[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2001, Cilt 40, Sayı 1
1 makale bulundu.
  • HEPATOSELLÜLER KARSİNOMLARDA SOMATOSTATİN RESEPTÖR 1 EKSPRESYONU
         Gül YÜCE1, Deniz NART1, Yıldıray YÜZER2, Ömer ÖZÜTEMİZ3, Galip ERSÖZ1, Ulus AKARCA3, Yücel BATUR3
  •