[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2003, Cilt 42, Sayı 2
8 makale bulundu.
 • KALSİFİKASYON GÖSTEREN SEREBRAL PATOLOJİLERDE MRG'DE T1 AĞIRLIKLI SEKANSTA HİPERİNTENSİTE İZLENEN LEZYONLAR
       Cem ÇALLI, Recep SAVAŞ, Ömer KİTİŞ, Nilgün YÜNTEN, Hüdaver ALPER
 • ADRENAL MYELOLİPOM: OLGU SUNUMU
       Özgür ÖZTEKİN1, C. Suat EREN1, Ali ÖLMEZOĞLU2, Ali ER1, Eyüp KEBAPÇI3
 • TAY-SACHS HASTALIĞI; MR BULGULARI: OLGU SUNUMU
       Serkan GÜR, Bünyamin GÜNEY, Celal ÇINAR, Recep SAVAŞ
 • SPİNAL ARTERİOVENÖZ MALFORMASYONLAR: MRG BULGULARI
       Cem ÇALLI, Ömer KİTİŞ, Nilgün YÜNTEN, Mustafa PARILDAR, Ahmet MEMİŞ
 • SEREBRAL İNFARKTLARDA DİFUZYON AĞIRLIKLI MRG
       Cem Çallı, Ahmet Yeşildağ, Ömer Kitiş, Nilgün Yünten
 • Tranzisyonel hücre karsinomlu olgularda sitokeratin 20 mRNA ekspresyonunun değerlendirilmesi
       Yılmaz S1, Avcı Ç B1, Şığva Z O D1, Nazlı O2, Gunduz C1
 • Weaning uygulanan yoğun bakım hastalarında PSV ile MRV modlarının metabolik parametreler üzerine etkisi
       Demir H F, Demirağ K, Bor C, Uyar M, Eriş F O
 • Teikoplaninin indüklediği nöbet
       Bayram Yeşil, Mustafa Kaplan, Orhan Coşkun, Volkan Gökbulut, Ferhat Bacaksız, Erkin Öztaş, Ertuğrul Kayaçetin
 •