Volume: 49 Issue: 2, 6/1/10

Year: 2010

Research Articles

 

2. Parotis kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin tanısal değeri

 

6. Travmatik sternum fraktürleri: tanı ve tedavi

Case Reports

 

9. Plasenta previa perkreata

 

10. Anal bölgede malign dev kondilom

 

12. İdiyopatik granülomatöz mastit: medikal tedavi gören beş olgu

 

13. Nonkomunikan rudimenter uterin hornda ektopik gebelik