[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2005, Cilt 44, Sayı 2
18 makale bulundu.
 • LAMİNEKTOMİ UYGULANAN OLGULARDA PRE-EMPTİF ANALJEZİNİN ETKİSİ
       Meltem UYAR, Abdürrahim DERBENT, İlkben GÜNÜŞEN, Meral SAKLIYAN, Elvin KURDOĞLU
 • PEDİYATRİK BİR HASTA GRUBUNDA BAŞAĞRISINA NEDEN OLAN ETİYOLOJİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Aycan ÜNALP, Semra KURUL, Eray DİRİK
 • Ailevi Akdeniz ateşi ve periarteritis nodosa birlikteliğinde gelişen karaciğer ve böbrekte subkapsüler hematom ve hemanjiom rüptürü
       Sayın B, Yıldırım N, Soydinç P, Dede D
 • TEKRARLAYAN KARIN AĞRISI OLAN ÇOCUKLARDA ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ENDOSKOPİ BULGULARI VE HELİKOBAKTER PİLORİ İNFEKSİYONU
       Yesim ÖZTÜRK1, Benal BÜYÜKGEBİZ2, Nur ARSLAN1, Erdener ÖZER2
 • ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARININ PSİKOSOSYAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Serpil ERERMİŞ1, Nagehan BÜKÜŞOĞLU1, Sarenur TÜTÜNCÜOĞLU2, Figen OKSEL2
 • Kafa travması sonrası gelişen geç epidural hematom
       Şenol N
 • Ağrılı tetik noktaların pulsed radyofrekans tedavisi: vaka serisi
       Eyigör C, Uyar M
 • Kraniyotomi sonrası ağrı tedavisi
       Derbent A1, Anadolu Ö1, Yılmaz B1, Karaman S1, Filizoğlu İ1, Ceylan A2, Gökmen N3
 • Sezaryende spinal anestezi sonrası gelişen subdural hematom
       Karaman S, Demir F, Günüşen İ
 • Warfarin kullanımına bağlı intestinal obstrüksiyon yapan intramural ince barsak hematomu
       Kara C1, Yürekli S1, Özbal T2
 • Yaşlıda göğüs ağrısına yaklaşım
       Boydak B1, Şahin S2
 • Geriatride kanser ağrısına yaklaşım
       Uyar M, Eyigör C
 • Bir çocukta tip 1 kompleks bölgesel ağrı sendromu
       Yılmaz K1, Dursun İ1, Özgöçmen S2, Yel S1, Düşünsel R1, Gündüz Z1
 • Erişkinde kalın filum terminale nedeniyle gelişen akut gergin omurilik sendromu
       Ayçe Atalay1, Sıla Ulus2, Zeynep Güven1
 • Post-travmatik akut subdural hematomun spontan ve hızlı rezolüsyonu
       Özgür Demir1, Faruk Tonga2
 • Ağrı Devlet Hastanesine başvuran migren hastalarının klinik ve sosyodemografik özellikleri
       Tuba Cerrahoğlu Şirin
 • Geriatri poliklinik olgularında geriatrik sendromlar: 1048 olgunun analizi
       Derya Kaya, Süleyman Emre Koçyiğit, Özge Dokuzlar, Pınar Soysal, Ahmet Turan Işık
 • Bel ağrılı hastalarda ağrı, kinezyofobi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki
       Sevtap Günay Uçurum, Aybuke Cansu Kalkan
 •