Year 2020, Volume 59 , Issue 3, Pages 196 - 201 2020-09-30

Retrospective assessment of forensic reports prepared for 65 years of age and older cases
65 yaş ve üzeri olgular için düzenlenen adli raporların retrospektif incelenmesi

Hülya GÜLER [1] , Ahsen KAYA [2] , Ender ŞENOL [3] , Mehmet Semih BELPINAR [4] , Ekin Özgür AKTAŞ [5]


Aim: It was aimed to examine the records of individuals 65 years of age and older for which forensic reports were prepared, to identify injury characteristics in older people and to draw attention to the precautions to be taken to prevent older people from traumas in this study. Materials and Methods: Among the total of 2471 forensic reports which are prepared between 01 January 2014 and 31 December 2015 in Department of Forensic Medicine of Ege University Faculty of Medicine, the reports of 101 cases who were 65 years of age and older at the time of event were evaluated retrospectively. The data were evaluated by transferring to statistical program. Results: Of the 101 cases evaluated, 63 (62.4%) were male. The mean age was 72.8±6.04 and maximum age was 89 years old. The traffic accidents were the most common cause of trauma (82.3%). The extremities were the most affected body region. Conclusions: When the damages caused by similar traumas are compared in older people with other age groups, they would be much harmful in older people. Therefore, even taking the necessary measures to prevent traffic accidents which were determined as the most important cause of trauma in the cases aged 65 years and older, would be an effective step in reducing mortality and morbidity. Explaining the characteristics of traumas occurring in older people is thought to contribute to the determination of the measures to be taken in this regard.
Amaç: Bu çalışmada, adli raporları düzenlenen 65 yaş ve üzeri olguların kayıtları incelenerek, yaşlılardaki yaralanma özelliklerinin belirlenmesi ve bu travmaların önlenmesi için alınacak tedbirlere dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında 1 Ocak 2014-31 Aralık 2015 tarihleri arasında düzenlenen toplam 2471 rapor arasından, olay tarihindeki yaşı 65 yaş ve üzeri olan 101 olgunun raporu geriye dönük olarak incelendi. Veriler istatistik programına aktarılarak değerlendirildi. Bulgular: Raporu değerlendirilen 101 olgunun 63’ü (%62,4) erkekti. Ortalama yaş 72,8±6,04 ve maksimum yaş 89 idi. Trafik kazaları %82,3 ile en sık travma nedeni idi. Ekstremiteler en çok etkilenen vücut bölgesiydi. Sonuç: Yaşlı bireyler söz konusu olduğunda, diğer yaş gruplarına göre benzer travmaların kişide oluşturduğu hasar çok daha fazla olabilmektedir. Bu nedenle, 65 yaş ve üzeri olgularda en önemli travma nedeni olarak tespit edilen trafik kazalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması mortalite ve morbiditeyi azaltmada etkili bir adım olacaktır. Yaşlılarda meydana gelen travmaların özelliklerinin açıklanmasının, bu konuda alınacak önlemlerin belirlenmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
 • 1. Beğer T, Yavuzer H. Yaşlılık ve yaşlılık epidemiyolojisi. Klinik Gelişim 2012;25:1-3.
 • 2. Soyuer F, Soyuer A. Yaşlılık ve fiziksel aktivite. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008;15(3):219-24.
 • 3. Tümerdem Y. Gerçek yaş. Turkish Journal of Geriatrics 2006;9(3):195-6.
 • 4. Kowal P, Dowd JE. Definition of an older person. Proposed working definition of an older person in Africa for the MDS Project. Geneva: World Health Organization; 2001. https://www.researchgate.net/publication/264534627_Definition_of_an_older_person_Proposed_working_definition_of_an_older_person_in_Africa_for_the_MDS_Project. Erişim tarihi: 29.08.2019.
 • 5. Tunggono V. 65 years old is still young! How old is old? https://en.brilio.net/news/65-years-old-is-still-young-65-years-old-is-still-young-1601205.html. Erişim Tarihi: 20.08.2019.
