Volume: 49 Issue: 3, 9/1/10

Year: 2010

Research Articles

 

1. Postoperatif bilomaların perkütan drenajı ikinci operasyon gerekliliğini azaltmaktadır

 

5. İzmir'de yapılan bebeklik dönemi adli otopsiler: 1999-2007

 

7. Çocuk acil servisinde akut ilk nöbet ve nöbet benzeri olaylar

Case Reports

 

8. Gebelikte karaciğer kist hidatiği

 

9. Skleromiksödem tedavisinde sistemik steroidin hızlı etkinliği

 

11. Emanuel Sendromu

 

12. Jinekolojik laparoskopik cerrahide spinal anestezi