[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2001, Cilt 40, Sayı 1
3 makale bulundu.
  • KALSİFİKASYON GÖSTEREN SEREBRAL PATOLOJİLERDE MRG'DE T1 AĞIRLIKLI SEKANSTA HİPERİNTENSİTE İZLENEN LEZYONLAR
         Cem ÇALLI, Recep SAVAŞ, Ömer KİTİŞ, Nilgün YÜNTEN, Hüdaver ALPER
  • ADRENAL MYELOLİPOM: OLGU SUNUMU
         Özgür ÖZTEKİN1, C. Suat EREN1, Ali ÖLMEZOĞLU2, Ali ER1, Eyüp KEBAPÇI3
  • TAY-SACHS HASTALIĞI; MR BULGULARI: OLGU SUNUMU
         Serkan GÜR, Bünyamin GÜNEY, Celal ÇINAR, Recep SAVAŞ
  •