[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2007, Cilt 46, Sayı 3
9 makale bulundu.
 • ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA NONSPESİFİK BRONŞ HİPERREAKTİVİTESİ VE SERUM EOSİNOFİLİK KATYONİK PROTEİN İLE İLİŞKİSİ
       Ali KOKULUDAĞ1, Nihal ERDEM1, Münevver ERDİNÇ2, Ender TERZİOĞLU1, Filiz SEBİK1
 • MİDE ADENOKARSİNOMLARININ LOKALİZASYONUNDA BİR DEĞİŞİKLİK VAR MI?
       Rukiye VARDAR1, Serhat BOR1, Fulya GÜNŞAR1, Murat Bülent ALKANAT2, Ömer ÖZÜTEMIZ1, Ahmet AYDIN1 MügeTUNÇYÜREK2, Ahmet MUSOĞLU1, Tankut İLTER1, Hanifi ÇAVUŞOĞLU1
 • ERİŞKİNLERDE KIZAMIK ANTİKOR SEROPOZİTİFLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Şükran KÖSE1, Aliye MANDIRACIOĞLU2, Ayten EGEMEN3
 • İZMİR'DE HEPATİT A ENFEKSİYONU EPİDEMİYOLOJİSİ
       Ferda ÖZKINAY1, Zafer KURUGÖL1, Güldane KOTUROĞLU1, Tijen ÖZACAR2, İmre ALTUĞLU2, Fadıl VARDAR1, Cumhur GÜNDÜZ2, Cihangir ÖZKİNAY1
 • ANTALYA İL MERKEZİNDEKİ ÖĞRENCİLERDE BOY KISALIĞI PREVALANSI VE BOY PERSENTİL EĞRİLERİ
       Doğa TÜRKKAHRAMAN1, İffet BİRCAN1, Sema AKÇURİN1, Özgür TOSUN2, Osman SAKA2
 • Manisa ilinde yaşayan 7-15 yaş grubundaki çocuklarda suçiçeği seroprevalansı
       Köse Ü1, Özgüven A A1, Ecemiş T2, Akçalı S2, Lağarlı T3, Onağ A1
 • Dispnenin pulmoner nedenlerine yaklaşım
       Gündüz C, Erdinç M
 • Bir üniversite hastanesine başvuran gebe kadınlarda Toxoplasma gondii seroprevalansı
       Şenol Şentürk1, Mehmet Kağıtçı1, Gülşah Balık1, Kazım Şahin2, Savaş Özdemir1
 • Bir üniversite hastanesinin doğum polikliniğine başvuran gebelerde gestasyonel diabetes mellitus prevalansı
       Gülşah Balık1, Serap Baydur Şahin2, Yeşim Bayoğlu Tekin1, Şenol Şentürk1, Mehmet Kağıtcı1, Figen Kır Şahin1
 •