 • 6. Kandiş H, Karakuş A, Katırcı Y, Karapolat S, Kara İH. Geriatrik yaş grubu ve adli travmalar. Turkish Journal of Geriatrics 2011;14(3):193-8.
 • 7. Gündüz T, Karbeyaz K, Yüksel F, Balcı Y. Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde geriatrik olgulara düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi. Turkish Journal of Geriatrics 2010;13(1):8-12.
 • 8. Gamsız Bilgin N, Mert E. Geriatrik yaş grubu adli olguların özellikleri. Türk Geriatri Dergisi 2005;8(1):13-6.
 • 9. T.C. Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 Yaşlanma Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 2014. ISBN 978-605-9041-00-3, Yayın no: KB: 2900 - ÖİK:740. http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/10_Yaslanma.pdf. Erişim tarihi 21.01.2019.
 • 10. Aktürk A, Avcı A, Gülen M, Ay MO, İçme F, Satar S. Acil Tıp Anabilim Dalına travma sonrası kabul edilen geriatrik hastaların ileriye dönük analizi. Cukurova Medical Journal 2013;38(4):687-95.
 • 11. Güneytepe Üİ, Akköse Aydın Ş, Gökgöz Ş, Özgüç H, Ocakoğlu G, Aktaş H. Yaşlı travma olgularında mortaliteye etki eden faktörler ve skorlama sistemleri. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008;34(1):15-9.
 • 12. İstatistiklerle yaşlılar, 2015. Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, Sayı 21520, 17 Mart 2016, saat 10:00. www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=21520, erişim tarihi 14.10.2016.
 • 13. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population division (2015). World population prospects: The 2015 revision, https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf, Erişim tarihi: 29.08.2019.
 • 14. Jacobs DG. Special considerations in geriatric injury. Curr Opin Crit Care 2003;9(6):535-9.
 • 15. Akköse Aydın Ş, Bulut M, Fedakar R, Özgürer A, Özdemir F. Bursa’daki travmalı yaşlı hastalar. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2006;12(3):230-4.
 • 16. Şen Tanrıkulu C, Tanrıkulu Y. Geriatrik popülasyonda travma analizi: Kesitsel çalışma. Yeni Tıp Dergisi 2013;30(2):100-4.
 • 17. Durak D, Ural MN, Fedakar R, Gürses MS, Akan O, Türkmen İnanır N, Çetin S. Geriatrik adli olgularda travmanın yeri. Adli Tıp Bülteni 2016;21(1):23-5. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2016116596
 • 18. Ludi E, Boeck M, South S, Monasterio J, Swaroop M, Foianini E. Geriatric trauma in Santa Cruz, Bolivia. Journal of Surgical Research 2019;244:212-7. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jss.2019.06.042
 • 19. Naraynsingha R, Sammy I, Paul JF, Nunes P. Trauma in the elderly in Trinidad and Tobago: a cross-sectional study. Eur J Emerg Med 2015;22(3):219–21. DOI: https://doi.org/10.1097/MEJ.0000000000000196
 • 20. Ringen AH, Gaski IA, Rustad H, Skaga NO, Gaarder C, Naess PA. Improvement in geriatric trauma outcomes in an evolving trauma system. Trauma Surg Acute Care Open 2019;4:e000282. DOI: http://dx.doi.org/10.1136/tsaco-2018-000282
 • 21. Vries R de, Reiningaa IHF, Graaf MW, Heineman E, Moumni M, Wendt KW. Older polytrauma: Mortality and complications. Injury 2019;50(8):1440-7. DOI: https://doi.org/10.1016/j.injury.2019.06.024
 • 22. Karbeyaz K, Balci I, Simsek U. 2019. A 20 years analysis of fatal traffic accidents in elderly; Eskisehir Turkey, Osmangazi Journal of Medicine, DOI: https://doi.org/10.20515/otd.512471
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3205-4113
Author: Hülya GÜLER
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6969-1562
Author: Ahsen KAYA
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5057-4526
Author: Ender ŞENOL
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6768-3710
Author: Mehmet Semih BELPINAR
Institution: istanbul üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0934-3731
Author: Ekin Özgür AKTAŞ
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 14, 2019
Acceptance Date : March 18, 2020
Publication Date : September 30, 2020

