Year 2000, Volume 39, Issue 3, Pages 209 - 212 2000-09-01

PEYRONİE HASTALIĞININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE TUNİCA VAGINALİS GREFT KULLANIMI
THE USE OF TUNICA VAGINALIS GRAFT IN THE SURGICAL THERAPY OF PEYRONIE'S DISEASE

İzzet KOÇAK [1] , Mehmet DÜNDAR [2] , Haluk EROL [3]

64 398

Peyronie hastalığı tunika albuginea'nın inflamatuar bir hastalığıdır. Belirgin penil deformite gelişen hastalarda ise plağın çıkarılması ve greft uygulaması seçilebilecek cerrahi tedavi seçeneğidir. Bu çalışmanın amacı peyronie plak eksizyonu ve tunika vaginalis greft (TVG) uyguladığımız olgulardaki takip sonuçlarımızı değerlendirmektir. 1996 ile 1999 yılları arasında en az 1 yıldır plak öyküsü olan ve 45 dereceden fazla eğrilik saptadığımız 7 Peyronie hastası çalışmaya alındı. Erektil disfonksiyon (ED) saptanmayan olguların yaş ortalaması 51 ±6.5 (37-58), hastalığın başlangıcı ile cerrahi tedavi arasındaki geçen ortalama süre 32.3 ± 13.7 (12-64) aydı. Subkoronal insizyonel yaklaşımla plak eksizyonunu takiben tunika vaginalis grefti ile korporal defekt kapatıldı. 7 hastada ortalama 1.8 cm2 alanında toplam 11 greft kullanıldı. Olguların tümünde operasyon ile eğrilik düzeldi. Ortalama 23 ± 7.9 aylık (8-36) izlemde potens korunurken greft uygulanan alanda şişme ve penisde kısalma yakınması olmadı. Bir olguda post-operatif9. ayda 30 derecelik eğrilik saptandı. Tedavi sonucuna göre hasta memnuniyeti % 100 idi. Peyronie plak eksizyonunu takiben defektin hastanın kenditunika vaginalisi ile kapatılması basit, masrafsız ve tatminkar sonuçlar aldığımız güvenli bir yöntemdir. Elde edilen bu ön sonuçların daha büyük serilerde onaylanması gerekmektedir.
Peyronie's disease is an inflammatory disorder of the tunica albuginea of the penis. Excision of the plaque and grafting is the another treatment of choice for the correction of penil deformity. The aim of this study was to evaluate the outcomes of tunica vaginalis graft repair after Peyronie's plaque excision. From 1996 to 1999, 7 patients with at least 1 year history of Peyronie's disease with penil curvature greater than 45 degrees were evaluated. Their mean age as 51 ± 6.5 (range:37-58) years and the mean duration of disease was 32.3 ± 13.7 (range: 12-64) months. Ali of them had normal sexual potency. Autolog tunica vaginalis graft was used to close the corporotomy defect after plaque excision, via a subcoronal incisional approach. Eleven graft were used in 7 patients with average 1.8 cm2 surtace area. Surgical correction of the curvature was achieved in ali patients. At mean follow-up of 23 ± 7.9 (range: 8-36) months, ali patients were potent vvithout requiring medical therapy. No complaints ofpenile shortening and bulging at the graft site have been noted. One patient reported a 30-degree curvature in operated site after 9 months postoperatively. Overall patient satisfaction with the procedure was 100 %. The use of tunica vaginalis grafts for the coverage of corporotomy defects after Peyronie's plaque excision is a simple, safe method with no additional expense and allows for satisfactory clinical results. These preliminary results need to be confirmed in larger series.
Other ID JA74YE88TD
Journal Section Research Articles
Authors

Author: İzzet KOÇAK

Author: Mehmet DÜNDAR

Author: Haluk EROL

Dates

Publication Date: September 1, 2000

Bibtex @ { etd343370, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {Ege University}, year = {2000}, volume = {39}, pages = {209 - 212}, doi = {}, title = {PEYRONİE HASTALIĞININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE TUNİCA VAGINALİS GREFT KULLANIMI}, key = {cite}, author = {KOÇAK, İzzet and DÜNDAR, Mehmet and EROL, Haluk} }
APA KOÇAK, İ , DÜNDAR, M , EROL, H . (2000). PEYRONİE HASTALIĞININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE TUNİCA VAGINALİS GREFT KULLANIMI. Ege Tıp Dergisi, 39 (3), 209-212. Retrieved from http://egetipdergisi.com.tr/issue/31390/343370
MLA KOÇAK, İ , DÜNDAR, M , EROL, H . "PEYRONİE HASTALIĞININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE TUNİCA VAGINALİS GREFT KULLANIMI". Ege Tıp Dergisi 39 (2000): 209-212 <http://egetipdergisi.com.tr/issue/31390/343370>
Chicago KOÇAK, İ , DÜNDAR, M , EROL, H . "PEYRONİE HASTALIĞININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE TUNİCA VAGINALİS GREFT KULLANIMI". Ege Tıp Dergisi 39 (2000): 209-212
RIS TY - JOUR T1 - PEYRONİE HASTALIĞININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE TUNİCA VAGINALİS GREFT KULLANIMI AU - İzzet KOÇAK , Mehmet DÜNDAR , Haluk EROL Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 209 EP - 212 VL - 39 IS - 3 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Medicine PEYRONİE HASTALIĞININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE TUNİCA VAGINALİS GREFT KULLANIMI %A İzzet KOÇAK , Mehmet DÜNDAR , Haluk EROL %T PEYRONİE HASTALIĞININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE TUNİCA VAGINALİS GREFT KULLANIMI %D 2000 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 39 %N 3 %R %U
ISNAD KOÇAK, İzzet , DÜNDAR, Mehmet , EROL, Haluk . "PEYRONİE HASTALIĞININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE TUNİCA VAGINALİS GREFT KULLANIMI". Ege Tıp Dergisi 39 / 3 (September 2000): 209-212.
AMA KOÇAK İ , DÜNDAR M , EROL H . PEYRONİE HASTALIĞININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE TUNİCA VAGINALİS GREFT KULLANIMI. Ege Tıp Dergisi. 2000; 39(3): 209-212.
Vancouver KOÇAK İ , DÜNDAR M , EROL H . PEYRONİE HASTALIĞININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE TUNİCA VAGINALİS GREFT KULLANIMI. Ege Tıp Dergisi. 2000; 39(3): 212-209.