Volume: 49 - Issue: 2

Year: 2010

Research Articles

2. Parotis kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin tanısal değeri

6. Travmatik sternum fraktürleri: tanı ve tedavi

Case Reports

9. Plasenta previa perkreata

10. Anal bölgede malign dev kondilom

12. İdiyopatik granülomatöz mastit: medikal tedavi gören beş olgu

13. Nonkomunikan rudimenter uterin hornda ektopik gebelik