Year 2008, Volume 47, Issue 1, Pages 29 - 34 2008-03-01

Rektal prolapsus deneyimimiz : 27 yılda 68 vaka
Rectal prolapse experience : 68 cases in 27 years

Çalışkan C [1] , Korkut A M [2] , Fırat Ö [3] , Akgün E [4] , Osmanoğlu H [5]

56 532

Amaç : Rektal prolapsus (RP) rektumun tüm katlarıyla beraber anüsten çıkması ile karakterize nadir bir durumdur. İlk kez MÖ 1500 yıllarında Ebers papirüsünde tanımlanmıştır. Bu yazıda prolapsus nedeniyle tedavi edilen hastaların verileri irdelenmiştir. Gereç ve Yöntem : RP nedeniyle 1978-2006 yılları arasında tedavi edilen 68 hastanın verileri retrospektif olarak incelenmiş, literatürde geçen diğer onarım metodlarının sonuçları ile kıyaslanması amaçlanmıştır. Bulgular : Bütün hastalar çeşitli sentetik materyaller ile abdominal rektopeksi yöntemi ile tedavi edilmişlerdir. Bu materyaller 37 vakada Ivalon sünger, 26 vakada prolen greft, dört vakada Gore-Tex grefttir. Osteogenesis İmperfektalı bir olgu prolaps olan rektumun nekroza uğraması nedeniyle acil koşullarda rektal pull-through yöntemi ile tedavi edilmiştir. Ortalama takip süresi 58 aydır. Bu sürede 2 vakada rekürrens saptanmıştır. Bunlardan ilki postoperatif dönemde presakral hematom nedeniyle nüks gelişen ve tekrar opere edilen hastadır. İkinci hastada ise takibin birinci yılında rekürrens gelişmiş ve anterior rezeksiyon ile tedavi edilmiştir. Sonuç : Günümüze değin RP ‘un tedavisi için 100'den fazla cerrahi prosedür tanımlanmış olsa da ideal tedavi yöntemi hala net değildir. Sentetik materyaller kullanılarak yapılan rektopeksinin güvenli ve kolaylıkla uygulanabilir olması nedeniyle RP'ın tedavisinde diğer rektopeksi yöntemlerine kıyasla en uygunu olduğu kanaatindeyiz.
Aim : Rectal Prolapse (RP) is a rare entity which is formed of intussusceptions of the rectum with all layers through out from the anus. It was first described in the Ebers papyrus in the 1500 BC. In this article , datas of patients which treated for rectal prolapse were discussed. Patients and Method : We retrospectively analyzed the patients with RP between 1978-2006 and 68 patients were detected. Results : All patients were submitted to abdominal rectopexy with various of synthetic materials that were followed as: 37 cases with Ivalon sponge, 26 cases with polypropylene mesh, four cases with Gore-tex mesh. One case with osteogenesis imperfecta underwent emergent operation and rectal pull-through was performed because of strangulation of the rectum. Mean followed-up time was 58 months. Two recurrence were observed. One of these patients had recurrence due to presacral hematoma during hospital stay and reoperated. The recurrence of the second patient occured in the first follow-up year and treated with the anterior resection. Conclusion : Although more than 100 types of surgical procedures for RP have been reported so far, the optimal method is still controversial. Because the abdominal rectopexy with synthetic materials is safely and easily performed, we suggest this surgical technique as the most appropriate one for RP rather than the other rectopexy techniques.
Other ID JA38CC23EJ
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Çalışkan C

Author: Korkut A M

Author: Fırat Ö

Author: Akgün E

Author: Osmanoğlu H

Dates

Publication Date: March 1, 2008

Bibtex @ { etd343703, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {Ege University}, year = {2008}, volume = {47}, pages = {29 - 34}, doi = {}, title = {Rektal prolapsus deneyimimiz : 27 yılda 68 vaka}, key = {cite}, author = {C, Çalışkan and M, Korkut A and Ö, Fırat and E, Akgün and H, Osmanoğlu} }
APA C, Ç , M, K , Ö, F , E, A , H, O . (2008). Rektal prolapsus deneyimimiz : 27 yılda 68 vaka. Ege Tıp Dergisi, 47 (1), 29-34. Retrieved from http://egetipdergisi.com.tr/issue/31414/343703
MLA C, Ç , M, K , Ö, F , E, A , H, O . "Rektal prolapsus deneyimimiz : 27 yılda 68 vaka". Ege Tıp Dergisi 47 (2008): 29-34 <http://egetipdergisi.com.tr/issue/31414/343703>
Chicago C, Ç , M, K , Ö, F , E, A , H, O . "Rektal prolapsus deneyimimiz : 27 yılda 68 vaka". Ege Tıp Dergisi 47 (2008): 29-34
RIS TY - JOUR T1 - Rektal prolapsus deneyimimiz : 27 yılda 68 vaka AU - Çalışkan C , Korkut A M , Fırat Ö , Akgün E , Osmanoğlu H Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 34 VL - 47 IS - 1 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Medicine Rektal prolapsus deneyimimiz : 27 yılda 68 vaka %A Çalışkan C , Korkut A M , Fırat Ö , Akgün E , Osmanoğlu H %T Rektal prolapsus deneyimimiz : 27 yılda 68 vaka %D 2008 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 47 %N 1 %R %U
ISNAD C, Çalışkan , M, Korkut A , Ö, Fırat , E, Akgün , H, Osmanoğlu . "Rektal prolapsus deneyimimiz : 27 yılda 68 vaka". Ege Tıp Dergisi 47 / 1 (March 2008): 29-34.
AMA C Ç , M K , Ö F , E A , H O . Rektal prolapsus deneyimimiz : 27 yılda 68 vaka. Ege Tıp Dergisi. 2008; 47(1): 29-34.
Vancouver C Ç , M K , Ö F , E A , H O . Rektal prolapsus deneyimimiz : 27 yılda 68 vaka. Ege Tıp Dergisi. 2008; 47(1): 34-29.