[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]

 

 

***Dergimizde "yayınlanabilir" kararı verildikten sonra yazardan yayın hakkı devri ve basım onayı alınan makaleler, ortalama 3 ay sonra DOI numarası ile elektronik ortamda yayınlanmakta, ortalama 12 ay sonra da matbaada basılmaktadır.***