[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2007, Cilt 46, Sayı 3
25 makale bulundu.
 • RADYALÖN KOL SERBEST FLEBİ UYGULAMALARI
       Cüneyt ÖZEK, Özgür ERDEM, Ufuk BİLKAY, Serhat TOTAN, Mehmet ALPER, Ecmel SONGÜR, Yalçın AKIN, Arman ÇAĞDAŞ
 • GEBELİK VE ADNEKSİAL TORSİYON (OLGU SUNUMU)
       İzzet MARAL, Murat İNAL, Ercan KORU, Nurgül BAŞOĞUL, Ömer BAŞOĞUL
 • ARTROSKOPİK DİZ CERRAHİSİ SONRASINDA İNTRAARTİKÜLER TENOKSİKAM İLE POSTOPERATİF AĞRI KONTROLÜ
       Oğuz ERİŞ1, Meltem UYAR1, İnan AYSEL2, Elvin KURDOĞLU2
 • CONDYLUS OCCIPITALIS'LERIN MORFOMETRIK DEĞERLENDİRİLMESİ: "CERRAHİ UYGULAMALAR İÇİN BİR REHBER"
       Figen ALPYÖRÜK TAŞER, Hulki BAŞALOĞLU
 • İNTRATORASİK GOSSİPİBOMADA BT BULGULARI : OLGU SUNUMU
       Serkan GÜR1, Mehmet BOZKURT2, Recep SAVAŞ1
 • AKCİĞERİN KARSİNOİD TÜMÖRLERİ: CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI
       Alpaslan ÇAKAN1, Banu AKTİN1, Gürsel ÇOK2, Ufuk ÇAĞIRICI1, Ali VERAL3
 • Geleceğin cerrahi asistanı tıp eğitimi sırasında cerrahi stajından yeterli yararlanıyor mu?
       Makay Ö, Yazıcı P, Sözbilen M, Kaplan H
 • REKTO-SİGMOİD KANSERLERDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ: İLK SONUÇLARIMIZ
       Erhan AKGÜN, Sinan ERSİN
 • YUMUŞAK DOKU REKONSTRÜKSİYONUNDA SERBEST LATİSSİMUS DORSİ FLEBİ UYGULAMALARI
       Cüneyt ÖZEK, Özgür ERDEM, Ufuk BİLKAY, Ulvi GÜNER, Naci ÇELİK, Mehmet ALPER, Ecmel SONGUR, Yalçın AKIN, Arman ÇAĞDAŞ
 • Senkron ve metakron akciğer kanserlerinde cerrahi tedavi sonuçları
       Turhan K, Yoldaş B, Çağırıcı U, Çakan A
 • Nadir bir ileus nedeni: bezoar
       Emirpolat G1, Uğur T1, Bülbüloğlu E2
 • Kalp cerrahisinden sonra cerrahi ve perkütan trakeostominin karşılaştırılması
       Calkavur I T1, Yagdi T1, Posacioglu H1, Apaydın A1, Askar F Z2, Durmaz I1
 • Hemofili A Tanılı hastada koroner arter By-pass operasyonunda aralıklı faktör VIII uygulaması ile başarılı kanama kontrolü
       Şahin F1, Engin Ç2, Yağdı T2, Saydam G1
 • Kutanöz silika granülomu
       Küçük L1, Keçeci B1, Kaan E1, Akalın T2, Özdemir O1, Coşkunol E1
 • Myomektomi sonrası karın duvarı endometriozisi
       Yaman İ1, İnceboz Ü2, Derici H1, Uzgören E3
 • Karın orta hat yerleşimli büyük insizyonel hernili hastalarda onlay mesh yerleştirilmesi sonuçlarımız
       Kara C1, Yaman İ2, Yürekli S1, Uğuz A1
 • Mekanik aort kapak replasmanının uzun dönem bir komplikasyonu olarak membranöz septum anevrizması
       Talay S, Kaygın M A, Dağ Ö, Erkut B
 • Uykuya eğilimli hastada akut batın; İntoksikasyon olmasın!
       Bor C, Çankayalı İ, Demirağ K, Uyar M
 • Sitoredüktif cerrahi yapılan ileri evre uterin sarkomlu hastalarda adjuvan tedavi modalitelerinin sağkalım sonuçları üzerine etkisi
       Ertas I E, Doğan A, Özdemir A, Solmaz U, Göklü R, Yıldırım Y
 • Travmatik hepato-pankreatiko-duodenal yaralanmalara güncel yaklaşım: Olgu sunumu ve literatüre bakış
       Ozturk S1, Yeniay L2, Unalp O V2, Unver M1, Kibar Öztürk B3, Bozbiyik O1, Sozbilen M2
 • Pediyatrik kalp cerrahisinde ekstrakorporeal membran oksijenasyonu kullanımı
       Ayık M F, Işık O, Akyüz M, Atay Y
 • Gastrik kanser hastasında izole adrenal metastazın eş zamanlı rezeksiyonu
       Uygar DEMİR, Pınar YAZICI, Mehmet MIHMANLI
 • Künt karın travmasına bağlı mezenterik avulsiyon
       Abdullah Şişik, Fatih Başak, Tolga Canbak, Ali Kılıç, Aylin Acar, Metin Yücel, Adnan Özpek, Gürhan Baş
 • Bariatrik cerrahi ile ilgili ilk sonuçlarımız
       Turgut Anuk1, Neşet Köksal1, Fatih Avşar1, Tülay Diken Allahverdi1, Barlas Sülü1, Hülya Çakmur2
 • Kozmetik yönüyle minimal invaziv paratiroidektomi: Minimal invaziv yaklaşım daha mı üstün?
       Özer Makay1, Varlık Erol2, Gökhan İçöz1, Şafak Öztürk3, Övünç Akdemir4, Mahir Akyıldız1
 •