Volume: 42 Issue: 2, 6/1/03

Year: 2003

Research Articles

 

1. SKAPULA'NIN MORFOMETRİK ÖLÇÜMLERİ

 

2. KISA SÜRELİ +4 ºC DE SAKLANAN PERİFERİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRELERİN ETKİNLİĞİ

 

7. İNTRAKRANİAL KİSTİK LEZYONLARDA DİFÜZYON-AĞIRLIKLI MR GÖRÜNTÜLEME

 

8. YOĞUN BAKIMDA KOT KIRIKLARININ AĞRISININ TEDAVİSİNDA HASTA KONTROLLÜ TORAKAL EPİDURAL ANALJEZİNİN ETKİNLİĞİ

 

10. KADIN ÜREME HORMONLARI VE LEPTİN DÜZEYLERİNİN POLİKİSTİK ÖVER SENDROMU ETİOPATOGENEZİNDEKİ YERİ

Case Reports

 

12. RENAL LEİOMYOSARKOM : OLGU SUNUMU