[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2007, Cilt 46, Sayı 3
10 makale bulundu.
 • KRONİK C HEPATİTİNDE HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLER: KRONİK B HEPATİTİ İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
       Funda YILMAZ1, Gül YÜCE1, Necmettin ÖZDEMİR1, Galip ERSÖZ2, Ulus S. AKARCA2, Yücel BATUR2
 • HEPATİT B VİRÜSÜNE BAĞLI (HBV) KRONİK AKTİF HEPATİT VE SİROZ SÜRECİNDEKİ HASTALARDA KEMİK METABOLİZMASI DEĞİŞİKLİKLERİ
       Filiz VURAL1, Miyase BAYRAKTAR2
 • AKUT HEPATİT A VİRUS İNFEKSİYONUNA BAĞLI KOLESTAZDA URSODEOKSİKOLİK ASİT TEDAVİSİ
       Erhun KASIRGA, İpek AKİL, Şenol COŞKUN, Ali Aykan ÖZGÜVEN, Zehra KARAKOÇ
 • İZMİR'DE HEPATİT A ENFEKSİYONU EPİDEMİYOLOJİSİ
       Ferda ÖZKINAY1, Zafer KURUGÖL1, Güldane KOTUROĞLU1, Tijen ÖZACAR2, İmre ALTUĞLU2, Fadıl VARDAR1, Cumhur GÜNDÜZ2, Cihangir ÖZKİNAY1
 • Hepatit C virusu ile infekte hastalarda hepatit A ve hepatit B virus serolojileri
       Demirtürk N1, Demirdal T1, Altındiş M2, Aşçı Z1
 • Anti-HCV sinyal/eşik değer oranının Hepatit C virüs enfeksiyonu tanısında rolü ve önemi
       Altuğlu İ1, Gürsel D1, Aksoy A1, Orman M2, Erensoy S1
 • Aksaray il merkezinde kuaför çalışanlarının hepatit konusundaki bilgi düzeyi ve davranışları
       Togan T1, Tosun S2, Turan H1, Arslan H1
 • Ege Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültelerinin kan merkezlerine başvuran HBsAg negatif kan vericilerinde HBV-DNA varlığının araştırılması
       Arzu Bayram1, Seda Tezcan2, Aysu Değirmenci3, Gürol Emekdaş2, Ajda Turhan3, Selda Erensoy4 Yeşim Aydınok3, Naci Tiftik2, Rüçhan Yazan Sertöz4
 • Ege Üniversitesi Hastanesine başvuran hastalarda saptanan izole anti-HBc pozitifliğinin değerlendirilmesi
       Tuğba Bozdemir, Ayşın Zeytinoğlu Türkeş, Rüçhan Sertöz, İmre Altuğlu
 • Akut glomerülonefritin nadir bir nedeni: Hepatit A virüs enfeksiyonu
       Kenan Yılmaz1, Süleyman Geter2, Gülcihan Özek3
 •