Year 2008, Volume 47, Issue 1, Pages 21 - 27 2008-03-01

Periorbital bölge defektlerinin onarımında alın fleplerinin kullanımı
Usage of forehead flaps in reconstruction of periorbital region defects

İlen T B [1] , Fırat C [2] , Kılınç H [3] , Gürlek A [4]

52 293

Amaç: Periorbital bölgenin hassas ve ince yapısı nedeniyle bu bölgenin cerrahisi, vücudun diğer bölgelerine uygulanan cerrahi prosedürlerden farklılık gösterir. Periorbital bölge defektlerinin onarımında amaç, mobil bir gözkapağı sağlamak ve korneayı korumaktır. Gereç ve Yöntem: Biz bu çalışmamızda Nisan 2001 ile Nisan 2006 tarihleri arasında periorbital bölgesinde tümör nedeniyle opere ettiğimiz 27 hastaya (10 erkek, 17 kadın, yaş ortalaması 63) lateral veya median bazlı alın flebi ile onarım yaptık. Flepler daha çok alt kapak ve kısmi üst kapak defektlerinin onarımında kullanıldı. Bulgular: En sık karşılaştığımız komplikasyonlar: Ektropion, lenfödem, flepte sarkma ve tarsokonjuktival yetmezlik. Renk uyumu, periorbiteal dokuya benzerlik ve donör alanı skarı yönünden estetik sonuçlarımız kabul edilebilir sınırlardaydı. Sonuç: Sonuçlarımızı fonksiyonel (korneanın korunması, epifora, flep yaşayabilirliği, ektropion) ve estetik olarak değerlendirdik. Sonuç olarak periorbital bölgenin orta büyüklükteki defektlerinin alın flepleriyle onarımı; kolay, güvenilir ve birçok modifikasyona uygun bir yöntemdir.
Aim: The surgical procedure of periorbital region is exactly different from the other parts of the body, because of its delicate and thin structure. The aim of reconstruction of the periorbital region is protection of cornea and providing an active eyelid. Material and Method: In our study, we performed reconstruction with lateral or median based forehead flaps, between the date of April 2001 and April 2006, to 27 patient (10 men, 17 women, mean age 63) who were operated on because of tumour in their periorbital region. The flaps were generally used for reconstruction of lower lid and parsiyel upper lid. Results: The most common complications: Ectropion, lymphedema, laxity of flap and transconjunctival insufficiency. Our aesthetic results were acceptable from the color match, periorbital tissue similarity and, donor site scar point of view. Conclusion: We evaluated our results as aesthetically and functionally (protection of cornea, epiphora, flap viability, ectropion). As a result; the reconstruction of medium sized periorbital region defects with forehead flaps is an easy, realible method and suitable for a lot of modifications.
Other ID JA38GC87NB
Journal Section Research Articles
Authors

Author: İlen T B

Author: Fırat C

Author: Kılınç H

Author: Gürlek A

Dates

Publication Date: March 1, 2008

Bibtex @ { etd343702, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {Ege University}, year = {2008}, volume = {47}, pages = {21 - 27}, doi = {}, title = {Periorbital bölge defektlerinin onarımında alın fleplerinin kullanımı}, key = {cite}, author = {B, İlen T and C, Fırat and H, Kılınç and A, Gürlek} }
APA B, İ , C, F , H, K , A, G . (2008). Periorbital bölge defektlerinin onarımında alın fleplerinin kullanımı. Ege Tıp Dergisi, 47 (1), 21-27. Retrieved from http://egetipdergisi.com.tr/issue/31414/343702
MLA B, İ , C, F , H, K , A, G . "Periorbital bölge defektlerinin onarımında alın fleplerinin kullanımı". Ege Tıp Dergisi 47 (2008): 21-27 <http://egetipdergisi.com.tr/issue/31414/343702>
Chicago B, İ , C, F , H, K , A, G . "Periorbital bölge defektlerinin onarımında alın fleplerinin kullanımı". Ege Tıp Dergisi 47 (2008): 21-27
RIS TY - JOUR T1 - Periorbital bölge defektlerinin onarımında alın fleplerinin kullanımı AU - İlen T B , Fırat C , Kılınç H , Gürlek A Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 27 VL - 47 IS - 1 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Medicine Periorbital bölge defektlerinin onarımında alın fleplerinin kullanımı %A İlen T B , Fırat C , Kılınç H , Gürlek A %T Periorbital bölge defektlerinin onarımında alın fleplerinin kullanımı %D 2008 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 47 %N 1 %R %U
ISNAD B, İlen T , C, Fırat , H, Kılınç , A, Gürlek . "Periorbital bölge defektlerinin onarımında alın fleplerinin kullanımı". Ege Tıp Dergisi 47 / 1 (March 2008): 21-27.
AMA B İ , C F , H K , A G . Periorbital bölge defektlerinin onarımında alın fleplerinin kullanımı. Ege Tıp Dergisi. 2008; 47(1): 21-27.
Vancouver B İ , C F , H K , A G . Periorbital bölge defektlerinin onarımında alın fleplerinin kullanımı. Ege Tıp Dergisi. 2008; 47(1): 27-21.