ve 10 yıllık sağ kalımlar sırasıyla %86,6 ve %82,9’dir. Histopatolojiye göre 5 ve 10 yıllık GSK sırasıyla; seminomlarda %95,7 ve %94,2, nonseminomlarda ise %80.6 ve %75,2’dir (p<0,001). Sonuç: EÜH’de EGSK’lerinin %84,7’si prostat, %15,3’ü testis tümörüdür. Yıllar içinde prostat kanserinde doğrusal artış saptanmış, 5 ve 10 yıllık GSK oranları prostat kanseri için sırasıyla %74,2 ve %55,2, testis tümörlerinde %86,6 ve %82,9 bulunmuştur. Seminomlarda 10 yıllık sağ kalım %94,2 iken non-seminomlarda %75,2’ye düşmektedir.
Aim: The aim of this study is to evaluate the epidemiological and survival characteristics of 5634 patients with Male Genital System Cancer (MGSC) who were treated at Ege University Hospital (EUH). Materials and Methods: Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) data were considered for classification and survival analysis. The data were recorded using the CANREG-4 program and transferred to SPSS program for statistical analysis. Chi-square test and linear model was used for statistical analysis, and p<0.05 value was considered significant. Results: MGSC accounts for 5.3% of all EUH cancer patients and 10.1% of all male cancers. 84.7% were located in the prostate, and 15.3% in the testis. According to the age groups prostate cancer was more frequent in males aged 60-69 years, whereas testicular cancer was more frequent in males aged 30-39 years. Among the prostate cancer patients 60.9% had localized, 20.2% had locally advanced, and 16.8% had metastatic disease. There is a linear increase in prostate cancer according to years (p<0.0001), whereas no significant increase was detected for testicular cancer. Median survival for prostate cancer was 120 months. Five and 10-year overall survival (OS) rates were 74.2% and 55.2% respectively. 5- and 10-year OS rates according to stage were 86.3% and 70%, 78.1% and 62.7%, 21.7% and 14% for localized, locally advanced and metastatic disease respectively. For testicular tumors 45.4 % were seminoma and 54.6% were non-seminoma. Five and 10-year OS rates for testicular tumors were 86.6% and 82.9% respectively. The same rates for seminomas were 95.7% and 94.2%, and for non-seminomas were 80.6% and 75.2% respectively (p<0,001). Conclusions: Among MGSC patients who were treated at EUH 84.7% were prostate and 15.3% were testicular cancers. A linear increase according to years was detected for prostate cancer. 5- and 10-year overall survival (OS) rates for prostate, and testicular cancer were 74.2% and 55.2%, and 86.6% and 82.9% respectively. Ten-year OS rate for seminomas was 94.2% whereas it decreased to 94.2% for non-seminomas.
  • Jemal A, Vineis P, Bray F, Torre L, Forman D (Editörler). Kanser Atlası. İkinci Baskı. Atlanta, GA: Amerikan Kanser Derneği; 2014. www.cancer.org/canceratlas
  • Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I et al. Global Cancer Statistics 2018: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. Cancer J Clin. 2018;68:394-424.
  • Siegel RL, Miller KD, Jemal ACA. Cancer Statistics, 2018. CA CANCER J CLIN 2018;68:7–30.
  • Ferlay J, Colombet M, Soerjomataram I et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries and 25 major cancers in 2018. European Journal of Cancer 103 (2018) 356-87.
  • Gültekı̇n M, Boztaş G. Türkı̇ye Kanser İstatı̇stı̇klerı̇. TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kanser Savaş Daire Başkanlığı. 2016.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Supplement
Authors

Orcid: 0000-0001-5709-0981
Author: Ayfer HAYDAROĞLU (Primary Author)
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4010-8353
Author: Deniz YALMAN
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6546-5368
Author: Serdar ÖZKÖK
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4596-2986
Author: Erhan GÖKMEN
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1100-6657
Author: Sait ŞEN
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4775-3942
Author: Banu SARSIK KUMBARACI
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1856-0404
Author: Fuat KIZILAY
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0328-0565
Author: İbrahim CÜREKLİBATIR
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3058-9971
Author: Ayşe CANER
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

