Volume: 48 - Issue: 3

Year: 2009

Research Articles

4. Kalp cerrahisinden sonra cerrahi ve perkütan trakeostominin karşılaştırılması

Case Reports

8. Angelman sendromu: bir olgu sunumu

9. Travma sonrası regrese servikal disk hernisi

13. Nadir bir ileus nedeni: bezoar