Volume: 59 Issue: 1, 3/13/20

Year: 2020

Research Articles

Research Article

4. Diş Hekimliği Fakültesi çalışanlarının hepatit A, hepatit B, hepatit C ve HIV enfeksiyonu yönünden değerlendirilmesi

Research Article

6. Interatrial conduction disorders in patients with ST-elevation myocardial infarction

Research Article

7. Evaluation of chondrogenesis and osteogenesis via Wnt/β-Catenin, S100 immunoexpression and histomorphometry in fetal rats following maternal uterine artery ligation

Case Reports

Case Report

1. Yetişkin hastada böbrek içeren Bochdalek hernisi

Case Report

2. Buerger hastalığında trombolitik tedaviye bağlı bir komplikasyon: hemorajik inme ve daha fazlası

Case Report

3. Künt travma sonrası göz içi lensin subkonjonktival dislokasyonu; psödofakosel

Case Report

4. Neuro-acanthocytosis: Report of two cases

Reviews