Bibtex @other { etd669269, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {120 - 125}, doi = {10.19161/etd.669269}, title = {Ege Üniversitesi Hastanesinde erkek genital sistem kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri}, key = {cite}, author = {HAYDAROĞLU, Ayfer and YALMAN, Deniz and ÖZKÖK, Serdar and GÖKMEN, Erhan and ŞEN, Sait and SARSIK KUMBARACI, Banu and KIZILAY, Fuat and CÜREKLİBATIR, İbrahim and CANER, Ayşe} }
APA HAYDAROĞLU, A , YALMAN, D , ÖZKÖK, S , GÖKMEN, E , ŞEN, S , SARSIK KUMBARACI, B , KIZILAY, F , CÜREKLİBATIR, İ , CANER, A . (2019). Ege Üniversitesi Hastanesinde erkek genital sistem kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri. Ege Tıp Dergisi , () , 120-125 . DOI: 10.19161/etd.669269
MLA HAYDAROĞLU, A , YALMAN, D , ÖZKÖK, S , GÖKMEN, E , ŞEN, S , SARSIK KUMBARACI, B , KIZILAY, F , CÜREKLİBATIR, İ , CANER, A . "Ege Üniversitesi Hastanesinde erkek genital sistem kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi (2019 ): 120-125 <http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/51417/669269>
Chicago HAYDAROĞLU, A , YALMAN, D , ÖZKÖK, S , GÖKMEN, E , ŞEN, S , SARSIK KUMBARACI, B , KIZILAY, F , CÜREKLİBATIR, İ , CANER, A . "Ege Üniversitesi Hastanesinde erkek genital sistem kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi (2019 ): 120-125
RIS TY - JOUR T1 - Ege Üniversitesi Hastanesinde erkek genital sistem kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri AU - Ayfer HAYDAROĞLU , Deniz YALMAN , Serdar ÖZKÖK , Erhan GÖKMEN , Sait ŞEN , Banu SARSIK KUMBARACI , Fuat KIZILAY , İbrahim CÜREKLİBATIR , Ayşe CANER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19161/etd.669269 DO - 10.19161/etd.669269 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 120 EP - 125 VL - IS - SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.669269 UR - https://doi.org/10.19161/etd.669269 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Ege Üniversitesi Hastanesinde erkek genital sistem kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri %A Ayfer HAYDAROĞLU , Deniz YALMAN , Serdar ÖZKÖK , Erhan GÖKMEN , Sait ŞEN , Banu SARSIK KUMBARACI , Fuat KIZILAY , İbrahim CÜREKLİBATIR , Ayşe CANER %T Ege Üniversitesi Hastanesinde erkek genital sistem kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri %D 2019 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V %N %R doi: 10.19161/etd.669269 %U 10.19161/etd.669269
ISNAD HAYDAROĞLU, Ayfer , YALMAN, Deniz , ÖZKÖK, Serdar , GÖKMEN, Erhan , ŞEN, Sait , SARSIK KUMBARACI, Banu , KIZILAY, Fuat , CÜREKLİBATIR, İbrahim , CANER, Ayşe . "Ege Üniversitesi Hastanesinde erkek genital sistem kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi / (December 2020): 120-125 . https://doi.org/10.19161/etd.669269
AMA HAYDAROĞLU A , YALMAN D , ÖZKÖK S , GÖKMEN E , ŞEN S , SARSIK KUMBARACI B , KIZILAY F , CÜREKLİBATIR İ , CANER A . Ege Üniversitesi Hastanesinde erkek genital sistem kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri. ETD. 2019; 120-125.
Vancouver HAYDAROĞLU A , YALMAN D , ÖZKÖK S , GÖKMEN E , ŞEN S , SARSIK KUMBARACI B , KIZILAY F , CÜREKLİBATIR İ , CANER A . Ege Üniversitesi Hastanesinde erkek genital sistem kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri. Ege Tıp Dergisi. 2019; 125-120.

Authors of the Article
Ayfer HAYDAROĞLU [1]
Deniz YALMAN [2]
Serdar ÖZKÖK [3]
Erhan GÖKMEN [4]
Banu SARSIK KUMBARACI [6]
Fuat KIZILAY [7]
İbrahim CÜREKLİBATIR [8]
Ayşe CANER [9]