Year 2000, Volume 39, Issue 3, Pages 181 - 186 2000-09-01

İZMİR EGEKENT SAĞLIK OCAĞI POLİKLİNİĞİ'NE BAŞVURAN HASTALARDA HİPERKOLESTEROLEMİ SIKLIĞI VE HİPERKOLESTEROLEMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ
THE PREVALANCE OF HYPERCHOLESTEROLEMIA AND RISK FACTORS ASSOCIATED WITH HYPERCHOLESTEROLEMIA IN PATIENTS WH0 ADMITTED TO İZMİR EGEKENT HEALTH CENTER

Ece KESTELLİ MAMUREKLİ [1] , Gönül DİNÇ [2] , Cemil ÖZCAN [3]

53 111

Çalışma, hiperkolesterolemi ile ilişkili risk faktörlerinin saptanması amacı ile planlanmıştır. Araştırma grubunu, Egekent Sağlık Ocağı'na Haziran 1999'da başvuran 30 yaş üzerindeki 318 kişi oluşturmaktadır. Çalışmada anketle veri toplanmış, ayrıca kişilerin total kolesterol düzeyleri ölçülmüştür. Kişilerin total kolesterol ortalama ve standart sapması 201.5± 45.0 mg /dL, ortancası 194.5 mg /dL'dir. Hiperkolesterolemi için sınır değer ≥200 mg/dL ve ≥230 mg/dL alındığında sırasıyla kişilerin % 54.11 ve %23.9'u hiperkolesterolemi grubundadır. Yaş, menapoz, hipertansiyon ve vücut kitle indeksi hiperkolesterolemi için risk faktörleri olarak saptanmıştır.
The aim of this study is to determine the risk factors associated with hypercholesterolemia. The study group was consisted of 318 patients över the age of 30 who admitted to Egekent Health Center in June 1999. Data were collected by means of a questionaire and serum total cholesterol levels were also analyzed. The mean and standart deviation of total cholesterol levels were 201.5±45.0 mg/dL, and the median was 194.5 mg /dL. When the cut off points were taken as ≥200 mg/dL and ≥230 mg/dL, the ratios of hypercholesterolemic patients were 54.1 % and 23.9 %, respectively. The risk factors for hypercholesterolemia were determined as age, menapouse, hypertension and body mass index.
Other ID JA54PR69AT
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ece KESTELLİ MAMUREKLİ

Author: Gönül DİNÇ

Author: Cemil ÖZCAN

Dates

Publication Date: September 1, 2000

Bibtex @ { etd343365, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {Ege University}, year = {2000}, volume = {39}, pages = {181 - 186}, doi = {}, title = {İZMİR EGEKENT SAĞLIK OCAĞI POLİKLİNİĞİ'NE BAŞVURAN HASTALARDA HİPERKOLESTEROLEMİ SIKLIĞI VE HİPERKOLESTEROLEMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ}, key = {cite}, author = {MAMUREKLİ, Ece KESTELLİ and DİNÇ, Gönül and ÖZCAN, Cemil} }
APA MAMUREKLİ, E , DİNÇ, G , ÖZCAN, C . (2000). İZMİR EGEKENT SAĞLIK OCAĞI POLİKLİNİĞİ'NE BAŞVURAN HASTALARDA HİPERKOLESTEROLEMİ SIKLIĞI VE HİPERKOLESTEROLEMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ. Ege Tıp Dergisi, 39 (3), 181-186. Retrieved from http://egetipdergisi.com.tr/issue/31390/343365
MLA MAMUREKLİ, E , DİNÇ, G , ÖZCAN, C . "İZMİR EGEKENT SAĞLIK OCAĞI POLİKLİNİĞİ'NE BAŞVURAN HASTALARDA HİPERKOLESTEROLEMİ SIKLIĞI VE HİPERKOLESTEROLEMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ". Ege Tıp Dergisi 39 (2000): 181-186 <http://egetipdergisi.com.tr/issue/31390/343365>
Chicago MAMUREKLİ, E , DİNÇ, G , ÖZCAN, C . "İZMİR EGEKENT SAĞLIK OCAĞI POLİKLİNİĞİ'NE BAŞVURAN HASTALARDA HİPERKOLESTEROLEMİ SIKLIĞI VE HİPERKOLESTEROLEMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ". Ege Tıp Dergisi 39 (2000): 181-186
RIS TY - JOUR T1 - İZMİR EGEKENT SAĞLIK OCAĞI POLİKLİNİĞİ'NE BAŞVURAN HASTALARDA HİPERKOLESTEROLEMİ SIKLIĞI VE HİPERKOLESTEROLEMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ AU - Ece KESTELLİ MAMUREKLİ , Gönül DİNÇ , Cemil ÖZCAN Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 186 VL - 39 IS - 3 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Medicine İZMİR EGEKENT SAĞLIK OCAĞI POLİKLİNİĞİ'NE BAŞVURAN HASTALARDA HİPERKOLESTEROLEMİ SIKLIĞI VE HİPERKOLESTEROLEMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ %A Ece KESTELLİ MAMUREKLİ , Gönül DİNÇ , Cemil ÖZCAN %T İZMİR EGEKENT SAĞLIK OCAĞI POLİKLİNİĞİ'NE BAŞVURAN HASTALARDA HİPERKOLESTEROLEMİ SIKLIĞI VE HİPERKOLESTEROLEMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ %D 2000 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 39 %N 3 %R %U
ISNAD MAMUREKLİ, Ece KESTELLİ , DİNÇ, Gönül , ÖZCAN, Cemil . "İZMİR EGEKENT SAĞLIK OCAĞI POLİKLİNİĞİ'NE BAŞVURAN HASTALARDA HİPERKOLESTEROLEMİ SIKLIĞI VE HİPERKOLESTEROLEMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ". Ege Tıp Dergisi 39 / 3 (September 2000): 181-186.
AMA MAMUREKLİ E , DİNÇ G , ÖZCAN C . İZMİR EGEKENT SAĞLIK OCAĞI POLİKLİNİĞİ'NE BAŞVURAN HASTALARDA HİPERKOLESTEROLEMİ SIKLIĞI VE HİPERKOLESTEROLEMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ. Ege Tıp Dergisi. 2000; 39(3): 181-186.
Vancouver MAMUREKLİ E , DİNÇ G , ÖZCAN C . İZMİR EGEKENT SAĞLIK OCAĞI POLİKLİNİĞİ'NE BAŞVURAN HASTALARDA HİPERKOLESTEROLEMİ SIKLIĞI VE HİPERKOLESTEROLEMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ. Ege Tıp Dergisi. 2000; 39(3): 186-181.