Volume: 49 - Issue: 3

Year: 2010

Research Articles

5. İzmir'de yapılan bebeklik dönemi adli otopsiler: 1999-2007

7. Çocuk acil servisinde akut ilk nöbet ve nöbet benzeri olaylar

Case Reports

8. Gebelikte karaciğer kist hidatiği

9. Skleromiksödem tedavisinde sistemik steroidin hızlı etkinliği

11. Emanuel Sendromu

12. Jinekolojik laparoskopik cerrahide spinal anestezi