[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2007, Cilt 46, Sayı 3
4 makale bulundu.
 • Paratiroit adenomunda görüntüleme bulgularına kritik bir bakış
       Akgün A1, Makay Ö2, Mutukoca N1, Akyıldız M2
 • Tiroit sintigrafilerinde piramidal lobun görülme sıklığı
       Güllü D1, Utlu Y1, Özkan H1, Çiftçi N1, Aktaş H1, Ersoy E1, Özkılıç H2
 • Tipik göğüs ağrısına karşın koroner arterleri normal olan olgularda Tc-99m MIBI myokard perfüzyon sintigrafisi bulguları
       Ömür Ö1, Burak Z1, Sağcan A2
 • Rest-nitrat TC-99M MIBI Gated Spect'in viabilite ve sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesindeki yeri
       Ömür Ö1, Akgün A1, Özcan Z1, Çalkavur İ T2, Yavuzgil O3, Özkılıç H1
 •