[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2003, Cilt 42, Sayı 2
3 makale bulundu.
  • LUMBAL CANALİS VERTEBRALIS'İN SAGİTTAL VE TRANSVERS ÇAPLARININ İNCELENMESİ MORFOMETRİK VE RADYOLOJİK BİR ÇALIŞMA
         Hulki BAŞALOĞLU1, Mehmet TURGUT2, H. KÜBRA BAŞALOĞLU3
  • CONDYLUS OCCIPITALIS'LERIN MORFOMETRIK DEĞERLENDİRİLMESİ: "CERRAHİ UYGULAMALAR İÇİN BİR REHBER"
         Figen ALPYÖRÜK TAŞER, Hulki BAŞALOĞLU
  • Elastofibroma dorsi: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
         Akbulut M1, Düzcan E1, Bayramoğlu H2
  •