Bibtex @research article { etd790460, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2020}, volume = {59}, pages = {196 - 201}, doi = {10.19161/etd.790460}, title = {65 yaş ve üzeri olgular için düzenlenen adli raporların retrospektif incelenmesi}, key = {cite}, author = {Güler, Hülya and Kaya, Ahsen and Şenol, Ender and Belpınar, Mehmet Semih and Aktaş, Ekin Özgür} }
APA Güler, H , Kaya, A , Şenol, E , Belpınar, M , Aktaş, E . (2020). 65 yaş ve üzeri olgular için düzenlenen adli raporların retrospektif incelenmesi . Ege Tıp Dergisi , 59 (3) , 196-201 . DOI: 10.19161/etd.790460
MLA Güler, H , Kaya, A , Şenol, E , Belpınar, M , Aktaş, E . "65 yaş ve üzeri olgular için düzenlenen adli raporların retrospektif incelenmesi" . Ege Tıp Dergisi 59 (2020 ): 196-201 <http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/56685/790460>
Chicago Güler, H , Kaya, A , Şenol, E , Belpınar, M , Aktaş, E . "65 yaş ve üzeri olgular için düzenlenen adli raporların retrospektif incelenmesi". Ege Tıp Dergisi 59 (2020 ): 196-201
RIS TY - JOUR T1 - 65 yaş ve üzeri olgular için düzenlenen adli raporların retrospektif incelenmesi AU - Hülya Güler , Ahsen Kaya , Ender Şenol , Mehmet Semih Belpınar , Ekin Özgür Aktaş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.19161/etd.790460 DO - 10.19161/etd.790460 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 196 EP - 201 VL - 59 IS - 3 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.790460 UR - https://doi.org/10.19161/etd.790460 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi 65 yaş ve üzeri olgular için düzenlenen adli raporların retrospektif incelenmesi %A Hülya Güler , Ahsen Kaya , Ender Şenol , Mehmet Semih Belpınar , Ekin Özgür Aktaş %T 65 yaş ve üzeri olgular için düzenlenen adli raporların retrospektif incelenmesi %D 2020 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 59 %N 3 %R doi: 10.19161/etd.790460 %U 10.19161/etd.790460
ISNAD Güler, Hülya , Kaya, Ahsen , Şenol, Ender , Belpınar, Mehmet Semih , Aktaş, Ekin Özgür . "65 yaş ve üzeri olgular için düzenlenen adli raporların retrospektif incelenmesi". Ege Tıp Dergisi 59 / 3 (September 2020): 196-201 . https://doi.org/10.19161/etd.790460
AMA Güler H , Kaya A , Şenol E , Belpınar M , Aktaş E . 65 yaş ve üzeri olgular için düzenlenen adli raporların retrospektif incelenmesi. ETD. 2020; 59(3): 196-201.
Vancouver Güler H , Kaya A , Şenol E , Belpınar M , Aktaş E . 65 yaş ve üzeri olgular için düzenlenen adli raporların retrospektif incelenmesi. Ege Tıp Dergisi. 2020; 59(3): 196-201.
IEEE H. Güler , A. Kaya , E. Şenol , M. Belpınar and E. Aktaş , "65 yaş ve üzeri olgular için düzenlenen adli raporların retrospektif incelenmesi", Ege Tıp Dergisi, vol. 59, no. 3, pp. 196-201, Sep. 2020, doi:10.19161/etd.790460

Authors of the Article
Hülya GÜLER [1]
Ahsen KAYA [2]
Ender ŞENOL [3]
Mehmet Semih BELPINAR [4]
Ekin Özgür AKTAŞ [5]