Volume: 46 Issue: 1, 3/1/07

Year: 2007

Research Articles

Research Article

1. THE EPIDEMIOLOGY OF HEPATITIS A INFECTION IN THE POPULATION OF BORNOVA, IZMIR, TURKEY

 

2. AKCİĞERİN KARSİNOİD TÜMÖRLERİ: CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI

 

3. ANTALYA İL MERKEZİNDEKİ ÖĞRENCİLERDE BOY KISALIĞI PREVALANSI VE BOY PERSENTİL EĞRİLERİ

 

4. TERS AKIMLI DORSAL METAKARPAL FLEP KLİNİK UYGULAMALARI

 

7. DİAGNOSTİK PERİTON LAVAJI; TARİHE Mİ KARIŞIYOR?

 

8. ÇOCUKLARDA ANEMİ SIKLIĞI VE ENFEKSİYON ANEMİ İLİŞKİSİ

Case Reports

 

10. NUKHAL - TİP FİBROM: OLGU SUNUMU

 

11. OTOZOMAL RESESİF POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMASI

 

12. PRİMER APPENDİKS ADENOKARSİNOMU VE TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU; 2 OLGU SUNUMU

 

13. APLASTİK ANEMİLİ BİR OLGUDA MUKORMİKOZ