[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2007, Cilt 46, Sayı 3
2 makale bulundu.
  • POSTMENOPOZAL DÖNEMDE ENDOMETRİAL HİPERPLAZİ NEDENİ OLAN OVERİN GRANÜLOSA HÜCRELİ TÜMÖRÜ : OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
         Mustafa Coşan TEREK1, Levent AKMAN1, Osman ZEKİOĞLU2, Yılmaz DİKMEN1, Serdar ÖZŞENER1, M. Sait YÜCEBİLGİN1
  • Post menopozal bir kadında pyometra ile presente olan pelvik tüberküloz
         Balık G1, Ustuner I1, Ural U M1, Bayoglu Tekin Y1, Kagitci M1, Gucer H2, Guvendag Guven E S1
  •